Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord Gerd Ersdal, prosjektleder Fauske 28. mars 2012

2 Formålet med elektronisk meldingsutveksling: Hevet kvalitet Hevet effektivitet

3 Hva innebærer dette? Sikker e-post fra ett journalsystem til et annet Hvor mange EPJ system –3 hos fastleger –4 i pleie- og omsorg –2 i spesialisthelsetjenesten

4 Samhandlingsreformen Enklere medisinske oppgaver overføres til kommunehelsetjenesten Kortere liggetid på sykehus Betaling for ferdigbehandlede pasienter fra 1. dag

5 Hovedmål FUNNKe Helsetjenesten i region nord med –88 kommuner og –4 helseforetak Skal være tilknyttet helsenettet Skal utveksle elektroniske meldinger FUNNKe skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

6 Forutsetning i region nord Alle fastleger bruker elektronisk EPJ Alle fire helseforetak Bruker elektronisk EPJ / DIPS Fastleger har sendt og mottatt elektroniske basismeldinger over flere år Henvisning, epikrise, lab, rtg svar Tromsø kommune og UNN pilotert PLO meldinger over flere år

7 Forprosjekt FUNNKe 2009 Hvordan få pleie og omsorg koblet opp? Kommunene trenger Forankring av oppgaven –Bistand til å formidle statlige føringer og helsetjenestens behov til politisk ledelse og administrasjon i kommunene Tilgang til kompetanse Ekstra ressurser RDA midler Fastleger-UNN-Kommuner-e = FUNNKe

8 FUNNKe Troms-Ofoten FUNNKe region nord Helsedirektoratet: 4 mill –Til kompetanseorganisasjon Helse- og omsorgs departement: –23,3 mill i (ca 7,6 mill pr år) til kompetanseorganisasjon til samarbeidskommune kr Til kommuner kr til helseforetakene

9 Strategi for å fremme meldingsutveksling Prosjekt FUNNKe region nord Bred forankring 2.Fri tilgang til veiledning og support 3.Lokale nettverk 4. Deling av erfaring og kompetanse 5. Tilskudd

10 Kompetanseorganisasjonen Gerd Ersdal, prosjektleder, NST –Forankringsarbeid, lager møteplasser, webside Prosjektmedarbeider - ny person inn Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT –Gratis IKT support til alle kommuner Prosjektlederne i Samarbeidskommunene –Deler alt om Hvordan komme i gang med kommunene Gro Wangensteen, Samhandlingskoord. UNN HF –Deler alt av Hvordan komme i gang med HF ene

11 Tilbud til alle kommuner gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen Støtte til Forankring hos ordførere, rådmenn, helse- og IKT personell Støtte til Hvordan komme i gang? Støtte til Hvordan sikre forsvarlig drift? Formidles gjennom Møter Telefon, e-post Webside Anbefaler kommunesamarbeid

12 Samarbeidskommuner Helgeland –2011: Rana –2012: Brønnøy, Alstahaug Nordre Nordland –2011: Bodø, Vågan –2012: Fauske, Sortland Troms-Ofoten –2011 Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik Finnmark –2011: Alta –2012: Hammerfest, Sør-Varanger, Tana

13 Oppgaver for en samarbeidskommune Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og legekontorene PLO og helseforetak Helsestasjoner og helseforetak Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner

14 Nord Nordland: Faser i arbeidet 21 kommuner Salten, Vesterålen, Lofoten 1.Kommunen vedtar at arbeidet skal starte ca 7 kommuner ( 4 i Salten) 2.Innkjøp av utstyr – opplæring Ca 12 kommuner ( 3 i Salten) 3.Meldingsutveksling PLO – fastleger Bodø, Saltdal, Vågan? Sortland? 4.Meldingsutveksling PLO- HF Basismeldinger –Bodø, Vågan

15 Status PLO – fastleger region nord 11 kommuner har startet Alta Tromsø, Kåfjord, Lenvik, Dyrøy, Bardu, Harstad, Narvik Bodø, Saltdal Rana Ca 30 kommuner forventet i 2012 Ca 40 kommuner forventet i 2013

16 Statistikk meldinger

17 Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament administrering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk, bedre arbeidsflyt Status

18 Status PLO - HF Meldingsutveksling PLO – HF basis- og PLO meldinger UNN HF – fra 2 avdelinger til alle avdelinger i 2012 Tromsø, Dyrøy, Lenvik mot UNN Rana – HLSH HF - snart meldinger Oppstart meldingsutveksling PLO – HF Alta – Fm HF, basis Bodø, Vågan – NLSH HF, basis

19 Tiltak overfor helseforetak Oppdragsdokument 2012 Følge opp sin del av ansvaret for å implementere elektronisk meldingstjeneste i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (prosjekt FUNNKe) Delprosjekt FUNNKe – HF

20 Utfordringer for kommunene Nye arbeidsrutiner i PLO –Ta i bruk hele EPJ –Samarbeid med fastlegene –Samarbeid med HF Avsett ressurser –Personer – økonomi –En dedikert person –Tett samarbeid PLO-IKT Få teknikken til å fungere –Før man starter opplæring og ROS analyser –Uferdig programvare er en realitet Sikre drift –Kontinuerlig oppfølging

21

22 KS- rapport Gevinster og kostnader ved elektronisk meldingsutveksling –www.telemed.no\FUNNKe –http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og- forskning/fou/FoU-Meldingsutveksling-er- avgjorende-for-Samhandlingsreformen/

23 Utbredelse i Norge Norsk helsenett overtok pr ansvaret fra Helsedirektoratet for å utbre meldinger til hele landet. Landet inndeles i 5 regioner koordinering, kompetansebygging og bistand –Hvor FUNNKe er i region nord –Bygges opp litt tilsvarende i region midt, vest, sør og øst

24


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google