Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plansje nr 1 11.11.09Riksadvokaten Samfunnsutvikling og økonomisk kriminalitet – hånd i hanske?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plansje nr 1 11.11.09Riksadvokaten Samfunnsutvikling og økonomisk kriminalitet – hånd i hanske?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plansje nr 1 11.11.09Riksadvokaten Samfunnsutvikling og økonomisk kriminalitet – hånd i hanske?

2 Plansje nr 2 11.11.09Riksadvokaten Politiet og påtalemyndigheten Regjeringen Justisdepartementet Riksadvokatembetet 10 regionale statsadvokatembeter distrikter 27 Politidirektoratet Politi straffesaksbehandling politifag ressurser og administrasjon Det nasjonale statsadvokatembetet for særskilte saker TPS ØKOKRIM Kripos

3 Plansje nr 3 11.11.09Riksadvokaten Riksadvokatens oppgaver  Etatsledelse av den høyere påtalemyndighet  Fagledelse av straffesaksbehandlingen ved Økokrim og politidistriktene  Straffesaksbehandling  Utadrettet virksomhet

4 Plansje nr 4 11.11.09Riksadvokaten En forenklet modell for å styre atferd Forebyggende virksomhet og tradisjonelt holdningsskapende arbeid Reaksjoner på uønsket atferd Proaktivt Uønsket hendelse Reaktivt tid

5 Plansje nr 5 11.11.09Riksadvokaten Avveininger: a)proaktiv og reaktiv tilnærming b)kriminalitet anmeldt på tradisjonell måte og alvorlig, organisert kriminalitet uten anmeldelser

6 Plansje nr 6 11.11.09Riksadvokaten Bemanningsutviklingen frem mot 2030 – netto tilgjengelige årsverk

7 Plansje nr 7 11.11.09Riksadvokaten 1955:  30 000 forbrytelser  5 000 straffede  45 år senere :  mer enn 300 000 forbrytelser  antall straffede 4 doblet  fangebefolkningen doblet

8 Plansje nr 8 11.11.09Riksadvokaten Forbrytelser totalt i 2008 pr. 1000 innbyggere (SSB)

9 Plansje nr 9 11.11.09Riksadvokaten Vinningsforbrytelser i 2008 pr. 1000 innbygger (SSB)

10 Plansje nr 10 11.11.09Riksadvokaten Økonomiske forbrytelser 2008 pr. 1000 innbyggere (SSB)

11 Plansje nr 11 11.11.09Riksadvokaten Voldsforbrytelser i 2008 pr. 1000 innbyggere (SSB)

12 Plansje nr 12 11.11.09Riksadvokaten Narkotikaforbrytelser 2008 pr. 1000 innbyggere (SSB)

13 Plansje nr 13 11.11.09Riksadvokaten Samlet antall narkotikabeslag 1984 - 2008

14 Plansje nr 14 11.11.09Riksadvokaten Siden 1993 er heroin blitt 70% billigere og sprøytenarkomanes forbruk doblet

15 Plansje nr 15 11.11.09Riksadvokaten Drap 1993-2008 (Kripos)

16 Plansje nr 16 11.11.09Riksadvokaten Antall dommer i Norge  10 163påbegynte dommer i 2007  3 041av disse var under 30 dager  2 346 av dem var 30 – 60 dager Over halvparten av dommene er under to måneder!

17 Plansje nr 17 11.11.09Riksadvokaten Kriminalpolitikk, sosialpolitikk og bekjempelse av fattigdom  30 % barnevernsklienter  30 % opplevd familie i fengsel  40 % maks. ungdomsskole  30 % arbeidsledige  40 % under fattigdomsgrensen  30 % bostedsløse  50 % kroniske sykdommer  60 % stoffmisbrukere

18 Plansje nr 18 11.11.09Riksadvokaten I Norge har vi ca: 2 mill husholdninger, av de  1,6 mill eier egen bolig  1,3 mill eier bil  1/5 av husholdningene har fritidsbolig  boligarealet øker og øker

19 Plansje nr 19 11.11.09Riksadvokaten Hva bruker vi til mat? Husholdningene kjøper i snitt varer og tjenester for kr 300 000 årlig 10-12% går til mat 40 år tilbake: 40% til mat Fra 1990 til 2005 har det norske private forbruket økt med 62%

20 Plansje nr 20 11.11.09Riksadvokaten Hva med klær og søppel?  Vi kjøper 90% mer klær i dag enn i 1990  I 1992 kastet hver innbygger 237 kilo i søpla  I 2005 – 407 kilo!

21 Plansje nr 21 11.11.09Riksadvokaten Utviklingstrekk: Er det slik at ”to be or not to be” er erstattet med ”to have and not to have”? Lever vi i fristelsens og grådighetens tidsalder? Rettighetssamfunnet? Har det ”offentlige” ansvar for alt? Er vi alle klienter?

22 Plansje nr 22 11.11.09Riksadvokaten Dansen rundt gullkalven: Er det slik at vi måler alt i penger, alle etter samme skala? Gir det et endimensjonalt samfunn, hvor det er lett å tape, lett å rangere mennesker? Er det fare for at ressurssterke ”bekrefter hverandre” og forsterker marginaliseringen av utsatte grupper?

23 Plansje nr 23 11.11.09Riksadvokaten Barnas hverdag: Barneværelset er under invasjon – barna strekker seg ikke etter boken. Fra monopolbarn til parabolbarn til nettbarn. Tilløp til en lukket verden uten kontroll av voksne. Har vi mistet evnen til å oppføre oss som voksne?

24 Plansje nr 24 11.11.09Riksadvokaten Henvendelser til barneombudet relaterer seg til:  vold  porno  reklame  dataspill Hva sier dette om samfunnsutviklingen?

25 Plansje nr 25 11.11.09Riksadvokaten Ungdomskultur – nærmest hermetisk lukket  ha de riktige tingene  mene det riktige  kunne de riktige kodene  eget lukket samband  barn og ungdom som viktig kjøpekraft  venner og gjenger

26 Plansje nr 26 11.11.09Riksadvokaten 15 – 19åringer og vold  30% har selv vært utsatt for vold eller alvorlige trusler i løpet av ett år.  Hver tredje ungdom har vært vitne til at andre blir utsatt.

27 Plansje nr 27 11.11.09Riksadvokaten 15 – 17åringer  Frykten for vold er utbredt.  Hver tredje ungdom har unnlatt å gå, eller sørge for å gå sammen med andre, til steder de ønsker å besøke.

28 Plansje nr 28 11.11.09Riksadvokaten Ungdom og våpen  Hver fjerde ungdom sier at de noen gang har båret våpen.  Mer enn 8% i løpet av siste året.

29 Plansje nr 29 11.11.09Riksadvokaten Kjønnsbestemt?  Dobbelt så mange gutter som jenter er utsatt for vold.  Vold blant jenter er økende.

30 Plansje nr 30 11.11.09Riksadvokaten Spørsmål til ungdom – ca 1920:  Hva skal du bli?  Hvem vil du være lik?

31 Plansje nr 31 11.11.09Riksadvokaten Svar 1920:  Nansen  Kongen  mor og far

32 Plansje nr 32 11.11.09Riksadvokaten Svar 1995:  mor og far 3%  musikk og idrett 8%  ingen ting/meg selv/vet ikke 55%

33 Plansje nr 33 11.11.09Riksadvokaten Man bør i hvert fall være oppmerksom på:  ”Slakke holdninger” til rus og småkriminalitet – både hos ungdom og voksne  Rusutviklingen følger ikke bare tradisjonelle spor  Er det bruk for ungdom – eller er ungdoms- tiden en ventetid for å bli ”brukbar”?  Oppblomstring av gjengdannelser - Tilhørighet og ære

34 Plansje nr 34 11.11.09Riksadvokaten Noen råd:  involvering og grensesetting  veilede – ikke invadere  utvikle tidlig gode relasjoner basert på dialog og tillit  være tydelig voksen  ikke abdisere; bli venn, kjøpe deg ut, overbeskytte  prioritere tilgjengelighet  kunnskap om vennene  styrke det kollektive på bekostning av individet  gjenvinne langsomheten

35 Plansje nr 35 11.11.09Riksadvokaten Gandhis sosiale dødssynder som skader land og folk:  Politikk uten prinsipper  Rikdom uten arbeid  Handel uten moral  Utdanning uten dannelse  Vitenskap uten humanitet  Fornøyelser uten samvittighet  Engasjement uten offer


Laste ned ppt "Plansje nr 1 11.11.09Riksadvokaten Samfunnsutvikling og økonomisk kriminalitet – hånd i hanske?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google