Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, Helgeland regionråd 17.03.2011

2 FUNNKe Regional kompetanseorganisasjon som: –Koordinerer utbredelse av elektronisk meldingsutveksling til pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, helsestasjoner i kommunene og til spesialisthelsetjenesten –Bistår kommune med å søke tilskudd

3 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Tilknytning helsenett med PLO-tjenesten og helsestasjoner Elektronisk meldingsutveksling FUNNKe skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

4 Målsetting: Husholde godt med de knappeste ressursene (høyproduktive fagfolk) Hevet kvalitet Hevet effektivitet

5 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 Vi har fått 7,5 pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill. –til kompetanseorganisasjon –til samarbeidskommuner –til helseforetakene Under forutsetning av framdrift i prosjektet

6 Litt om bakgrunnen

7

8 Samhandlingsreformen

9 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet Flere satsingsområder innenfor helse –Meldingsløftet i kommunene –E resept –Kjernejournal –Helseregistre –Din side –Nasjonal helseportal

10 Meldingsutveksling i helsetjenesten Fastleger Helseforetak - basismeldinger –Henvisninger, epikriser, lab-svar, rtg-svar NAV Apotek (pilot) Pleie-og omsorg Fastleger –dialogmeldinger Helseforetak –basismeldinger – meldinger (pilot) Helsestasjoner Helseforetak –basismeldinger

11 Mer om prosjekt FUNNKe

12 Historie FUNNKe Pilot: Troms – Ofoten 2009 –Kr 650 000 RDA midler til NST Troms – Ofoten 2010-11 –4 mill fra Helsedirektoratet til NST Troms-Ofoten region nord 2011-13 –22,5 mill fra HOD til Helse Nord

13 Prosjekt FUNNKe Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene i region nord Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 komuner i region nord FUNNKe vil ha med alle 89 kommuner

14 Kompetanseorganisasjonenen Hilde Gaard, prosjektleder, NST Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST –Forankring,organisasjonsdrift, møteplasser, webside Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT – IKT support til alle kommuner Prosjektlederne i Samarbeidskommunene –Deler alt om Hvordan komme i gang Gro Wangensteen, Samhandlingskoord. UNN HF –Deler alt av Hvordan komme i gang med HF ene

15 Samarbeidskommuner i FUNNKe Troms-Ofoten –Tromsø Kommune, Line Nordgård PL –Lenvik Kommune, Mona Pedersen PL –Harstad Kommune, Roger Rasmussen PL –Nordreisa Kommune- PL –Dyrøy Kommune- Karl Johan Olsen PL –Narvik Kommune- Anders Løvold PL Finnmark –Alta Kommune- Hege Stenbakk PL –Hammerfest 2012 ? – Kirkenes 2012?

16 Samarbeidskommuner i FUNNKe Nordre Nordland –Bodø Kommune PL –Vågan Kommune PL –Steigen 2012 ? –Indre Salten 2012 ? –Vesterålen 2012? Helgeland –Brønnøy 2012 ? –Rana 2011 –Helgeland 2012 ?

17 Samarbeidskommune i FUNNKe? Geografi og størrelse Kompetanse God forankring Interesse Får tilskudd

18 | 18 Hva vi forventer av samarbeidskommunene Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og legekontorene PLO og helseforetak helsestasjoner og helseforetak

19 | 19 Være del av FUNNKe kompetanseorganisasjon Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner Hvorfor? Arbeidet er litt IKT, mye organisasjonsutvikling Forankring, planer, økonomi, investeringer, rutiner, opplæring, drift

20 Nettverksmøter over ulike tema Forankring og motivering i egen kommune Kunnskap om hvordan komme i gang Teknisk kompetanse innen EDI/meldingsutveksling EPJ/EDI og opplæringsmetoder Drift

21 De øvrige kommunene Alle kommuner i region nord får gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen – Kompetanse om hvordan komme i gang – EDI kompetanse fra helse Nord IKT – EPJ og opplæring i meldingsutveksling

22

23 Kommunestørrelse, geografi og bosettings- mønster – vår største samhandlings-utfordring! 89 kommuner - under 2000 innbyggere: 38 - 2000 – 5000 innbyggere: 28 - 5000 – 10000 innbyggere: 13 - 10000 – 20000 innbyggere: 5 - over 20000 innbyggere: 4

24 Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Søke tilskudd sammen med andre kommuner Planlegge for oppstart - budsjettvedtak Gjennomføre kobling til Norsk helsenett 2011? Gjennomføre innkjøp / installasjon / test meldingsutveksling 2011-2013 ?? Samarbeid flere kommuner – god økonomi Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe 2011-2013 delta i møter og FUNNKe-nettverket

25 Hvor søke om tilskudd? Fylkesmannens skjønnsmidler –Nordland 1.3 og i juni Tilskudd samhandlingsmidler Hdir –Frist 24. mars og 1. august www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommuner Prosjekt FUNNKe vil sammen med KS søke etter andre muligheter

26 WWW.telemed.no/FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google