Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms."— Utskrift av presentasjonen:

1 LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms

2 Historikk LØKTA er et resultat fra DMS- prosjektet i Midt-Troms, prøvedrift 2005-2007 under selve prosjekttiden. Fra prosjekt til etablert interkommunal enhet i 2008 Nå fast enhet i 2 år

3 Vedtatt av administrativ og politisk ledelse i 8 kommuner i Midt-Troms Lenvik, 11.207 Bardu, 3.981 Dyrøy, 1.216 Torsken, 916 Berg, 942 Sørreisa, 3.360 Tranøy, 1.537 med fra 2009 Målselv, 6.490 med fra 2010

4 Organisering Regionrådet Midt-Troms er eier Midt-Troms Friluftsråd, PS, PPT m.fl. LØKTA Administrativt råd er styringsgruppa Regionrådssekretæren

5 Ressurser i LØKTA Utg pkt 8 kommuner -)minimum 150 % ressurs, men kun 6 med fra start-) 100 % ressurs LØKTA t.o.m. 2009: KUN 100 % dagl leder LØKTA f.o.m. 2010: 100 % dagl leder 40 % koordinatorer (20 %+ 20%)

6 Hvem er LØKTA for? Den enkelte kommune i Midt-Troms; helse- og sosialrelaterte virksomheter/enheter helse- og sosialadministrasjon politisk og administrativ ledelse

7 Helse- og sosialpersonell i Midt-Troms som arbeider i eller på oppdrag fra den kommunale helse- og sosialtjenesten eller i den desentraliserte spesialisthelse- tjenesten

8 Pasienter og tjenestemottakere av helse- og sosialtjenester i Midt-Troms samt pårørende- og brukerorganisasjoner

9 LØKTA skal forøvrig samarbeide med helseforetak, andre deler av helse- og sosialforvaltningen, kompetanse- og utviklingsaktører samt frivillige organisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

10 LØKTAs oppgaver Informasjonsvirksomhet opplysning, veiledning, rådgivning, formidling Plan- og utviklingsarbeid bistand/prosessveiledning i fbm plan-og prosjektarbeid initiere til forskning og utvikling Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid initiere og tilrettelegge for fagnettverk være arena/møteplass/forum videreutvikle samhandlingskultur

11 Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid Sa-Do kompetansenettverk Geriatrinettverket Midt-Troms Rehabiliteringsnettverk og Demensnettverk slått sammen under Geriatrinettverket PU-nettverket Midt-Troms Nettverk for psykisk helse Midt-Troms Nettverk lindrende behandling

12 Nettverk Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Kompetanseprogram Nettverks- deltagere

13 Nettverk Mål: Styrket samhandling og kompetanse Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Kompetanseprogram Nettverks- deltagere

14 Nettverk Styringsgruppe/ AR: Overordnet ansvar Ressursgruppe Kompetanseprogram Nettverks- deltagere

15 Nettverk Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Ansvarlig for innholdet i nettverket Fagfolk fra primær- og spesialisthelsetj. og brukerrepresentant Koordinert av LØKTA som har ansvar for ekstern finansiering Kompetanse- program Nettverks- deltagere

16 Nettverk Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Kompetanseprogram Fellessamlinger VKer Kurs/kursrekker Virtuelt fagnett Hospiteringsordninger Pårørendeskoler/-møter/-kurs Brukerkurs Nettverks- deltagere

17 Nettverk Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Kompetanseprogram Nettverks- deltagere: Ansatte og ledere fra hver kommune og fra desentralisert spesialisthelsetjenester På enkelte tiltak er det brukere og deres pårørende som er/også er deltagere Deres ledere må være bevisst dette og tilrettelegge for deltagelse og implementering

18 Nettverk Mål: Styrket samhandling og kompetanse Styringsgruppe/ AR: Overordnet ansvar Ressursgruppe: Ansvarlig for innholdet i nettverket Fagfolk fra primær- og spesialisthelsetj. og brukerrepresentant Koordinert av LØKTA som har ansvar et for å få tak i ekstern finansiering Kompetanseprogram: Fellessamlinger VKer Kurs/kursrekker Virtuelt fagnett Hospiteringsordninger Pårørendeskoler/-møter/-kurs Brukerkurs Nettverksdeltagere: Et team fra hver kommune + fra de desentr speshelsetj Ressurs i egen kommune/arbplass Deres ledere må være bevisst dette og tilrettelegge for deltagelse, og implementering. Påvirke til utdanning, grunn- og videreutdanninger høyere nivå Faglig påfyll

19 Nettverk pr 2011 Geriatrinettverk Midt-Troms Nettverk for utviklingshemmede Midt- Troms (PU-nettverket) Nettverk psykisk helse Midt-Troms Sa-Do kompetansenettverk Midt-Troms Nettverk Lindrende behandling Midt- Troms

20 Effekter av nettverksarbeid: Samhandling gir styrke! fagkompetanse samhandlingskompetanse trygghet, stolthet og faglig identitet ideer, nytenkning og endringsvillighet større fagmiljø - stabilitet styrke og tyngde som samarbeids - og høringspartner

21 LØKTAs funksjoner er å være kartlegger være samordner være bestiller være veileder være planlegger og utvikler være tilbyder og leverandør

22 LØKTA Informere om LØKTA og opprette kontakter Søke samarbeid Søke ekstern finansiering med påfølgende rapportering Tenke kvalitet og tilbud som gjør det attraktivt å være i MT (rekruttere og beholde)

23 Omfattende oppgaver 2010/-11: Prosjektansvarlig for prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen (oppdrag på vegne av Regionrådet i Midt-Troms) Utarbeide og implementere Veileder for kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene (oppdrag på vegne av Fylkesmannen i Troms)


Laste ned ppt "LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google