Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kilder og risiko for akutt oljeforurensning i Norge og Svalbard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kilder og risiko for akutt oljeforurensning i Norge og Svalbard."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kilder og risiko for akutt oljeforurensning i Norge og Svalbard

3 Kilder til akutt forurensning Skipsfarten (gods og passajerer) Olje- og gassvirksomhet Raffinerier og terminaler Tankanlegg Transport på vei og jernbane

4 Kilder til akutt forurensning på Svalbard Tankanlegg Longyearbyen Svea Ny-Ålesund Barentsburg Skipstrafikk Fiskefartøy Cruiseturisme - Oversjøiske - Dagsturer i Isfjordområdet - ”Ekspedisjonscruise” Kullskip Mindre tankfartøy Annen nyttetransport til bosettingene (Leteboring)

5 Kilder til utslipp fra olje- og gassvirksomheten Leting & produksjon

6 Kilder til utslipp fra skipsfarten Driftsutslipp inkluderer gråvann, sortvann, bilgevann, rensing av tanken, avløp fra dekket…

7 Risiko = Sannsynlighet Konsekvens

8 Konsekvenser av oljeforurensning for bl.a.: Sjøfugl Sjøpattedyr Plante- og dyreorganismer i strandsonen Havstrender og strandenger Fiskeegg og larver Frilufts- og rekreasjonsområder Næringsvirksomhet (havbruk, turisme) Hva vil bli ødelagt, skadet eller forstyrret?

9 Sannsynlighet og type oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten Driftsutslipp fra produksjonen Akutt Blow-out Overfylling Problemer med separatorer m.v

10 Sannsynlighet og type oljeutslipp fra skipsfarten Driftutslipp ”bilge water” Fylling av drivstoff Akutt Grunnstøtting Kollisjon Tekniske problemer (se Polar Star forrige uke)

11 Men husk den største risikofaktoren! Mennesket!

12 Risikoanalyse er vanskelig for bevegelige kilder.  Du vet ikke hvor ulykken skjer  Du vet ikke hva slags ulykke skjer  Varierende oljetyper  Varierende mengder  Store variasjoner i ytre forhold som lys- og værforhold  Manglende kunnskapsgrunnlag om skipstraffiken og skipstyper Hvordan dimensjonere oljevernberedskap ?

13

14

15 Risiko for oljeutslipp fra skipsfarten

16 Prioritet 1: Befolkningsrelaterte forhold (liv, helse, sikkerhet) Prioritet 2: Naturressursene - innbyrdes prioritering etter prinsippene i MOB- modellen Prioritet 3: Næringsinteresser - Naturbasert aktivitet og næring - Annen næring Prioritering av tiltak under en oljevernaksjon

17 Oljevernberedskap er kjempeviktig. Men enda viktigere er det å redusere risikoen for at uhell skjer!


Laste ned ppt "Kilder og risiko for akutt oljeforurensning i Norge og Svalbard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google