Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIDEOKONFERANSE I UNDERVISNING OG VEILEDNING ved Nasjonalt senter for telemedisin Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIDEOKONFERANSE I UNDERVISNING OG VEILEDNING ved Nasjonalt senter for telemedisin Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin"— Utskrift av presentasjonen:

1 VIDEOKONFERANSE I UNDERVISNING OG VEILEDNING ved Nasjonalt senter for telemedisin Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin Bodil.bach@telemed.no

2 VIDEOKONFERANSE Videokonferanse defineres som toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. Deltakerne kan se og høre hverandre, men er geografisk atskilt. Overføringsmuligheter via ISDN eller IP (Internettprotokoll) ISDN 384 kbps og IP 768 kbps Punkt – til punkt Flerpartskonferanser Oppkoblingsmuligheter er flere (fra utstyret direkte eller via MCU)

3 HVA GJØR NKU? Rådgivning, opplæring, tilrettelegging i forhold: VK løsninger (utstyr, innredninger etc) Nettbaserte verktøy Bruk av VK til fjernundervisning/veiledning Rammeverk (Helsekompetanse.no)

4 NKU skal bidra til at helsesektoren blir god på tilrettelegging av fleksible kompetansetilbud gjennom Hjelp til selvhjelp Ide – prosjektsøknad – kursutvikling – gjennomføring - evaluering – support

5 VIDEOKONFERANSE Fjernundervisning (Kurs,videre/etterutdann inger) Fjernundervisning til Arkhangelsk

6 “Nummerkatalogen” NST “Organisasjonen” “Flygende pingviner” Lokal organisering “Booking” Opplæringskurs Undervisningskatalogen Brukerinstruksjoner - lokalt

7 Nasjonalt tilbud Annonserer ulike forelesninger, møter, kurs, videre og etterutdanninger Eksempler på fagområder; Autisme, Eldreomsorg, Demens, funksjonshemming og aldring, Psykiatri etc etc. www.undervisningskatalogen.no

8 www.helsekompetanse.no Den Nasjonale inngangsport til helserelatert utdanning og kurs Her kan man utvikle helsefaglige utdanningstilbud og gjennomføre undervisningsforløp Innovasjon Norge og VOX Mintra as

9 HVA BETYR SÅ DETTE? Organisasjon for tilrettelegging og markedsføring av tilbud til Helse Norge Plattform som kan håndtere tilbudene –Studieadministrasjon –Ferdige kursrom –Teknisk/pedagogisk tilrettelegging –Opplæring/support – skriftlig og ”menneskelig”

10 VIDEOKONFERANSE Møtevirksomhet Veiledning Samarbeidsmodeller Sykebesøk i studio Pårørendestøtte

11 VEILEDNING Kollegaveiledning Faglig veiledning Veiledning av pasienter og pårørende –Enkeltvis –Grupper (Sorggrupper) Som del av behandling/samhandling –Oppfølging av pasienter –Konsultasjoner (med eller uten helsepersonell)

12 Videokonferanse i psykiatrien Undervisning, veiledning og pasient-konsultasjoner Hyppigere kontakt på tvers av nivåene – faglige møter Ansvarsgrupper og ettervern Unngår akutt innleggelse (Se rapporten ”Etablering av tverrfaglig nettverk innen pasientrettet telepsykiatri”)

13 SUNNAAS SYKEHUS HF/NST Pilotprosjekt rehabilitering – telemedisin Tverrfaglig samhandling Planlegging av innleggelser, utskrivning m/opplæring og veiledning, oppfølging Helsesenter Hjemme

14 IKT - BASERT PÅRØRENDESTØTTE Målgruppe: Pårørende som gir uformell praktisk hjelp og pleie til hjemmeboende pasienter Hensikten: Å sikre at pårørende og uformelle omsorgsytere får tilstrekkelig kunnskap til at de føler trygghet Å forebygge utbrenthet hos pårørende til pasienter med omfattende hjelpe- og pleiebehov. Å tilrettelegge for nettverksbygging og selvhjelpsgrupper blant pårørende og pasienter Å forebygge, evt. utsette innleggelse i sykehjem og sykehus

15

16

17

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "VIDEOKONFERANSE I UNDERVISNING OG VEILEDNING ved Nasjonalt senter for telemedisin Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google