Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PETS 2009 (Presidents-Elect Training Seminar) R.I. distrikt 2310 14. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PETS 2009 (Presidents-Elect Training Seminar) R.I. distrikt 2310 14. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 PETS 2009 (Presidents-Elect Training Seminar) R.I. distrikt 2310 14. mars 2009

2 PETS hensikt og mål  Forberede innkommende klubbpresidenter på presidentåret  Gi innkommende presidenter og distriktsledere mulighet for å innlede et fruktbart samarbeid  Dialog rundt mål for neste år – både for distrikt og klubb

3 Prioriterte oppgaver  Aktivitet på klubbplan  (President-drevet)  AG-drevet  DG-besøk (samtlige klubber)  Fokus-områdene  Mangfold/omdømme/RI-tema/2310-mål

4 Om programmet - 1   ”Opplæring” er ikke lenger hva det var..   Nett og pc har gitt oss nye muligheter   Det er verdifull tid vi tilbringer sammen   ”kvalitetstid”/tidsklemma/hva vil vi med Rotary?   PrePETS: Selvopplæring via nett

5 Om programmet - 2   Hvordan kan vi gjøre hverandre bedre?   Dialog rundt det kommende rotaryåret   Dette er starten på noe – det er ikke ”full pakke”   Aktiviteten i klubben   Klubb-besøk [(”MBWA”)]   Assisterende guvernørers rolle

6 RI-president John Kenny

7 RIs tema

8 RI-presidentens mål 1: 1. Utrydde polio – vårt høyest prioriterte mål 2. Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. 3. Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, bøte på sult og dårlig helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden.

9 RI-presidentens mål 2: 4. Øke antall medlemmer globalt, både i antall og kvalitet 5. Fremheve Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard høy etisk standardhøy etisk standard 6. Utvikle ledertalenter innen Rotary 7. Gjennomføre en strategisk planleggings-prosess som sikrer kontinuitet

10 Kort om meg selv.. Rotary 1986 Lier Øst RK 1999-2000 President 2000 Webmaster 2310 2002 Webmaster Norfo 2004 Leder Inf. Norfo 2007 DGN 2310 2009-2010 DG 2310 Yrke BI 1972 IT-teknolog IT-sjef Ledergruppe HP & DEC Senior Vice President Europaledelse eNiklas 2001 Skattedirektoratet IT-strateg Kone + 2 barn, 4-6 barnebarn

11 Tanker om Rotary og vårt distrikt 2310   Positive trekk:   Rotary er en yrkesorganisasjon   Rotary er en internasjonal organisasjon   Rotarianere utøver sitt yrke i henhold til en høy etisk standard   Rotary er en viktig humanitær organisasjon   Rotary er åpen og uten diskriminering   Deltakelse i Rotary forplikter

12 Tanker om Rotary (II)   Noen utfordringer   Medlemmenes gjennomsnittsalder er høy   Rekruttering må fokusere på yngre kandidater   ”60 til 50”   Ungdomsarbeidet har blitt mer prat enn realiteter   Vi er under/over-representert på flere måter   Vi må fokusere på mangfold   Vi våknet sent i kommunikasjonssamfunnet   Omdømme må settes i fokus

13 Tanker om Rotary (III)   Vi er ikke for få rotarianere i Norge/Nordenikke for få rotarianere i Norge/Norden   Dvs. rekruttering må ses ift. mangfold   Mangfold er alder, kjønn, etnisk bakgrunn etc…   ”Alder er en sinnstilstand.. Eller noe slikt…   Vi må trekke på våre erfarne medlemmer   Vi må være våkne for nye muligheter   Det beste i Rotary ligger fortsatt foran oss

14 ”Tiden er inne til å gjøre noen forandringer”   Rotarianere fra mottaker til deltaker   E-mail er ikke en dialogform   Blogger er kjent stoff for ”ungdommen”   Hvordan ”føle hverandre på pulsen?”   Deltakere påvirker utviklingen   Men det krever jo at man deltar..   Endringene har kommet for å bli (tilpass deg)   Men vil ikke noen falle av lasset da?

15 Målsetninger 2009-10  RI-presidentens mål  Fokus på: Mangfold/Ungdom  Fokus på: Omdømme  Videreføring mål og oppgaver

16 Mål for 2009-2010   SMART mål:  S=Spesifikke  M=Målbare  A=Ambisiøse  R=Realistiske  T=Tidsbestemte   Forankres på klubb-plan   Gjennomgås i DGs klubb-besøk Gjennomgås i DGs klubb-besøk

17 Perm/distriktshåndbok  R.I.s opplæringsmateriale på svensk  Diverse R.I.-informasjon/brosjyrer  Distriktshåndbok på Distrikts Samling  NB.: Klubbens Mål og Planer! NB.: Klubbens Mål og Planer! NB.: Klubbens Mål og Planer!  Eneste pålagte skjema fra distriktet!  Frist: 1. mai 2009

18 PETS og perminnhold   Presidentens oppgaver   hva innebærer det å være President?   Hva ønsker Presidenten å oppnå i klubben i sitt år?   Hva ønsker distriktet at klubbene skal fokusere på og oppnå?   AG og region-fokus   Åpen dialog gjennom President-blogg

19 Effektive klubber kan Vedlike- holde og øke medlems- massen Gjennom- føre vellykkede service- prosjekt Støtter Rotary Foundation Utdanner ledere til nivået over klubben De fire tjenestegrener Klubbens lederskapsplan

20 Video!

21 Yrkeskodeks for rotarianere: Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. 2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet. 3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard. 4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med. 5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. 7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet. 8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.

22 Distriktsorganisasjon


Laste ned ppt "PETS 2009 (Presidents-Elect Training Seminar) R.I. distrikt 2310 14. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google