Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, Narvik 7. mars 2011

2 Målsetting Husholde godt med de knappeste ressursene (høyproduktive fagfolk) Økt kvalitet Økt effektivitet

3 FUNNKe Regional kompetanseorganisasjon som: –Koordinerer utbredelse av elektronisk meldingsutveksling til pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, helsestasjoner i kommunene og til spesialisthelsetjenesten –Bistår kommune med å søke tilskudd

4 HOD –finansiering FUNNKe region nord Vi har fått 7,5 pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill. –til kompetanseorganisasjon –til hovedsamarbeidskommuner –til helseforetakene Under forutsetning av god framdrift….

5 Prosjekt FUNNKe Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene – MIK ( ) i region nord FUNNKe vil ha med alle 88 kommuner i MIK– inviterer i 2011 –2 hovedsamarbeidskommuner: Tromsø, Lenvik –6 samarbeidskommuner FUNNKe – inviterer i tillegg –1-3 kommuner? i 2011 Nivå på tilskudd er ikke avklart i MIK

6 Kompetanseorganisasjonen Hilde Gaard prosjektleder, NST fra Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST Gro Wangensteen, Samhandlingskoordinator UNN HF Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT Hovedsamarbeidskommunene –9 kommuner i 2011, 8 kommuner i 2012?

7 Hovedsamarbeidskommuner i FUNNKe Troms-Ofoten –Tromsø Kommune, Line Nordgård PL –Lenvik Kommune, Mona Pedersen PL –Harstad Kommune, Roger Rasmussen PL –Nordreisa Kommune- PL –Dyrøy Kommune- Karl Johan Olsen PL –Narvik Kommune- Anders Løvold PL Finnmark –Alta Kommune- Hege Stenbakk PL –Hammerfest 2012 ? – Kirkenes 2012?

8 Hovedsamarbeidskommuner i FUNNKe Nordre Nordland –Bodø Kommune PL –Vågan Kommune PL –Steigen 2012 ? –Saltdal 2012 ? –Vesterålen 2012? Helgeland –Brønnøy 2012 ? –Rana 2012 ? –Indre Helgeland 2012 ?

9 Kommunestørrelse, geografi og bosettings- mønster – vår største samhandlings-utfordring! 88 kommuner - under 2000 innbyggere: – 5000 innbyggere: – innbyggere: – innbyggere: 5 - over innbyggere: 4

10 Hvor søke om tilskudd? Fylkesmannens skjønnsmidler –Nordland 1.3 og i juni ? –Troms ? Tilskudd samhandlingsmidler Hdir –Frist 24. mars og 1. august Prosjekt FUNNKe vil sammen med KS søke etter andre muligheter

11 De øvrige kommunene Alle kommuner i region nord får gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen – Kompetanse om hvordan komme i gang – EDI kompetanse fra helse Nord IKT – EPJ og opplæring i meldingsutveksling

12 Utfordringer Avsett ressurser Personer –økonomi En dedikert person Tett samarbeid PLO-IKT Få teknikken til å fungere Før man starter opplæring og ROS analyser Uferdig programvare er en realitet Nye arbeidsrutiner i PLO Ta i bruk hele EPJ Få samarbeid med fastlegene Samarbeid med HF

13

14


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google