Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORNEBUTJENESTENE lHandlingsprogram 2009 - 2012 lUtfordringer og behov i et 4 – 6 års perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORNEBUTJENESTENE lHandlingsprogram 2009 - 2012 lUtfordringer og behov i et 4 – 6 års perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORNEBUTJENESTENE lHandlingsprogram 2009 - 2012 lUtfordringer og behov i et 4 – 6 års perspektiv

2 FornebutjenesteneRådmannen2 Boligbygging og befolkningsvekst

3 FornebutjenesteneRådmannen3 Konsekvenser for kommunens inntekter lSkatteinntekter og rammetilskudd  Sterk reduksjon i kommunens budsjetterte skatteinntekter og rammetilskudd i forhold til vedtatt handlingsprogram lFremskyndingsbidrag  Knyttet til boligbyggingen – skal delfinansiere investeringene  Utsatt boligbygging – forsinkede bidrag  Budsjettert inntekt reduseres med mellom 40 – 70 mill hvert år frem til og med 2010  Fra 2011 større inntekter enn budsjettert

4 FornebutjenesteneRådmannen4 Strategi for investeringer lGrendesentrene Hundsund og Storøya bygges som planlagt lFornebu senter tas ut av programmet. Det foreslås kun avsatt midler til midlertidig fysisk tilrettelegging av tomten lOmsorgsboligene tas ut av programmet. Det foreslås kun avsatt midler til midlertidig fysisk tilrettelegging av tomten lBarnehage nr 3 tas ut av programmet lStorøya grendesenter kan brukes til ca 200 ekstra barnehage- plasser utover de 120 plasser som er planlagt. Rådmannen vil utrede hvilke konsekvenser en slik løsning kan ha for utbyggingstakten når det gjelder øvrige barnehager. lGrendesenteret planlegges også brukt som erstatningsskole for Lysaker og Bekkestua skole som foreslås rehabilitert i 2010 og 2011

5 FornebutjenesteneRådmannen5 Strategi for drift lTildeling av budsjett baseres på befolkningstall og nøkkeltall som nå – endringer i kommunen medfører endringer på Fornebu. lDet er fortsatt krav om 3% lavere enhetskostnader for store deler av kjernevirksomheten. lBevilgning til oppstart folkebibliotek foreslås tatt ut i 2010 og 2011, men beholdes fra 2012. Årlig reduksjon kr 2 mill. lÅrlig bevilgning til administrasjon foreslås redusert med kr 1 mill fra 2009. Organiseringen av administrative funksjoner vurderes i løpet av 2009 lGrendesentermodell for Snarøya skole og Haldenskogen barnehage skal vurderes lKilentunet barnehage kan eventuelt legges ned fra høsten 2010. Barna flyttes da til barnehagen på Storøya grendesenter

6 Konsekvenser for driftsbudsjettet HP 08 - 11 - mill.kr20082009201020112012 Barn og unge29,463,977,584,2 Bistand og omsorg4,712,223,330,5 Levekår16,727,030,130,3 Administrasjon8,7 8,6 Sum budsjett59,5111,7139,5153,7 HP 09 - 12 - ny prognose20082009201020112012 Barn og unge27,754,172,782,384,2 Bistand og omsorg2,12,49,423,130,5 Levekår16,726,627,728,130,3 Administrasjon8,77,77,6 Sum budsjett55,290,7117,5141,0152,7 Endringer20082009201020112012 Barn og unge-1,7-9,8-4,8-2,00,0 Bistand og omsorg-2,6-9,8-13,9-7,50,0 Levekår0,0-0,4-2,3-2,20,0 Administrasjon0,0-1,0 Sum budsjett-4,3-21,0-22,0-12,7-1,0

7 FornebutjenesteneRådmannen7 Samfunnsutvikling Fornebu lAktuelle prosjekter som trenger oppfølging av avklaring fremover er  Prosjekter i regi av Fornebu Forum  Etablering av Vitensenter  Utvikling av området rundt Tårnet med aktiviteter knyttet til kunst og kunsthåndverk  Småbåthavn og seilsports- senter i Rolfsbukta nord  Museum for fly- og militærhistorien på området

8 FornebutjenesteneRådmannen8 Fornebu – håndtering av usikkerhet Forutsetningene for utvikling av Fornebutjenestene er preget av mange usikkerheter. De viktigste er: lTempo i boligbygging lBefolkningssammensetning lInntektsforutsetningene Usikkerhetsfaktorene vil bli fulgt opp i styringsdokumenter fremover. Rådmannen vil i august innhente nye prognoser fra utbygger til bruk i handlingsprogram 2009 – 2012.


Laste ned ppt "FORNEBUTJENESTENE lHandlingsprogram 2009 - 2012 lUtfordringer og behov i et 4 – 6 års perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google