Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Karine Dihle 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre DELPROSJEKT 1 Bruk av videokonferanse for intervju av søker i forkant av gruppeopphold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Karine Dihle 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre DELPROSJEKT 1 Bruk av videokonferanse for intervju av søker i forkant av gruppeopphold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Karine Dihle 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre DELPROSJEKT 1 Bruk av videokonferanse for intervju av søker i forkant av gruppeopphold Anne Karine Dihle Teamleder, KReSS Drøbak, avd. for hjerneskader

2 Anne Karine Dihle 02.06.20062 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Problemstilling og mål Bakgrunn: –Senfaserehabilitering ved kognitiv svikt –Søkere vurderes etter søknad og personlig intervju –Søkere fra hele landet: tid, penger og kapasitet Problemstilling: –Videokonferanse tilstrekkelig for å finne motivasjon og egnethet? Mål: –Få erfaring i om videokonferanse er et aktuelt hjelpemiddel.

3 Anne Karine Dihle 02.06.20063 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Gjennomføring Ung mann fra Vesterålen –Høst 2005: videooverført intervju gjennomført –4 involverte, mye tekniske problemer –Søker fornøyd –Søker ble tatt inn i senfase. Eldre mann fra Troms –Tidlig 2006: videointervju gjennomført –5 involverte, mye tekniske problemer –Søker fornøyd –Søker ble ikke tatt inn til senfase, men fikk annet tilbud ved sykehuset

4 Anne Karine Dihle 02.06.20064 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Evaluering Positivt –Velvilje fra søkere, hjelpere og meg. –Å komme søkere i møte med ønsket om å slippe reisen –Tilstrekkelig vurdering ble gjennomført Negativt –Tekniske problemer –Mister tilleggsinformasjon –Mindre informasjon til søker –Økt tidsbruk for ansatte + redusert inntjening

5 Anne Karine Dihle 02.06.20065 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Betraktninger Søker: –Ulik interesse for og ulik toleranse for å bruke videokonferanseutstyr Kliniker: –Interesse og velvilje er helt nødvendig for å få det til Økonomi: –Manglende DRG inntjening –Utgifter til lokalt studio Spredning av opplysninger: –Juridisk/ etisk dilemma at datateknikere lytter til samtalen

6 Anne Karine Dihle 02.06.20066 Sunnaas sykehus HF - en vei videre Konklusjon Senfaseintervju med direkte kontakt med søker er vanligvis beste løsning. I de tilfeller avstand eller kapasitet ellers begrenser vil videokonferanse være et alternativ til innskrivning.

7 Anne Karine Dihle 02.06.20067 Sunnaas sykehus HF - en vei videre kortutgave KReSS Drøbak –Rehab. rett etter skade –Gruppeopphold 1,5 år etter skade Gruppeoppholdet –Diagnose + egnethet og motivasjon –Bruker i dag personlig intervju –Lang avstand, slitne pasienter Kan videokonferanse benyttes?

8 Anne Karine Dihle 02.06.20068 Sunnaas sykehus HF - en vei videre gjennomføring To videokonferanser, pasienter bor i NordNorge –Mye tekniske problemer –Pasienter likevel fornøyde –Tilstrekkelig vurdering ble foretatt: »a) fikk tilbud i gruppeopphold »b) fikk annet tilbud på sykehuset

9 Anne Karine Dihle 02.06.20069 Sunnaas sykehus HF - en vei videre evaluering Søkere har ulik forutsetning til å bruke tekniske løsninger Klinikere må være positive Refusjonsordninger fra staten gjør dette mindre interessant Videokonferanse gir ikke tilleggsinformasjon vi får ved oppmøte Pasienter slipper lang reise

10 Anne Karine Dihle 02.06.20061010 Sunnaas sykehus HF - en vei videre konklusjon Intervju ved videokonferanse er et godt alternativ om direkte oppmøte ikke er mulig.


Laste ned ppt "Anne Karine Dihle 02.06.20061 Sunnaas sykehus HF - en vei videre DELPROSJEKT 1 Bruk av videokonferanse for intervju av søker i forkant av gruppeopphold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google