Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesten
EVUK Etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesten

2 EVUK Pilotprosjekt Samarbeid mellom 4 kommuner og Høgskolen i Bergen
Kompetanseheving for ledere, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

3 EVUK – prosjektet:

4 Fordypning i DEMENS Høst 2005 – sommer 2007
Delprosjekt av EVUK: Fordypning i DEMENS Høst 2005 – sommer 2007

5 ”Lær demens med bredbånd”
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Tønsberg Høgskolen i Vestfold Nasjonalt senter for telemedisin, universitetssykehuset i nord-Norge Samarbeidsgruppene: Bergensgruppa, Nøtterøy gr.1 og gr. 2

6 ”Bergensgruppa” Christina Løtveit Fosse Irmelin Agnethe Sande
Margunn Lofthus Liv Skutlaberg Heidi Lohne

7 Samarbeid på tvers av kommunene
Lindås Kvam Tysnes

8 Samarbeid i praksis: PC Telefon E-post Reiser/møteplasser Diskusjoner
PBL

9 forts.samarbeid i praksis:
Chat Diskusjonsforum Videokonferanser It`s learning

10 It`s learning: Elektronisk støtteprogram for studenter
Tilgang til bibliotek Databaser til søking i faglitteratur og forskning Kommunikasjonsverktøy mellom student/lærer/veileder Diskusjonsforum, chat, e-post

11 Utvikling: Opplæring i ny programvare; ”Lær demens med bredbånd”
Bli kjent-tur til Tønsberg Opplæring i PBL (problembasert læring) Fra frustrasjoner til mestring

12 Videokonferanser: Medievegring Gradvis tilvenning
Utvikling fra nervøs opptreden til faglig fokuserte innlegg Personlig utvikling Rollespill Nye muligheter

13 Utfordringer og frustrasjoner:
Mangelfull informasjon Usikkerhet om opplegget og PBL Tekniske problemer Ønske om mer faglig fokus Uklare forventninger til oss Vanskelig å samle gruppen, store geografiske avstander Mangelfullt teknisk utstyr i kommunene Turnusarbeid og familieforhold

14 Velfungerende faktorer:
God tilrettelegging fra arbeidsgiver Fri fra jobb for å delta i studiene Stor fleksibilitet fra veiledere, lett å ta kontakt med , raske svar på spørsmål Høy motivasjon for læring i gruppen En godt fungerende studiegruppe

15 Motivasjonsfaktorer:
Gode forelesere Kontaktnett Ønske om å lære mer om demens! Ønske om ny ”giv” i det daglige arbeidet i eldreomsorgen Behov for tilhørighet i et større fagmiljø

16 Hva kan bli bedre? To-veis videokonferanse-utstyr i kommunene
God informasjon i oppstarten Programvare for Chat Gjennomtenkte arbeidsmetoder

17 Muligheter på tvers av kommunene:
Samlinger Gruppeveiledning Dele kunnskap Refleksjoner Lære av hverandre Andre synspunkter / ideer

18 forts. muligheter på tvers av kommunene
Større faglig bredde i grupper m/deltakere fra ulike arbeidssteder Større faglig miljø Lett å nå ekspertise

19 På jakt etter nye utfordringer
Nytt prosjekt fra Høgskolen i Bergen: ”Faglig utviklingsarbeid og prosjektarbeid”

20 Utarbeidelse av prosjektplaner etter behov og ønske i kommunene:
Lindås Kvam Tysnes

21 De ulike prosjektene: Prosjektplan for oppstart av:
Lindås: Forsterket skjermet enhet. Kvam: Dagsenter for personer med demens. Tysnes: Dagsenter for personer med demens.

22 Status for prosjektene i dag:
Lindås? Kvam? Tysnes?

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google