Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt FUNNKe www.telemed.no/funnke Nord-Troms Regionråd 10 januar 2011 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Gerd Ersdal, Medisinsk rådgiver, NST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt FUNNKe www.telemed.no/funnke Nord-Troms Regionråd 10 januar 2011 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Gerd Ersdal, Medisinsk rådgiver, NST."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt FUNNKe www.telemed.no/funnke Nord-Troms Regionråd 10 januar 2011 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Gerd Ersdal, Medisinsk rådgiver, NST

2 Hva vi presenterte for dere i mars 2010

3 FUNNKe Formål Bidra til hevet kvalitet og effektivitet i helsetjenesten til befolkningen i Helse Nord –Aktørene er legekontor, helsestasjoner, pleie- og omsorgstjeneste (PLO) og helseforetak Kommunene i Troms og Ofoten –skal sammen med UNN HF bli nasjonale foregangskommuner for elektronisk samhandling mellom alle aktørene i helsesektoren Prosjektet skal utvides til hele Region Nord

4 Eks prosjekt: Video- konferanser i klinisk Arbeid Tromsø –UNN Eks: Veiled- ning kreft Pasienter Balsfjord- UNN Eks: Sonjatun DMS – UNN Nett Maskiner Program Rutiner Support EPJ Meldinger Opplæring Organisering Planer

5 Dagens situasjon

6 HOD –finansiering til FUNNKe 2011-2013 På vegne av region nord søkte vi om 8 mill hvert år i 3 år. –3,3 til kompetanseorganisasjon –2,2 til kommunene –2,5 til helseforetakene Vi har fått 7,5 pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill.

7 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Alle kommunene i nord er tilkoblet Norsk Helsenett (PLO). Alle kommunene og helseforetak i nord benytter elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og fastlege, mellom helsestasjon og helseforetak mellom PLO og helseforetak FUNNKe og utstillingsvinduet i nord skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

8 FUNNKe som kompetanseorganisasjon Koordinerer utbredelse av elektronisk meldingsutveksling til pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, helsestasjoner i kommunene og til spesialisthelsetjenesten Bistår kommune med å søke tilskudd

9 Kompetanseorganisasjonen Gunn-Hilde Rotvold, prosjektleder, NST Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST Gro Wangensteen, Samhandlingskoordinator UNN HF Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT Hovedsamarbeidskommunene

10 Hovedsamarbeidskommuner Troms/Ofoten: Tromsø Kommune Lenvik Kommune Harstad Kommune Narvik Kommune Dyrøy Kommune Nord-Troms Kommune

11 Kriterier for valg av H-samkommune i FUNNKe? Geografi Kompetanse Forankring Interesse

12 De øvrige kommunene I perioden 2011-2013 gratis tilgang på kompetanse/bistand innen områdene: –Forankring og motivering i egen kommune –Kunnskap om hvordan komme i gang? –Teknisk kompetanse innen EDI/meldingsutveksling –EPJ og opplæringsmetoder –Tilgang til faglig nettverk og møteplasser

13 Samhandlingsreformen trer i kraft 01.01.2012

14

15 Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Planlegge for oppstart - budsjettvedtak Gjennomføre kobling til Norsk helsenett 2011? Gjennomføre innkjøp / installasjon / test meldingsutveksling 2011-2013 Sette av interne ressurser for å lede prosjektet Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe delta i møter og bli med i FUNNKe-nettverket


Laste ned ppt "Prosjekt FUNNKe www.telemed.no/funnke Nord-Troms Regionråd 10 januar 2011 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Gerd Ersdal, Medisinsk rådgiver, NST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google