Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneprogrammet Planer og prosjektsatsinger Gunn-Hilde Rotvold Programleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneprogrammet Planer og prosjektsatsinger Gunn-Hilde Rotvold Programleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneprogrammet Planer og prosjektsatsinger Gunn-Hilde Rotvold Programleder

2 Plan for telemedisin i kommunene Målsetting å bidra til: En sterk og effektiv kommunal helsetjeneste Å fornye kommunene Å sette kommunene i kunnskapsposisjon innen helse-IT utviklingen

3 4 Fokusområder Innovasjon – nye tjenester, ny organisering og næringsutvikling Forskning på løsninger og dokumentasjon av effekter, trendanalyser Kompetanseoppbygging Rådgivning og kunnskapsformidling

4 Innovasjoner Telemedisin kan bidra til en smartere og mer effektiv helsetjeneste med høyere kvalitet

5 Mål Brukerstyrt og virksomhetsforankret fornyelse av måter å levere helsetjenester på

6 Tilbud og etterspørsel Bør teknologiutviklingen være tilbudsdrevet? Har vi fokus på innovasjoner som er for lite basert på behov helsetjenesten? Vet helsetjenesten hva de har behov for i framtiden? Kan innovasjon foregå uten også å teste løsninger som ikke blir tatt i bruk?

7 Nye telemedisinske løsninger må være tilpasset problemene den er satt til å løse

8

9 Fokus i 2006 Innovasjoner (nye tjenester) –Sterkere fokus på mobile løsninger –Fokus på bruk av telemedisin i Sykestuer og DMS –Hjemmemonitorering og Digital TV Forskning –Studier av gevinster og effekter –Kartlegginger og trendanalyser- fokus på framtidens behov

10 Fokus i 2006 forts. Kompetanseoppbygging –Fjernundervisningskatalogen –Helsekompetanse.no Rådgivning og kunnskapsformidling –Elektronisk samhandling i helsenett Utbre Ses@m- løsninger til andre kommuner –Roadshow med Høyvis og Kith –Film fra Ses@m –Konferanser og workshops

11 Internasjonalt Satsing på deltakelse og ledelse av EU- prosjekt –Workshop 14 juni, TTeC 2006 Nordisk samarbeid og posisjonering for EU 7 RP –TTeC 2007 fokus på Home Care

12

13 Hva betyr dette for ”oss” Økende behov for egnede boliger Økende mangel på personell Økende ventelister på sykehjemsplass Økende pasientomsorg i private hjem Økende egenbetaling: private løsninger Økende aksept for monitoreringsteknologi Økende krav til brukergrensesnitt Det er umulig å tenke seg at det vil være en offentlig drevet institusjonsplass tilgjengelig for alle! Og vi ønsker kanskje mest å være hjemme

14 Framtidens pleie og omsorg er hjemme hos folk

15 Framtidig konsept for omsorg i hjemmet Mobile team Ansikt- til -ansikt Konsultasjoner Monitorering ”Call center”

16


Laste ned ppt "Kommuneprogrammet Planer og prosjektsatsinger Gunn-Hilde Rotvold Programleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google