Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder Fauske 28. mars 2012

2 Formålet med elektronisk meldingsutveksling: Hevet kvalitet Hevet effektivitet

3 Hva innebærer dette? Sikker e-post fra ett journalsystem til et annet Hvor mange EPJ system –3 hos fastleger –4 i pleie- og omsorg –2 i spesialisthelsetjenesten

4 Samhandlingsreformen Enklere medisinske oppgaver overføres til kommunehelsetjenesten Kortere liggetid på sykehus Betaling for ferdigbehandlede pasienter fra 1. dag

5 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Helsetjenesten i region nord med –88 kommuner og –4 helseforetak Skal være tilknyttet helsenettet Skal utveksle elektroniske meldinger FUNNKe skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

6 Forutsetning i region nord Alle fastleger bruker elektronisk EPJ Alle fire helseforetak Bruker elektronisk EPJ / DIPS Fastleger har sendt og mottatt elektroniske basismeldinger over flere år Henvisning, epikrise, lab, rtg svar Tromsø kommune og UNN pilotert PLO meldinger over flere år

7 Forprosjekt FUNNKe 2009 Hvordan få pleie og omsorg koblet opp? Kommunene trenger Forankring av oppgaven –Bistand til å formidle statlige føringer og helsetjenestens behov til politisk ledelse og administrasjon i kommunene Tilgang til kompetanse Ekstra ressurser RDA midler 2008-09 Fastleger-UNN-Kommuner-e = FUNNKe

8 FUNNKe Troms-Ofoten 2010-11 FUNNKe region nord 2011-13 Helsedirektoratet: 4 mill 2010-2011 –Til kompetanseorganisasjon Helse- og omsorgs departement: –23,3 mill i 2011-2013 (ca 7,6 mill pr år) til kompetanseorganisasjon til samarbeidskommune kr 200 000 Til kommuner kr 50 000 til helseforetakene

9 Strategi for å fremme meldingsutveksling Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 1.Bred forankring 2.Fri tilgang til veiledning og support 3.Lokale nettverk 4. Deling av erfaring og kompetanse 5. Tilskudd

10 Kompetanseorganisasjonen Gerd Ersdal, prosjektleder, NST –Forankringsarbeid, lager møteplasser, webside Prosjektmedarbeider - ny person inn Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT –Gratis IKT support til alle kommuner Prosjektlederne i Samarbeidskommunene –Deler alt om Hvordan komme i gang med kommunene Gro Wangensteen, Samhandlingskoord. UNN HF –Deler alt av Hvordan komme i gang med HF ene

11 Tilbud til alle kommuner gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen Støtte til Forankring hos ordførere, rådmenn, helse- og IKT personell Støtte til Hvordan komme i gang? Støtte til Hvordan sikre forsvarlig drift? Formidles gjennom Møter Telefon, e-post Webside Anbefaler kommunesamarbeid

12 Samarbeidskommuner Helgeland –2011: Rana –2012: Brønnøy, Alstahaug Nordre Nordland –2011: Bodø, Vågan –2012: Fauske, Sortland Troms-Ofoten –2011 Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik Finnmark –2011: Alta –2012: Hammerfest, Sør-Varanger, Tana

13 Oppgaver for en samarbeidskommune Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og legekontorene PLO og helseforetak Helsestasjoner og helseforetak Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner

14 Nord Nordland: Faser i arbeidet 21 kommuner Salten, Vesterålen, Lofoten 1.Kommunen vedtar at arbeidet skal starte ca 7 kommuner ( 4 i Salten) 2.Innkjøp av utstyr – opplæring Ca 12 kommuner ( 3 i Salten) 3.Meldingsutveksling PLO – fastleger Bodø, Saltdal, Vågan? Sortland? 4.Meldingsutveksling PLO- HF Basismeldinger –Bodø, Vågan

15 Status PLO – fastleger region nord 11 kommuner har startet Alta Tromsø, Kåfjord, Lenvik, Dyrøy, Bardu, Harstad, Narvik Bodø, Saltdal Rana Ca 30 kommuner forventet i 2012 Ca 40 kommuner forventet i 2013

16 Statistikk meldinger

17 Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament administrering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk, bedre arbeidsflyt Status

18 Status PLO - HF Meldingsutveksling PLO – HF basis- og PLO meldinger UNN HF – fra 2 avdelinger til alle avdelinger i 2012 Tromsø, Dyrøy, Lenvik mot UNN Rana – HLSH HF - snart meldinger Oppstart meldingsutveksling PLO – HF Alta – Fm HF, basis Bodø, Vågan – NLSH HF, basis

19 Tiltak overfor helseforetak Oppdragsdokument 2012 Følge opp sin del av ansvaret for å implementere elektronisk meldingstjeneste i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (prosjekt FUNNKe) Delprosjekt FUNNKe – HF

20 Utfordringer for kommunene Nye arbeidsrutiner i PLO –Ta i bruk hele EPJ –Samarbeid med fastlegene –Samarbeid med HF Avsett ressurser –Personer – økonomi –En dedikert person –Tett samarbeid PLO-IKT Få teknikken til å fungere –Før man starter opplæring og ROS analyser –Uferdig programvare er en realitet Sikre drift –Kontinuerlig oppfølging

21

22 KS- rapport Gevinster og kostnader ved elektronisk meldingsutveksling –www.telemed.no\FUNNKe –http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og- forskning/fou/FoU-Meldingsutveksling-er- avgjorende-for-Samhandlingsreformen/

23 Utbredelse i Norge Norsk helsenett overtok pr 1.01.2012 ansvaret fra Helsedirektoratet for å utbre meldinger til hele landet. Landet inndeles i 5 regioner koordinering, kompetansebygging og bistand –Hvor FUNNKe er i region nord –Bygges opp litt tilsvarende i region midt, vest, sør og øst

24 www.telemed.no\FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google