Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SERVICE PROSJEKTER Thor Hægh. Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom : Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SERVICE PROSJEKTER Thor Hægh. Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom : Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 SERVICE PROSJEKTER Thor Hægh

2 Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom : Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred Rotarys motto er ”Service above Self ” Derfor står prosjektarbeid sentralt i Rotarys arbeidsform Thor Hægh

3  En aktivitet begrenset i gjennomført innen et definert tidsrom og med gitte økonomiske rammer.  Prosjekter kan spenne over aktiviteter fra utmerkelser til enkelt personer - til offshore utbygginger Thor Hægh

4 Tidligere IR president Bhichai Rattakul uttalte : "I believe we can change the world, one life at the time. No project is too small or insignificant, especially to those who benefit. My hope is that these seeds of service will blossom and live on for countless generations to come. " I strategiplanen for Rotary i Norge er alle klubber anbefalt å ha minst ett levende prosjekt gående Thor Hægh

5 Prosjektarbeid kan gjøres: Internt i klubben Lokalt Regionalt Internasjonalt alene eller i samarbeid med andre Thor Hægh

6 Prosjekt typerInterneLokaleRegionaleInternasjonale Inntekts givende Kronerulle Utlodninger Konserter Opprydnings- aksjoner Felles tiltak med andre klubber Kostnads krevende Interne kurs PHF Ungdoms- utveksling Utmerkelser Stipend Gaver Humanitære prosjekter Stipend Holmenkolltreff GSE RYLA Humanitære prosjekter FinansieringKlubbkasse Tiltaksfondet Klubbkasse Samarbeid Tiltaksfondet DSG Klubbkasse Matching grant DDF DSG ”Frivillige”Leksehjelp Eldre kjøring Rotary skole Rotary - markeringer Vaksinering Helsebistand ROTARY PROSJEKTER Thor Hægh

7 http://www.rotary.org/en/serviceandfellowship/startaproject/Pages/ridefault.aspx Hvordan starte et prosjekt Forprosjekt Finansieringsfase Gjennomføring Avslutning/ Sluttrapportering Thor Hægh

8 Motivering Positive majoritetsbeslutning i klubben Innhenting av informasjon om mulige prosjekter Utvelgelse av prosjekt (type, sted, varighet kostnad) Kontakt evt. prosjekt mottaker Spesifisering av prosjekt evt. i samarbeid med en mottaker Kostnads kalkyle Finansieringsplan Organisering av klubb aktiviteter FORPROSJEKTET Thor Hægh

9 Hvordan finne et prosjekt Interne kontakter/forslag Kontakt med andre klubber Henvendelser til klubben Innhenting av info - Lokal info - Kontakt med Distriktet - Prosjekt Bank (NORFOS hjemmeside) - RI Project Link (Distriktets hjemmeside) Thor Hægh

10 Database som gir en oversikt over klubb og distrikt og prosjekter som trenger: o Finansiering o Materiell O Partnere o For et Rotary Foundation Matching Grant prosjekt, eller Gjennomførte prosjekter som kan brukes som eksempler på ”best practice” Project Link: ww.rotary.org/projectlink Thor Hægh

11 http://www.projectplace.no En prosjektbeskrivelse bør inneholde: beskrivelse av prosjektets mål en tidsplan med beslutningspunkter budsjett og betalingsplan organisasjonsplan gjerne med bilder av alle prosjektmedlemmer et kort sammendrag av planlagte arbeidsoppgaver med ansvarsfordeling retningslinjer for intern og ekstern kommunikasjon Jo mer oversiktlig og gjennomsiktig desto enklere å kommunisere og bli enige om mål, beslutninger, status og nødvendige endringer. NÅR PROSJEKTET ER VALGT skal det beskrives Thor Hægh

12 Andre Rotary klubber Lokal Rotary klubb TRF Distrikt ORGANISERING Thor Hægh

13 › I gjennomføringsfasen skal prosjektet realiseres i henhold til planer › avtalt periodiske rapporteringsmøter  Viktige rapporteringsparametere er: -fremdrift, økonomi, risiko og endringer › Under implementering skal prosjektleder sørge for at avtalte aktiviteter gjennomføres. › Prosjektet kan ha flere del-leveranser som behandles separat › Når implementering er ferdig utarbeides prosjektet/ resultatdokumentasjon Thor Hægh

14  Fredsarbeid og konfliktløsning  Sykdoms forebygging og behandling  Vann og sanitær  Grunnutdanning og leseferdighet  Helsetiltak for mødre og barn  Økonomisk og samfunnsmessig utvikling STØTTE FRA Rotary Foundation (MG OG DSG) Thor Hægh

15 TRF bidrar md 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag. Minimumsbeløp 5.000$ Søknads beløp på under 25.000$ behandles av TRF fortløpende. Over; kun 2 ganger per år. Søknader mottas fra 1 juli til 31 mars godkjennes fra 1 august til 15 mai Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host). Se for øvrig Distriktets hjemmeside under The Rotary Foundation  Grants Thor Hægh

16  Utgjør 20% av årets TRF midler som disponeres av Distriktet  Søknad sendes til TRF- komiteen (eget formular)  Egne krav til prosjektrapportering Thor Hægh

17  Fond opprettet av Distriktet for bruk til lokale prosjekter  Ble fra 2010 øket ved 15 kr påslag på medlemskontingenten  Søknad sendes IPDG  Egen styringsgruppe består av, IPDG, DG. DGE og leder av TRF kom. PDG er vara.  Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette i gang kortsiktige ” prosjekter ”.  Støtte til langsiktige prosjekter eller tiltak vil ikke bli gitt. Støtte til et og samme prosjekt mer enn en gang kan heller ikke påregnes. Støtte fra Tiltaksfondet kan heller ikke påregnes i tilfeller hvor distriktet allerede deltar i finansieringen t eks: Ungdomsutveksling, GSE, Round Trips o l.. Prosjekter hvor det vil være naturlig å be om finansiering fra TRF kan ikke påregne støtte fra fondet.. Thor Hægh

18 KlubbProsjekt tittelStatusFormål AthenæumZulufadderprosjekt 2008AvsluttetHjelpe barn som har blitt foreldreløse pga hiv/aids "Philani Oral HealthPlanTannhelseprosjekt for barn i Cape Town BekkelagetRallarveienPlanInvitere ungdommer fra 5 land på sykkeltur på Hardangervidda BærumIndia ProsjektetPlanGi unge kvinner i India en datautdannelse for kvalifisering til arbeid "Yrkesveiledning Dønski vgs.ÅrligBenytte klubbens erfaring i å gi yrkesveiledning til elever ved Dønski videregående "Boysens Turvennprosjekt Årlig2-3 medlemmer går gjevnlig tur med personer med psykiske lidelser "Kontakt utenlandsstudenti gangKontakt med utenlands studenter ved BI for å bedre kulturforståelse EiksmarkaRotary stand i Sandvika ÅrligStand i Sandvika for salg av svele m.m. og promovering av Rotary 2 x per år "UtvekslingsstudentI gangBidra til internasjonal forståelse gjennom utveksling av ungdom "Kishenyi vannprosjektI gangGjennom TRF finasiere renseanlegg for drikkevann "Rydding av turområdePlanVed dugnadsarbeid rydde et område for å gjøre tilgjengelig for turgåere "ERK-prisenÅrligØkonomisk støtte til en person i lokalmiljøet som har gjort en ekstraordinær innsats GroruddalenYrkesutdanning for barnÅrligStøtte til yrkesutdanning for barn/ungdom ved dagsenteret Hand in Hand "Dagravn prosjektetI gangModell etter nattravning være synlig på dagtid på skolevei, forebygge mobbing og uro KolsåsUngt entrprenørskapÅrligMentorvirksomhet ved Rud vgs for hjelp til ungdom som vil etablere egen bedrift "KirkekonsertenÅrligKonsert i Helgerud kirke ved gardemusikken. Overskudd til humanitære formål "UngdomsutvekslingI gangJevnlig utveksling av studenter for å bidra til utdannelse og internasjonal forståelse "RylaPlanArrangør av Ryla i 2009 - 2010 "KirkekaffeÅrlig Arrangerer kirkekaffe i Tanum menighetshus første søndag etter nyttår "Granly DagsenterÅrligKjøring av slagpasienter fra eget hjem til Granly og retur, en gang per uke "ElkveruskenÅrlig Rydding langs Isi-elven 2 dager per år i en lengde av 3 km (støttes av kommunen) "Service senter GamalakheI gangØkonomisk støtte til dagsenter for barn der foreldre er døde av aids "Benken på KolsåstoppenÅrligJevnlig vedlikehold av sittebenken på Kolsåstoppen til glede for turgåere MajorstuenYrkeskole for barnehjemsbarnI gangBygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn (13 - 15 år) Oslo St HalvardBokgaveAvsluttetBøker på spansk fra Deichmanske sendt til lokalt bibliotek i Mazatlan, Mexico "Gave til FrelsesarmeenÅrligInnsamling av julegaver som overleveres Frelsesarmeen i Oslo "Leker til barn i Sør-AfrikaI gangInnsamling av leker 2 ganger per år som sendes samarbeidende Rotary klubb OsloYrkeskole for barnehjemsbarnI gangBygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn (13 - 15 år) PROSJEKTER I DISTRIKTET Thor Hægh

19 Rotary Action Groups: Hearing Regeneration www.hearingrgeneration.org Blood donation www.ourblooddrive.org Multiple Scleroses ww.rotary-rfmsa.org Population and Development www.rifpd.org Health Fairs www.worldhealthfairs.org Blindness Prevention www.rag4bp.org Water and Sanitation www.wasrag.org Mine Action www.rfma.org Disaster Relief www.rghf.org/drrag AIDS www.rffa.org Microcredit www.ragm.org Dental Volunteers www.ragdv.org Hunger and Malnutrition www.alleviatehunger.org Malaria www.remarag.org Polio Survivors and Associates www.rotarypoliosurvivors.com Thor Hægh

20 SERVICE PROSJEKTER – NOEN FØRINGER Det skal etableres en oversikt over de prosjektere som gjennomføres i distriktet. Dette for å få vist bredden av aktivitetene, samt for å dokumentere distriktets innsats lokalt, regionalt og internasjonalt. Man ønsker å utvikle en database over aktivitetene i distriktet med in-put fra hver enkelt klubb. Det er utarbeidet et skjema for rapportering av prosjekter/aktiviteter som vi håper klubbene kan fylle ut elektronisk og sende disse over til nedenforstående emailadresse. Thor Hægh

21 NOEN FØRINGER forts. En oversikt over prosjektene vil legges inn på Distriktets hjemmeside og kan virke som idébank for klubber som mangler prosjekt ideer. Distriktet vil stimulere/bidra til at interessante prosjekter blir presentert i eksempelvis Rotary Norden og/eller i riksaviser, mens det overlates til regionene å publisere i lokalaviser. Dette inngår som en del av distriktets arbeid i henhold til den nye Strategiplanen hvor det pekes på satsningsområdene; mangfold, medlemsutvikling, samfunnskontakt og humanitære prosjekter. Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av Prosjektkomiteen for 2011- 2012, Thor Hægh : thorhaegh@yahoo.no


Laste ned ppt "SERVICE PROSJEKTER Thor Hægh. Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom : Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google