Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alltid i forkant Futurum Oslo 1 25.09.2008 SLA og produktivitetsforbedringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alltid i forkant Futurum Oslo 1 25.09.2008 SLA og produktivitetsforbedringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alltid i forkant Futurum Oslo 1 25.09.2008 SLA og produktivitetsforbedringer

2 Alltid i forkant ServiceSLA LeveringstidDefinert ruteplan Leveringspålitelighet97,0 % Leveringssikkerhet99,7 % Fakturakvalitet97,0 % Informasjonskvalitet97,0 % EDI kvalitet 97,0 % Track & Trace/POD Servicehenvendelse Godsetterlysning Svartid: 20 sek. Løsningstid: 1 time Servicehenvendelse Faktura Svartid: 20 sek Løsningstid: 5 dager Servicehenvendelse Reklamasjon Svartid: 20 sek Løsningstid: 5 dager LeveringskostnaderProduktivitet: 2 % p. a. Service Level Agreement

3 Alltid i forkant Bedre leveringsservice Lavere leveringskostnader Som din logistikkpartner har vi to måter å påvirke din bedrifts logistikkostnader: Bedre leveringsservice –Gjennom forbedret leveringsservice reduseres dine kostnader knyttet til bl.a. kundeservice, oppfølging og administrasjon Lavere leveringskostnader –Gjennom optimalisering av logistikkløsningen Logistikkostnader

4 Alltid i forkant KP1 Hentet KP 2 Inn på terminal KP 3 Inn på container KP 6 Levert KP 5 Opplastet bil KP 4 Inn på terminal Kostnadsdrivere Stopp Kolli Volum/vekt Frekvens Avstand Kolli Volum/vekt

5 Alltid i forkant

6 Bedre leveringsservice Lavere leveringskostnader Som din logistikkpartner har vi to måter å påvirke din bedrifts logistikkostnader: Bedre leveringsservice –Gjennom forbedret leveringsservice reduseres dine kostnader knyttet til bl.a. kundeservice, oppfølging og administrasjon Lavere leveringskostnader –Gjennom optimalisering av logistikkløsningen Logistikkostnader Hvordan måler vi dette?

7 Alltid i forkant Beskriver utviklingen i reelle leveringskostnader for kunden –Eventuelle prisøkninger og variable tillegg blir fjernet før beregning –Benytter netto fraktkostnad Beregnes årlig basert på 3 kjente nøkkeltall –Fraktkostnad pr. kolli –Fraktkostnad pr. sending –Fraktkostnad pr. tonn Målet er å forbedre seg 2 % pr. år. Det vil si 2 % lavere måltall pr. år Produktivitetsforbedring – Forslag

8 Alltid i forkant Beregning: –Legger sammen kroner pr. kolli, pr. sending og pr. tonn for hver periode –Beregner prosentvis endring i summen for de to periodene Eksempel 1: –Fraktkostnad pr. kolli endrer seg fra 151 til 167 –Fraktkostnad pr. sending endrer seg fra 231 til 246 –Fraktkostnad pr. tonn endrer seg fra 1 128 til 1 100 –Endring i % totalt: (167 + 246 + 1 100) / (151 + 231 + 1 128) – 1 = 0,2 % Eksempel 2: –Fraktkostnad pr. kolli endrer seg fra 27 til 28 –Fraktkostnad pr. sending endrer seg fra 105 til 110 –Fraktkostnad pr. tonn endrer seg fra 2 010 til 1 740 –Endring i % totalt: (28 + 110 + 1740) / (27 + 105 + 2 010) – 1 = -12,3 % Produktivitetsforbedring – Forslag

9 Alltid i forkant Størrelse og antall sendinger (kolli) Produkt (DPD/STG/En-kollo) Varestrøm (Samlast/DSP/Dør-dør) Antall kolli i sending Geografisk sendingsstruktur Sendingsfrekvens Omsetningsøkning Hva vil påvirke denne måten å beregne på…?

10 Alltid i forkant KP1 Hentet KP 2 Inn på terminal KP 3 Inn på container KP 6 Levert KP 5 Opplastet bil KP 4 Inn på terminal Kostnadsdrivere Stopp Kolli Volum/vekt Frekvens Avstand Kolli Volum/vekt

11 Alltid i forkant Må ha datagrunnlag tilgjengelig –Felles nøkkeltall –Automatisk utregning Frigjøre oss fra kronebetraktninger…? –Problemer med å sammenlikne tall fra ulike perioder Unngår utfordringer rundt prisøkninger Unngår utfordringer rundt inflasjon Produktivitetsforbedring – Krav til måltall

12 Alltid i forkant I dag: –Fraktkostnad pr. tonn –Fraktkostnad pr. kolli –Fraktkostnad pr. sending Andel transportkostnader av omsetning Kolli pr. sending Fraktvekt pr. sending Fraktvekt pr. mottaker Sendinger pr. mottaker pr. periode Fraktvekt pr. stopp Kolli pr. stopp Produktivitetsforbedring – Hva bør være med…?

13 Alltid i forkant Leveringspålitelighet selskapsnivå i % (2007)

14 Alltid i forkant Leveringspålitelighet selskapsnivå i % (2008)

15 Alltid i forkant Leveringspålitelighet – Ankommet i % (2008)

16 Alltid i forkant Kvalitetsmåling – Nye muligheter


Laste ned ppt "Alltid i forkant Futurum Oslo 1 25.09.2008 SLA og produktivitetsforbedringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google