Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Line Bårdseng rådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Line Bårdseng rådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Line Bårdseng rådgiver
Statlige bygninger Line Bårdseng rådgiver

2 Statlige landsverneplaner
Intet bygg er for anonymt, lite eller stygt, hvis det dokumenterer en viktig side ved statens historie Statlige landsverneplaner Registrere alle statens bygninger med hensyn til verneverdi Bygninger i verneklasse 1 Bygninger i verneklasse 2 Regulering eller internt vern Forskriftsfredning Kort gjennomgang av SKE Største fredningsprosjekt i Norge Alle statens eiendommer- vernevurdert eiendommer 6 mill. kvadratmeter Mantraet har vært bredde i vernet Verneklasse 1 eller 2 Forskriftsfredning

3 Forskriftsfredning Fredning av byggverk og anlegg i statens eie
Departementet kan vedta forskrift om fredning av slike byggverk og anlegg m.v. som er nevnt i § 15 og som er i statens eie. Selges byggverket eller anlegget ut av statens eie, skal fredningen tinglyses, jf. § 22 nr. 5…..        Kulturminneloven § 22a Tar litt om dette fordi dette er noe vi alle må forholde oss til rundt om i landet når forskriftsfredningene trår ikraft. Kan lese i avisene om helse og andre sektorer som nå foretar en fredning av sine eiendommer - et resultat av SKE prosjektet

4 Hva blir fredet ved forskrift?
Førde sentralsjukehus. Foto: Reiakvam H730_3 Enkeltbygg Store anlegg Store anlegg med utomhusanlegg- grønnstruktur Nyere tid Bodø lufthavn. Foto: Bernt Olsen- Hagen H730_3 Alt i verneklasse 1 blir forskriftsfredet Høyst aktuelt fremover og noe alle må forholde seg til – statlige eiendommer overalt Store utfordringer – bruk og utvikling - det må fredningene ta høyde for Ny bruk- utfordring for sektora og for kulturminneforvaltninga

5 Låven på Tjøtta, Nordland, Bioforsk. Foto Håkon Skarstad
Utfordringer Vern og bruk Utviklingskrav Vern gjennom bruk Hva kan kulturminneforvaltninga akseptere Låven på Tjøtta, Nordland, Bioforsk- tom nå – hva videre Låven på Tjøtta, Bioforsk. Foto: Håkon Skarstad Låven på Tjøtta, Nordland, Bioforsk. Foto Håkon Skarstad

6 Regulering av verneklasse 2
På både kommune- og reguleringsplannivå kan eiendommene i verneklasse 2 reguleres til hensynssone c)    I kommuneplan kan det gis generelle bestemmelser I reguleringsplan må det gis bestemmelser      Plan- og bygningsloven § 11-8 § 11-9 Verneklasse 2= hensynssone c) Tar litt om dette fordi dette er noe vi alle må forholde oss til rundt om i landet når forskriftsfredningene trår ikraft. Kan lese i avisene om helse og andre sektorer som nå foretar en fredning av sine eiendommer - et resultat av SKE prosjektet § 12-7

7 Avhendingsinstruksen
For bygninger som er vurdert i landsverneplanarbeidet regnes forholdet til avhendingsinstruksen som avklart. Statlige sektorer avhender/selger eiendommer Må forholde seg til avhendingsinstruksen LVP= avklart i forhold til avhendingsinstruksen

8 Rollefordeling – statlige eiendommer
Riksantikvaren skal gi faglige innspill til saker vedrørende statlige eiendommer Fylkeskommunen og Sametinget uttaler seg om saker vedrørende statlige eiendommer Rollefordeling på statlige eiendommer Riksantikvaren skal inn der det er konflikt

9 Fredning kontra regulering
Øvrige eiendommer som eies av statlige sektorer, og var eid da landsverneplanen ble utarbeidet, som fylkeskommunene mener er verneverdige skal evt. vernes etter plan- og bygningsloven og ikke etter kulturminneloven Avslutningsvis der det foreligger landsverneplan er løpet lagt for hva som skal fredes Betyr at det ikke skal komme noen omkamper Ønsker fylkeskommunen likevel å verne noe mer så er det PBL som skal brukes ikke KML


Laste ned ppt "Line Bårdseng rådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google