Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statlige bygninger Line Bårdseng rådgiver. Statlige landsverneplaner Bygninger i verneklasse 1 Bygninger i verneklasse 2 Regulering eller internt vern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statlige bygninger Line Bårdseng rådgiver. Statlige landsverneplaner Bygninger i verneklasse 1 Bygninger i verneklasse 2 Regulering eller internt vern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statlige bygninger Line Bårdseng rådgiver

2 Statlige landsverneplaner Bygninger i verneklasse 1 Bygninger i verneklasse 2 Regulering eller internt vern Forskriftsfredning Intet bygg er for anonymt, lite eller stygt, hvis det dokumenterer en viktig side ved statens historie Registrere alle statens bygninger med hensyn til verneverdi

3 Forskriftsfredning Fredning av byggverk og anlegg i statens eie Departementet kan vedta forskrift om fredning av slike byggverk og anlegg m.v. som er nevnt i § 15 og som er i statens eie. Selges byggverket eller anlegget ut av statens eie, skal fredningen tinglyses, jf. § 22 nr. 5….. § 22a Kulturminneloven

4 Hva blir fredet ved forskrift? Enkeltbygg Store anlegg Store anlegg med utomhusanlegg- grønnstruktur Nyere tid Førde sentralsjukehus. Foto: Reiakvam H730_3 Bodø lufthavn. Foto: Bernt Olsen- Hagen H730_3

5 Utfordringer Vern og bruk Utviklingskrav Låven på Tjøtta, Nordland, Bioforsk. Foto Håkon Skarstad Låven på Tjøtta, Bioforsk. Foto: Håkon Skarstad

6 Regulering av verneklasse 2 På både kommune- og reguleringsplannivå kan eiendommene i verneklasse 2 reguleres til hensynssone c) I kommuneplan kan det gis generelle bestemmelser I reguleringsplan må det gis bestemmelser § 11-8 Plan- og bygningsloven § 11-9 § 12-7

7 Avhendingsinstruksen For bygninger som er vurdert i landsverneplanarbeidet regnes forholdet til avhendingsinstruksen som avklart.

8 Rollefordeling – statlige eiendommer Riksantikvaren skal gi faglige innspill til saker vedrørende statlige eiendommer Fylkeskommunen og Sametinget uttaler seg om saker vedrørende statlige eiendommer

9 Fredning kontra regulering Øvrige eiendommer som eies av statlige sektorer, og var eid da landsverneplanen ble utarbeidet, som fylkeskommunene mener er verneverdige skal evt. vernes etter plan- og bygningsloven og ikke etter kulturminneloven


Laste ned ppt "Statlige bygninger Line Bårdseng rådgiver. Statlige landsverneplaner Bygninger i verneklasse 1 Bygninger i verneklasse 2 Regulering eller internt vern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google