Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver Brønnøy 17. januar 2012

2 Formålet med elektronisk meldingsutveksling: Hevet kvalitet Hevet effektivitet Husholde godt med de knappeste ressursene (høyproduktive fagfolk)

3 Samhandlingsreformen Enklere medisinske oppgaver overføres til kommunehelsetjenesten Kortere liggetid på sykehus Betaling for ferdigbehandlede pasienter fra 1. dag

4 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Helsetjenesten i region nord med –88 kommuner og –4 helseforetak Skal utveksle elektroniske meldinger innen 2013 FUNNKe skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

5 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet – Meldingsløftet i kommunene Flere satsingsområder innenfor helse –E-resept –Kjernejournal –Helsenorge.no –Velferdsteknologi –E-helse

6 Meldingsløftet i kommunene - MiK Helsedirektoratet: –MiK 2010-2011 – Utvikling og utbredelse –Implementere elektroniske meldinger i kommunehelsetjenesten PLO – Legekontor PLO – Helseforetak Helsestasjon - Helseforetak Norsk Helsenett i 2012 – Utbredelse

7 Prosjekt FUNNKe 2011-2013 Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene (MiK) i region nord Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 kommuner i region nord FUNNKe vil ha med alle 88 kommuner Midler til og med 2013

8 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 Helse Nord har fått ca 7,8 mill pr år i 3 år, til sammen 23,3 mill. –til kompetanseorganisasjon –til samarbeidskommuner/kommuner –til helseforetakene Under forutsetning av framgang i prosjektet

9 FUNNKe: Strategiske tiltak for å fremme meldingsutveksling 1.Bred forankring i hver kommune 2.Fri tilgang til veiledning og support 3.Lokale nettverk 4.Deling av erfaring og kompetanse 5.Tilskudd

10 FUNNKe 2011-13 Regional kompetanseorganisasjon som: –Forankrer og formidler kompetanse om iverksetting av elektronisk meldingsutveksling mellom –pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, –helsestasjoner i kommunene –spesialisthelsetjenesten –Tildeler tilskudd til kommuner –Kr 200 000 til samarbeidskommuner –Kr 50 000 til øvrige kommune –Tildeler tilskudd til helseforetak –4 mill

11 Kompetanseorganisasjonen Hilde Gaard, prosjektleder, NST Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST –DrForankringsarbeid, lager møteplasser, webside Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT –Gratis IKT support til alle kommuner Prosjektlederne i Samarbeidskommunene –Deler alt om Hvordan komme i gang med kommunene Gro Wangensteen, Samhandlingskoord. UNN HF –Deler alt av Hvordan komme i gang med HF ene

12 Samarbeidskommuner Helgeland –2011: Rana –2012: Brønnøy, Alstahaug Nordland –2011: Bodø, Vågan –2012: Fauske, Sortland Troms-Ofoten –2011 Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik Finnmark –2011: Alta –2012: Hammerfest, Sør-Varanger, Tana

13 Meldingsutveksling mellom PLO – fastleger Alta Tromsø Kåfjord Lenvik Dyrøy Harstad Bodø Saltdal Rana Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikamentdosering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk, bedre arbeidsflyt Status

14

15

16 Statistikk meldinger

17 Status Oppstart meldingsutveksling PLO – fastleger Tana, Kirkenes, Hammerfest Salangen, Gratangen, Lavangen, Narvik, Vågan Meldingsutveksling PLO – HF Tromsø – UNN HF Rana – HLSH HF Oppstart meldingsutveksling PLO – HF Alta – Fm HF Dyrøy – UNN HF Bodø – NLSH HF

18 Oppgaver for en samarbeidskommune Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og legekontorene PLO og helseforetak Helsestasjoner og helseforetak Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner

19 Alle kommunene Alle kommuner i region nord får gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen – Kompetanse om hvordan komme i gang – EDI kompetanse fra helse Nord IKT – EPJ og opplæring i meldingsutveksling Anbefaler kommunesamarbeid

20 Utfordringer Nye arbeidsrutiner i PLO –Ta i bruk hele EPJ –Samarbeid med fastlegene –Samarbeid med HF Avsett ressurser –Personer – økonomi –En dedikert person –Tett samarbeid PLO-IKT Få teknikken til å fungere –Før man starter opplæring og ROS analyser –Uferdig programvare er en realitet Sikre drift –Kontinuerlig oppfølging

21

22 Status meldingsutveksling pr 31.12.11 Informasjon ordførere/rådmenn: 88/88 kommuner Deltatt nettverksmøter: 60/88 kommuner »12/19 kommuner FM »30/30 kommuner i T-O »18/39 kommuner i NL Forbereder seg: 49/88 kommuner »7/19 kommuner FM »22/30 kommuner i T-O »20/39 kommuner i NL kommuner Utveksler PLO-fastlege »10 kommuner: 1 Fm, 6 TO, 3 NL (NL: Bodø, Saltdal, Rana) Utveksler PLO-HF(basismeldinger) »Tromsø, Rana Utveksler PLO-HF (dialogmeldinger) »Tromsø –UNN


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google