Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsutvikling og økonomisk kriminalitet – hånd i hanske?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsutvikling og økonomisk kriminalitet – hånd i hanske?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsutvikling og økonomisk kriminalitet – hånd i hanske?

2 Politiet og påtalemyndigheten
Regjeringen Justisdepartementet Riksadvokatembetet Politidirektoratet 10 regionale statsadvokatembeter Det nasjonale statsadvokatembetet for særskilte saker Ø KOKRIM Politi distrikter 27 PS T Kripos straffesaksbehandling politifag ressurser og administrasjon

3 Riksadvokatens oppgaver
Etatsledelse av den høyere påtalemyndighet Fagledelse av straffesaksbehandlingen ved Økokrim og politidistriktene Straffesaksbehandling Utadrettet virksomhet

4 En forenklet modell for å styre atferd
Forebyggende virksomhet og tradisjonelt holdningsskapende arbeid Reaksjoner på uønsket atferd tid Proaktivt Reaktivt Uønsket hendelse

5 Avveininger: proaktiv og reaktiv tilnærming
kriminalitet anmeldt på tradisjonell måte og alvorlig, organisert kriminalitet uten anmeldelser

6 Bemanningsutviklingen frem mot 2030 – netto tilgjengelige årsverk

7 1955: 45 år senere : 30 000 forbrytelser 5 000 straffede
mer enn forbrytelser antall straffede 4 doblet fangebefolkningen doblet

8 Forbrytelser totalt i 2008 pr. 1000 innbyggere (SSB)

9 Vinningsforbrytelser i 2008 pr. 1000 innbygger (SSB)

10 Økonomiske forbrytelser 2008 pr. 1000 innbyggere (SSB)

11 Voldsforbrytelser i 2008 pr. 1000 innbyggere (SSB)

12 Narkotikaforbrytelser 2008 pr. 1000 innbyggere (SSB)

13 Samlet antall narkotikabeslag 1984 - 2008

14 Siden 1993 er heroin blitt 70% billigere og sprøytenarkomanes forbruk doblet

15 Drap (Kripos)

16 Antall dommer i Norge 10 163 påbegynte dommer i 2007
3 041 av disse var under 30 dager av dem var 30 – 60 dager Over halvparten av dommene er under to måneder!

17 Kriminalpolitikk, sosialpolitikk og bekjempelse av fattigdom
30 % barnevernsklienter 30 % opplevd familie i fengsel 40 % maks. ungdomsskole 30 % arbeidsledige 40 % under fattigdomsgrensen 30 % bostedsløse 50 % kroniske sykdommer 60 % stoffmisbrukere

18 I Norge har vi ca: 2 mill husholdninger, av de
1,6 mill eier egen bolig 1,3 mill eier bil 1/5 av husholdningene har fritidsbolig boligarealet øker og øker

19 Hva bruker vi til mat? Husholdningene kjøper i snitt varer og tjenester for kr årlig 10-12% går til mat 40 år tilbake: 40% til mat Fra 1990 til 2005 har det norske private forbruket økt med 62%

20 Hva med klær og søppel? Vi kjøper 90% mer klær i dag enn i 1990
I 1992 kastet hver innbygger 237 kilo i søpla I 2005 – 407 kilo!

21 Utviklingstrekk: Er det slik at ”to be or not to be” er erstattet med ”to have and not to have”? Lever vi i fristelsens og grådighetens tidsalder? Rettighetssamfunnet? Har det ”offentlige” ansvar for alt? Er vi alle klienter?

22 Dansen rundt gullkalven:
Er det slik at vi måler alt i penger, alle etter samme skala? Gir det et endimensjonalt samfunn, hvor det er lett å tape, lett å rangere mennesker? Er det fare for at ressurssterke ”bekrefter hverandre” og forsterker marginaliseringen av utsatte grupper?

23 Barnas hverdag: Barneværelset er under invasjon – barna strekker seg ikke etter boken. Fra monopolbarn til parabolbarn til nettbarn. Tilløp til en lukket verden uten kontroll av voksne. Har vi mistet evnen til å oppføre oss som voksne?

24 Henvendelser til barneombudet relaterer seg til:
vold porno reklame dataspill Hva sier dette om samfunnsutviklingen?

25 Ungdomskultur – nærmest hermetisk lukket
ha de riktige tingene mene det riktige kunne de riktige kodene eget lukket samband barn og ungdom som viktig kjøpekraft venner og gjenger

26 15 – 19åringer og vold 30% har selv vært utsatt for vold eller alvorlige trusler i løpet av ett år. Hver tredje ungdom har vært vitne til at andre blir utsatt.

27 15 – 17åringer Frykten for vold er utbredt.
Hver tredje ungdom har unnlatt å gå, eller sørge for å gå sammen med andre, til steder de ønsker å besøke.

28 Ungdom og våpen Hver fjerde ungdom sier at de noen gang har båret våpen. Mer enn 8% i løpet av siste året.

29 Kjønnsbestemt? Dobbelt så mange gutter som jenter er utsatt for vold.
Vold blant jenter er økende.

30 Spørsmål til ungdom – ca 1920:
Hva skal du bli? Hvem vil du være lik?

31 Svar 1920: Nansen Kongen mor og far

32 Svar 1995: mor og far 3% musikk og idrett 8%
ingen ting/meg selv/vet ikke 55%

33 Man bør i hvert fall være oppmerksom på:
”Slakke holdninger” til rus og småkriminalitet – både hos ungdom og voksne Rusutviklingen følger ikke bare tradisjonelle spor Er det bruk for ungdom – eller er ungdoms-tiden en ventetid for å bli ”brukbar”? Oppblomstring av gjengdannelser - Tilhørighet og ære

34 Noen råd: involvering og grensesetting veilede – ikke invadere
utvikle tidlig gode relasjoner basert på dialog og tillit være tydelig voksen ikke abdisere; bli venn, kjøpe deg ut, overbeskytte prioritere tilgjengelighet kunnskap om vennene styrke det kollektive på bekostning av individet gjenvinne langsomheten

35 Gandhis sosiale dødssynder som skader land og folk:
  Politikk uten prinsipper   Rikdom uten arbeid   Handel uten moral   Utdanning uten dannelse   Vitenskap uten humanitet   Fornøyelser uten samvittighet   Engasjement uten offer


Laste ned ppt "Samfunnsutvikling og økonomisk kriminalitet – hånd i hanske?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google