Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO POLICE DISTRICT Finans- og miljøkrimseksjonen Om endringer av våre interne saksbehandlingsrutiner, mottak og behandling av anmeldelser, våre forventninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO POLICE DISTRICT Finans- og miljøkrimseksjonen Om endringer av våre interne saksbehandlingsrutiner, mottak og behandling av anmeldelser, våre forventninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO POLICE DISTRICT Finans- og miljøkrimseksjonen Om endringer av våre interne saksbehandlingsrutiner, mottak og behandling av anmeldelser, våre forventninger til innhold, presisjon og notoritet. politiadvokat Ragnvald Brekke

2 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 2 Riksadvokatens prioriteringsdirektiver og vår målsetning: Riksadvokatens utgangspunkt - prioriteringsdirektiv. Straffeforfølge alvorlig økonomisk kriminalitet Vår målsetning: Ta flest mulig for det vesentlige på et så tidlig tidspunkt som mulig, med minst bruk av ressurser, og at det ikke oppstår rettstomme rom. De mest alvorlige sakene De mellomstore sakene Småsakene Politiets ressurser avgjør hvor mange og hvor mye vi skal ta hver enkelt for.

3 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 3 Vår målsetning – fortsetter: EMK artikkel 6 nr. 1 – ” rimelig tid. Art 6. Retten til en rettferdig rettergang 1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov Ubetinget fengsel Deldom (betinget/ubetinget) Betinget fengsel Bobehandling starterAvsluttes Etterforskningen starter Etterforskningen avsluttes Domfellelse

4 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 4 Endring av vår intern saksbehandling – gammel ordning:

5 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 5 Ny ordning:

6 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 6 Viktigheten av presisjon i informasjon i initialfasen – den foreløpige innberetningen: Kap. IX - ”Regnskap er ikke ført for 2008 og 2009”… Eller: Hvem, hva og når ?

7 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 7 Notoritet omkring beslagshåndtering: Hva, når og hvor har bostyrer innhentet materiale fra.

8 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 8 Eksempel fra konkret straffesak – ”beslag” hos bobestyrer:. Bilder fra debitors lokaler – konsern over 30 datterselskaper og med 3 forretningssteder Bilder fra debitors lokaler – konsern over 30 datterselskaper og med 3 forretningssteder

9 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 9 Beslagsfrihet – forretningsadvokater og straffeprossesloven § 204: Spørsmålstillinger. Finnes det kommunikasjon mellom debitor og eks.vis ekstern valgt forretningsadvokat som konkret berører de antatte straffbare forholdene ? Er det hevdet beslagfrihet til noen dokumenter fra debitors side ? Har debitor fritatt valgt forretningsadvokat fra taushetsplikt ? Kan advokaten mistenkes for medvirkning til handlingene ? Våre erfaringer: Vi opplever nå at det i enkeltsaker hevdes at en del av våre beslag inneholder taushetsbelagt forretningsadvokatkorrespondanse som er beslagsfrie => beslaget må i så fall behandles av tingretten. Vi opplever at valgt forretningsadvokat samtidig bistår debitor under etterforskningen som forsvarer (dobbeltrolle – vitne og forsvarer). Vi opplever at samme advokat i samme sak har vært forretningsadvokat i gjerningsperioden, forsvarer under etterforskningen, for så å bli siktet. Rettslig nøtt til ettertanke i helgen: Etter at konkurs er åpnet, oppstår spørsmålet hvem som kan frita en valgt forretningsadvokat fra taushetsplikten. –Er det bostyrer ?? –Det gamle styret/styreleder eller debitor selv i enkeltpersonforetak ??

10 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 10 Eksempel på konkret anmeldelse av straffbare forhold til politiet: Konkursrytter og storbedrager: 1.Oslo tingretts dom av 26.8.2006. 2.Konkret anmeldelse fra bostyrer for nye straffbare forhold – nytt NUF opprettet og registrert 3.1.2007 – ikke ført regnskap fram til konkurs 31.7.2009 – omsetning på ca. 13 mill. Konkantuttak på over kr. 9 mill. 3.Innretning og avgrensingen av etterforskning

11 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 11

12 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 12

13 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 13

14 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 14 Skjema for innberetning til politiet Mistanke om straffbare forhold

15 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 15 Side 1

16 OSLO POLICE DISTRICT 15.07.2014 Side 16 Side 2


Laste ned ppt "OSLO POLICE DISTRICT Finans- og miljøkrimseksjonen Om endringer av våre interne saksbehandlingsrutiner, mottak og behandling av anmeldelser, våre forventninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google