Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten
Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan FUNNKe møte TEMA Elektronisk meldingsutveksling Hvordan sikrer vi drift og organiserer meldingsovervåking? Erfaringer, utfordringer og mulige løsninger Fagsystem Gerica / Winmed 3 – meldingsutveksler – servere – nettverk: beskrivelse Vågan kommune 1

2 Elektronisk Meldingsutveksling i Vågan
Oppstart og forberedelser i gang i 2011 Første meldinger april 2012, med Svolvær legekontor Fra juni 2012 også i gang med Osan legekontor og Legetorget Utarbeidet veileder, som nå er til 2. revidering 2013 mottatte meldinger fra legene sendte meldinger fra PLO – 1829 Nå i gang med test av meldingsutveksling mot Helseforetak, og snart produksjonsstart I gang med start av meldingsutveksling for 4 Lofotkommuner Vågan kommune

3 Standardisert overføring av Helseopplysninger i elektronisk form
Kommune PLO Kommune Lege / Sykehus EbXML konvolutt Forespørsel Har P. Hansen vært pasient hos deg? KITH Melding KITH Melding eLink Norsk Helsenett MHS TransportKvittering TransportKvittering EbXML konvolutt App. Kvittering Melding sendt EbXML konvolutt ok /feil 3 3

4 Gerica Drift et lite glimt av en del av oppsettet
Kun et lite glimt, ikke nevnt konsollet og oppsettet der. Mange forskjellige sikkerhetsprofiler, som alle må settes op og vedlikeholdes flere steder i forhold til meldingsutveksling E-link. Mangler en hake et sted, vil det ikke fungere! Vågan kommune

5 Meldingsovervåkning flere nivå:
Sender av melding må følge opp om melding besvares innen fristen Meldingsansvarlig følger opp meldinger for sitt område etter fastsatte rutiner (beskrevet i veileder) Systemansvarlig sjekker meldingsoversikten i Gerica Pro (frister status – «behandlet»). Sjekker meldingsloggen. Prosjektleder har også utfyllende rolle i daglig oppfølging sammen med systemansvarlig, begge samarbeider tett med IKT og de faglige IKT overvåker – servere/linjer/prosesser. Teknisk overvåking. Feilsøking i Gerica e – link konsoll. Sender av melding må følge opp om melding besvares innen fristen Meldingsansvarlig følger opp meldinger for sitt område etter fastsatte rutiner Aktører som ivaretar mere overordnet overvåking og sikrer daglig drift: * Systemansvarlig fagsystem Gerica * IKT – Konsulent m/ medarbeidere * Prosjektleder FUNNKe *Prosjektansvarlig FUNNKe Dette er hovedaktører i forhold drift og meldingsovervåking i Vågan. Utover dette benyttes også eksterne samarbeidsaktører knyttet til ulike årsakssammenhenger. Det vil kunne være Fagsystemleverandører, Norsk Helsenett, FUNNKe og Helse Nord IKT. Kort skissert daglige gjøremål og oppfølging: Systemansvarlig fagsystemet Gerica: Følger meldingsoversikten i første rekke - Gerica Pro (e – Link meldingsoversikt), meldingsloggen med detaljert meldingsflyt og Gerica Konsoll.Ansvar for å overvåke ulike step/detaljer i meldingstrafikken, oppdage feil ved sending/mottak, feilsøke og/eller varsle IKT – konsulent for bistand. Kontakte kommunikasjonspartner ved behov. Videre følge opp frister for svar på melding og status – «behandlet». Ansvar for å legge inn data i Gerica Drift (Tilganger til bruker, e – Link, meldingstyper, systemeier/tjeneste ). IKT – konsulent Teknisk overvåker – servere/linjer/prosesser. Oppsett av Scheduled task. Teknisk overvåking (Meldingsloggen, følge CPA meldingsstatus /logg) Ansvar for oppsett i NHN Adresseregister og oppdatering her. Oppfølging av Gerica e – Link konsoll (Integrasjon mot NHN Adresseregister), (oppsett av CPA – avtale, Her – id, virksomhetssertifikat, kryptering, støttede meldinger - KITH meldingsstandard). Feilsøking i Gerica e – link konsoll. Kontakte ……… for Prosjektleder FUNNKe og Prosjektansvarlig Sørge for en helhetlig ivaretakelse av drift og meldingsovervåking av elektronisk meldingsutveksling. Samarbeide tett med systemansvarlig og IKT – konsulent, for å ivareta dette. Implementere elektronisk meldingsutveksling for 4 samarbeidskommuner. Innhente erfaringer og kompetanse fra FUNNKe og andre kommuner, samt dele kunnskap. Bidra til at samarbeidskommuner kommer i gang med elektronisk meldingsutveksling på en ivaretakende måte, og behjelpelig i forhold til meldingsovervåking i prosjektperioden. – konsulent i forhold til meldingsovervåking i Gerica Pro, Meldingsloggen og e - Link konsoll Vågan kommune

6 Behandling av mottatte meldinger
Hver enhet utpeker daglig en meldingsansvarlig, som følger opp meldinger. Meldinger skal merkes som behandlet innen 3 døgn. (egne regler for Marevan oppfølging tlf/melding). Håndtering av 0 brukere; disse vurderes av KE. Egen veileder/rutinebeskrivelser for alle nivå, med detaljforklaringer (under revidering) I forbindelse med ny oppgradering av Gerica nylig, er noen prosesser endret, og må beskrives i veileder og informeres om. Samtidig må helseforetak inn i veileder og trenger vi en ny opplæringsrunde. Der er vi nå. Klarer allikevel å holde bra oversikt, og følge opp Vi tar ansvar. Vågan kommune

7 Meldingsansvarlig obs...
Melding som sendes er ikke er sendt ut på Norsk Helsenett (NHN) Meldingen er sendt ut på NHN, men det er ikke mottatt en applikasjonskvittering. Den er ikke kommet i legens innboks Meldinger skal være behandlet innen 3 døgn. Det må sjekkes om det ligger ubehandlede meldinger, utover fristen. Behandle disse, og merk disse som behandlet! Vågan kommune

8 Meldingsoversikt Her finner man rask feil og også ubehandlede meldinger utover 3 døgn

9 ”Overvåke” Meldingslog
Meldingsloggen er en egen applikasjon som startes separat. Den er til bruk for daglig oppfølgning av meldingsutveksling. Her får man en oversikt over alle meldinger som går i gjennom Gerica eLink sin meldingstjenerdel. Gule rundinger: Det er ikke mottatt applikasjonskvittering på meldingen (ennå).Hvis det ikke kommer etter en stund, må meldingen følges opp. Ved dobbeltklikk ser en Eventuell feilstatus Sier nummer og feilmelding. Denne må informeres om ved henvendelse til support. Prosedyre (under streken): Her kommer det forslag til løsning på feilen. Provider is not registeret on the local machine…. Vågan kommune

10 Detaljer av Logg konsoll
Endre meldingsstatus Alle sendte og mottatte meldinger har en status. Siste ledd i mottaket av en melding er at den i de fleste tilfeller får status ”Lagring i vertssystem”. Siste steg i sending av meldinger, er at de får status ”Sendt”. Andre statusbeskrivelser viser enten at meldingene ikke er ferdigbehandlet ennå eller at de har feilet. Som et ledd i feilsøking, kan det være aktuelt å endre status på en melding for deretter manuelt å gjenta prosessen. Da er vi over i den mer tekniske delen Vågan kommune

11 Tekniske utfordringer:
Sentrale elementer for å komme i gang med-,og drifte en stabil meldingsutveksling: Etablere tilgang til Norsk helsenett. Opprette EDI-adresser hos Norsk helsenett. Vedlikehold av EDI-adresser/kommunikasjonsinformasjon. Anskaffe virksomhetssertifikater for hver enkelt kommune. Vedlikehold av Virksomhetssertifikat. Konfigurering av kommunikasjonspartnere i eLink og Dips. Fortløpende oppdateringer av alle nevnet komponentene. Daglig sjekk og event. feilsøking av meldingsutvekslingen. Vågan kommune

12 NHN-Adresseregisteret

13 eLink konsoll

14 Meldingslogg

15 Infrastruktur Lofoten-samarbeidet vs. Norsk Helsenett
Vågan kommune

16 Vågan Kommune, Meldingstrafikk kvartal 3
Vågan kommune, sendte meld. fordelt på tjenesteavsendere: juli aug. sept. Tot. Sykepl.tjen. (Hjemmetj. Hab, Inst.) 105 138 150 393 Psykisk helse 2 6 11 19 Saksbehandler 1 Fysioterapien 5 12 Legetjeneste pleie/omsorg-institusjon Total sendt fra forskjellige tjenester 112 147 166 425 Antall meldinger mottatt fra NAV: tot. Retur innrapportering trekk til NAV 3 Antall meldinger sendt NAV: Innrapportering av trekk til NAV Ant. mottatte meldinger fra kommunikasjonsavtale til kommunale tjenester: juli aug. sept. Tot. Svolvær Legesenter 80 95 115 290 Torget En Legesenter 32 34 30 96 Osan Legesenter 14 35 29 78 Nordlandssykehuset (epikriser) 28 12 19 59 Totalt mottatt antall meldinger 154 176 193 523 Ant. sendte meldinger fra kommunale tjenester til kommunikasjonsavtale: 75 79 93 247 23 42 38 31 83 Nordlandssykehuset Totalt antall meldinger sendt 112 147 166 425

17 Hvordan finne ubehandlede meldinger
I Gerica er et menyvalg som vises ved å trykke på ”eLink” knappen. Melding pr bruker – dette er den vanlige meldingsvisningen der brukeren er i fokus Meldingsoversikt – dette er en oversikt over alle meldingene du har tilgang til ut fra sikkerhetstilganger. (eLink – bruker – meldingstype - systemeieradresse) Vågan kommune

18 Slik vises meldinger hos bruker


Laste ned ppt "Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google