Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredag for Parkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010 PSYKISKE ASPEKTER VED PARKINSONS SYKDOM Øistein Ramleth Spesialist i nevrologi Sandvika nevrologpraksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredag for Parkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010 PSYKISKE ASPEKTER VED PARKINSONS SYKDOM Øistein Ramleth Spesialist i nevrologi Sandvika nevrologpraksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredag for Parkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010 PSYKISKE ASPEKTER VED PARKINSONS SYKDOM Øistein Ramleth Spesialist i nevrologi Sandvika nevrologpraksis

2 Parkinsons sykdom - historie James Parkinson (1755-1824) skrev den første vitenskaplige publikasjon om Parkinsons sykdom i 1817 i artikkelen : ”Essay om the Shaking Palsy”

3 De 3 klassiske symptomer ved Parkinsons sykdom Hypokinesi – langsomme bevegelser Hviletremor – skjelving i hvile Rigiditet – motstand mot passiv bevegelighet

4 Hva er forskjellen på Parkinsons sykdom i 1817 og 2010? Fra en isolert svikt i hjernens dopaminerge system til en generell nevrodegenerativ hjernelidelse som kan påvirke mange områder i hjernen.

5 Symptomer som kan forekomme ved Parkinsons sykdom Motoriske symptomer Symptomer fra autonome nervesystem blære, tarm, svetting, svelging, blodtrykksfall, blære, tarm, svetting, svelging, blodtrykksfall, Andre symptomer Smerter, økt trettbarhet, påvirket talefunksjon, svekket luktesans, hudforandringer Smerter, økt trettbarhet, påvirket talefunksjon, svekket luktesans, hudforandringer Psykologiske/psykiske symptomer

6 Psykiske/psykologiske symptomer som forekommer hyppigere hos personer med Parkinsons sykdom Depresjon Kognitive problemer HallusinasjonerAdferdsendringerAngstApati Kronisk utmattelse (”fatigue”) Søvnforstyrrelser Seksuelle forstyrrelser

7 Årsaker til psykiske symptomer ved Parkinsons sykdom Tidligere (latent) psykisk lidelse Arv Psykiske symptomer Generell psykososial belastning Hjerneforandringer Medikamentell behandling Psykologisk reaksjon (på diagnose, symptomer, funksjonssvikt) Komorbiditet

8 DEPRESJON

9 Without emotion, man would be nothing but a biological computer. Love, joy, sorrow, fear, apprehension, anger, satisfaction, and discontent provide the meaning of human existence. Arnold M. Ludwig---1980

10 Symptomer på en depresjon: Tristhet Manglende glede over forhold som tidligere har vært viktige SøvnproblemerKonsentrasjonsvansker Redusert appetitt Økt trettbarhet Indre uro SkyldfølelseSelvmordtanker

11 Depresjon ved Parkinsons sykdom Depressive symptomer kan noen ganger være første symptom på Parkinsons sykdom Diagnosen kan noen ganger være lett å overse både av pasient og lege fordi symptomene på PD kan likne på symptomer ved depresjon (langsomme bevegelser, lav stemme, lite ansiktsmimikk) Noen kan få atypiske depresjoner som varer kortere tid og virkningen av medisiner er ikke så god.

12 Behandling av depresjon ved Parkinsons sykdom Diagnostiser mulig årsak: Fysisk sykdom, psykososial belastning, arvelige forhold etc. Optimaliser antiparkinson behandling Dopaminagonister kan mulig motvirke depresjon Dopaminagonister kan mulig motvirke depresjon Vurder psykososiale tiltak Vurder antidepressiva Vurder elektrokonvulsiv behandling-ECT

13 KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM

14 Kognitive funksjoner er mentale funksjoner som har betydning for erkjennelse, tenkning og kunnskapservervelse.

15 Kognitive funksjoner: oppmerksomhet (konsentrasjonsevne) sanseopplevelse (persepsjon) romoppfatning og orienteringsevne evne til læring (praktisk og teoretisk) hukommelse (korttid- og langtidshukommelse) motivasjon og intitiativ (executive funksjoner) problemløsning (praktisk og teoretisk) begrepsforståelsespråk

16 KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM Hvor omfattende er problemet? Utbredelse avhenger av hvilken målemetode man benytter Tidlig symptomdebut ( ” Early-Onset-Parkonsonism ” ) er mindre utsatt for alvorlige kognitive problemer Lette kognitive problemer (redusert konsentrasjonsevne, redusert intellektuell utholdenhet, oppmerksomhetssvikt etc.) er vanlig ogs å tidlig i forl ø pet

17 KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM INNDELING:Oppmersomhetssvikt Minor Cognitive Impairment (MCI) Markerte kognitive problemer = Demens Hvis demens inntrer tidlig i sykdomsforløpet foreligger sannsynligvis en atypisk parkinsonisme

18 Oppmerksomhetssvikt ved PS Tidlig i sykdomsforløpet forekommer ofte ”redusert mental fleksibilitet” (problemer med å ha ”flere baller i lufta samtidig”) Personer med PS kan ”falle ut”, ha korte perioder der de ikke følger med. Mister da lett tråden i samtaler, tekst. Personer med PS kan ha vanskelig for å konsentrere seg om andre ting mens de utfører mer ”komplekse” motoriske oppgaver (f.eks kjører bil, går i terrenget, betjener tekniske instrumenter) Enkle tiltak kan bedre funksjonsevnen

19 KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM Det kan forekomme kognitive problemer uten at det foreligger en demens MCI – Minor Cognitive Impairment Lett redusert hukommelse Lett redusert hukommelse Bruker lenger tid på intellektuelle problemer Bruker lenger tid på intellektuelle problemer Trenger ikke utvikle seg videre til demens

20 KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM Demens ved Parkinsons sykdom skiller seg fra andre demensformer

21 KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM CORTICAL DEMENS (f.eks. Altzheimers sykdom) Svekket språk og hukommelse Apraksi – problemer med praktiske oppgaver Agnosi – problemer med gjenkjennelse

22 KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM SUBCORTICAL DEMENS ( som ved PS) Generell treghet i tankeprosessene Problemer med abstrakt tenkning Problemer med å hente frem lagret informasjon Problemer med romoppfatning Apati

23 KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM BEHANDLING AV DEMENS: Ikke medikamentelle tiltak Moderne demensmedisiner kan Bedre kognitive ferdigheter Bedre kognitive ferdigheter Bedre funksjon i dagliglivet Bedre funksjon i dagliglivet Redusere tendens til hallusinasjoner Redusere tendens til hallusinasjoner

24 HALLUSINASJONER

25 Hvor hyppig er hallusinasjoner ved Parkinsons sykdom Forekommer sjelden i en tidlig sykdomsfase Ikke uvanlig for de som har hatt sykdommen i noen år Er hyppigere ved enkelte typer av atypisk parkinsonisme ( ”Diffus Levilegeme sydom)

26 HALLUSINASJONER ved Parkinsons sykdom: Vanligvis visuelle (ser objekter som ikke er reelle) Ofte levende vesener, vanligvis mennesker Kan også være opplevelse av en skygge som følger etter eller går på siden av deg Vanligvis ikke skremmende Forstår ofte at opplevelsen ikke kan være riktig

27 HALLUSINASJONER ved Parkinsons sykdom: BEHANDLING: Informasjon/kunnskap er ofte nok - trenger ikke behandles Informasjon/kunnskap er ofte nok - trenger ikke behandles Redusere på dopaminerg medikasjon Redusere på dopaminerg medikasjon I sjeldne tilfeller er det aktuelt å gi spesifikke medisiner (”gammeldagse” medisiner mot hallusinasjoner må ikke brukes) I sjeldne tilfeller er det aktuelt å gi spesifikke medisiner (”gammeldagse” medisiner mot hallusinasjoner må ikke brukes)

28 ANGST ved Parkinsons sykdom Angst forekommer hyppigere ved PS Angst er ubegrunnet opplevelse av frykt Angst kan komme som anfall eller som en diffus vedvarende opplevelse Kan noen ganger oppleves som sterke kroppslige plager (pustebesvær, opplevelse av å nesten besvime etc.) uten opplevelse av frykt Innsikt i problemet kan gjøre det lettere å takle Noen ganger det det aktuelt å gi medisiner

29 APATI ved Parkinsons sykdom Personer med apati har: redusert eller manglende evne til å ta initiativ deltar lite i dagliglivets aktiviteter viser lite eller ingen interesse for omgivelsene har lite eller ingen emosjonelle reaksjoner viser generell affektmatthet.

30 Apati

31 APATI ved Parkinsons sykdom APATI vs FATIGUE ?? FATIGUE er opplevelse av utmattelse. Har lyst til å gjøre ting men orker så lite. APATI er mangel på motivasjon og initiativ Føler ikke behov for å gjøre noe eller engasjere seg. Klarer i liten grad å tilpasse seg ønske fra omgivelsene om økt engasjement.

32 Adferdsendringer ved bruk av dopaminagonister Dopamin er involvert i hjernens belønningssystem Forsøksdyr vil gjenta en handling hvis den fører til i.v. tilførsel av dopamin Ved bruk av dopaminagonister (Sifrol, Requip, Neupro) kan handlinger som i utgangspunktet oppleves positive forsterkes.

33 Adferdsendringer ved bruk av dopaminagonister Ved bruk av DA er det økt hyppighet av : Spilleavhengighet”Ryddemani””Samlemani” Unormalt økt seksuallyst Mange opplever økt energi og økt glede ved dagliglivets aktiviteter og det er kun positivt !!

34 Oppsummering Psykiske symptomer er hyppige ved Parkinson sykdom Depresjon, hallusinasjoner, apati og kognitiv svikt de vanligste Stor klinisk betydning for livskvalitet hos pasienter og pårørende. Få behandlingsstudier, men behandling ofte mulig Individuelle mestringsstrategier viktig

35


Laste ned ppt "Foredag for Parkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010 PSYKISKE ASPEKTER VED PARKINSONS SYKDOM Øistein Ramleth Spesialist i nevrologi Sandvika nevrologpraksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google