Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYKEPLEIERUTDANNING Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYKEPLEIERUTDANNING Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180"— Utskrift av presentasjonen:

1 SYKEPLEIERUTDANNING Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse 1.semester Sykepleie – innføring og praksis Anatomi/fysiologi 2. semester Sykepleie – teori. Sykdomslære Farmakologi 3. semester Sykepleie – praksis. Sykdomslære Farmakologi 4.semester Sykepleie – praksis. Samfunnsfag – psykologi 5.semester Sykepleie – teori og praksis 6.semester Samfunnsfag. Sykepleie – fordypning

2 RADIOGRAFUTDANNING Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180
Kompetanse: Bachelor Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse 1.semester Grunnleggende radiografi. Grunnleggende strålefysikk Anatomi/fysiologi 2.semester Strålebiologi/strålevern/strålefysikk. Radiografi (skjelett/thorax) Radiografi praksis 3.semester Sykdomslære/mikrobiologi. Farmakologi/legemiddelregning Radiografi – sykepleieprosedyrer. Radiografi praksis (klinisk avd) 4.semester Sykdomslære/mikrobiologi del 2. Radiografi kontrastundersøkelser Radiografi praksis (kontrastus.) 5.semester Samfunnsfag. Radiografi ; forskning og utvikling. Radiografi valgfri praksis 6.semester Radiografi fordypningsoppgave. Radiografi praksis (spesiell)

3 VISUELL KOMMUNIKASJON – design i trykte og nettbaserte medier
Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse/ egen opptaksprøve 1. studieår Design. Tegning. Visuell kultur. Kommunikasjon og språk. IKT. Elektroniske verktøy. Foto. 2. studieår Design. Markedskommunikasjon. Grafisk produksjonsteknikk. Webutvikling. Typografi. Kommunikasjon og språk 3. studieår Designfaglig fordypning. Bransjekunnskap. Konseptutvikling og testing. Bransjekunnskap og etikk.

4 ALLMENNLÆRER Studielengde: 4 år Studiepoeng: 240 Kompetanse: Undervisningskompetanse for hele grunnskolen Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse/ min. 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakteren 3 eller høyere i matematikk og norsk år (obligatoriske fag): Pedagogikk Norsk Matematikk Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring år: Valgfag

5 Lysdesign Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Høgskolekandidat Opptakskrav: Generell studiekompetanse/ realkompetanse 1. studieår Realfag og fotometri Lys og mennesket – funksjonalitet Lysteknikk - teknologi og arkitektur Estetikk og arkitektur Arbeidsplassutforming og HMS 2. studieår IKT og datateknikk. forvaltning, drift og vedlikehold Lys og kommunikasjon. Virkemidler Design, behovsanalyse og planprosesser Lyskilder og armaturer - produksjon og bruk Samarbeid mellom fagprofesjoner Prosjektadministrasjon Lysdesign - praktiske oppgaver

6 Dataingeniør – Embedded Systems
1. studieår Grunnleggende programvare- og maskinvareutvikling Kjemi. Fysikk. Matematikk. Data/miljø Videregående programvare- og maskinvareutvikling 2. studieår C++ Programmering. Datasystemarkitektur Nettverk. Operativsystemer. Statistikk. Matematikk Objektorientert analyse og design. Algoritmer Studieretning: Programvareutvikling Databaser. Programmering av nett Studieretning: Maskinvareutvikling Signalbehandling. Programmering av nett 3. studieår Prosjektstyring. Digitale systemer. Sanntids systemer Valgemne. Hovedprosjekt . Systemmodellering Prosjektstyring. Sanntidsprogrammering. Sanntids systemer Valgemne. Multimedia, grafikk og spill Hovedprosjekt

7 Statsvitenskap – bachelor
1. semester Ex. Phil. Ex. Fac. Introduksjon. til statsvitenskap 2. semester Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk Politisk teori Offentlig politikk og administrasjon 3. semester Internasjonal politikk Komparativ politikk Menneskerettigheter 4. semester Offentlig politikk og adm Komparativ politikk  5. semester Fritt emne/studier i utlandet 6. semester Menneskerettigheter. Flerkulturell forståelse Fritt emne

8 Bachelor i økonomi og administrasjon
1. og 2. studieår Bedriftsøkonomisk analyse Organisasjon og ledelse Samfunnsøkonomi Metode og støttefag Valgfag 3. studieår Fordypning i : Markedsføring, IT-ledelse, MIS, Prosjektadministrasjon, Bedriftsøkonomi eller Personaladministrasjon og kompetanseutvikling

9 Optometristudiet Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Opptakskrav: Generell studiekompetanse/ realkompetanse Del 1 Biomedisinske emner - anatomi, farmakologi og patologi Fysiologisk optikk og refraksjon Optikk og optoteknikk. Matematikk og kjemi Del 2 Praksisperiode i en privat, optometrisk praksis/forretning. Del 3 Optometri og biomedisin, samt prosjektarbeid.

10 Bachelor - IT og informasjonssystemer
1. studieår - årsstudium Prosjektarbeidsformer. Metode 1. Applikasjonsutvikling Systemarbeid 1. Databaser. Drift 1 – PC 2. studieår - høgskolekandidat Objektorientert programvareutvikling Grafisk brukergrensesnitt. Metode 2. Applikasjonsutvikling for internett. Prosjektarbeid. Valgfag 3. studieår – Bachelor i IT og informasjonssystemer IT i administrasjon og ledelse Metode 3. Intra- og interorganisatoriske systemer Nye teknologier. Metode 4 Bacheloroppgave. Valgfag

11 Bachelor i jus og ledelse
1. år - Årsstudium i juridiske fag Juridisk metode, familierett og fast eiendoms rettsforhold. Forretningsjus I 2. år - Høgskolekandidat i jus og ledelse Organisasjonsfag 1 og 2. Økonomisk-administrativ metode Statsforfatningsrett og forvaltningsrett, EU/EØS-rett og konkurranserett Innføring i bedriftsøkonomi med budsjettering Alternative fordypningsvalg: - Forretningsjus II - Skatterett 3. år - Bachelor i jus og ledelse Arbeidsrett. Forhandlinger. Personalledelse. Foretaksstrategi Makroøkonomi. Bacheloroppgave  med økonomisk-administrativ metode

12

13


Laste ned ppt "SYKEPLEIERUTDANNING Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google