Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?

2 Finanskrisen og norsk godstransport
Hvorfor ? Norsk økonomi står ovenfor en nedkjøling pga økt inflasjon, økt rente og svikt i verdensøkonomien. Dette betyr negativ volumvekst som har forsterket seg utover året og som forventes å forsterke seg ytterligere utover året og neste år. Det er derfor nødvendig å tilpasse kapasiteten for å møte et fallende marked. Dette er årsaken til etableringen av prosjektet ”Ny Tid”

3 Finanskrisen og norsk godstransport
Redusert forbruk Kilde SSB 25. nov 2008

4 Finanskrisen og norsk godstransport
Reduserte boliginvesteringer Kilde SSB 25. nov

5 Finanskrisen og norsk godstransport
Transportvolum ( sendinger og tonnasje )

6 Finanskrisen og norsk godstransport
Transportvolum ( oktober 08 vs. oktober 07)

7 Finanskrisen og norsk godstransport
Sammenheng mellom BNP og transportbehov Volumutvikling i hhv BNP, privat konsum, transporterte tonn innenriks og innenriks transportarbeid eksl. Råolje og naturgass (kilde: Transportøkonomisk institutt: 907/2007)

8 Finanskrisen og norsk godstransport
Transportbransjen rammes En transportbransje med 30 mrd omsetning og ansatte Bedrifter i bransjen er i gang med å redusere kapasiteten, signalet er rundt 10 % Schenker og Bring er i gang med å redusere kapasiteten samt DHL, TNT, i tillegg til Tollpost Globe Meldinger og signaler om likviditetsproblemer og konkurser for de mindre bedriftene i bransjen,

9 Finanskrisen og norsk godstransport
Finanskrisen i ett lengre perspektiv Figur 2.15 Realverdien av en investering i, henholdsvis, en globalt diversifisert portefølje av aksjer og statsobligasjoner, fra 1900 fram til i dag (verdipapirer i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan)

10 Finanskrisen og norsk godstransport
Finanskrisen i ett lengre perspektiv Forutsetninger Det forventes en nedgang i volum i markedet på 8-10 % første halvår i 2009 forhold til 2008 og en nedgang på 6-8 % i andre halvdel i 2009. Det er spesielt innen konsumentvarer og bygg hvor det forventes størst nedgang og bekreftes av offisielle prognoser ( SSB ) for norsk økonomi i 2009. Totalt legges til grunn en markedsnedgang på – 8 % for 2009

11 Finanskrisen og norsk godstransport
Prognoser fremover Prognoser fremover er alltid usikre, men det er klare tegn i verdensøkonomien på en kraftig oppbremsning Finanskrisen er kun symtom på at forbruket har vært for høyt, og at vi nå går inn i en ”ny tid” med redusert forbruk i forhold til tidligere tider. Dette slår ut i reduserte transporterte mengder fremover og tidligere erfaringer viser at dette kan strekke seg over en periode på opptil 3-5 år. Historisk høy konjunkturtopp Fare for meget bratt nedtur Kilde: Nasjonalbudsjettet for 2009

12 Kostnadsstruktur og driftsresultat i Tollpost Globe
Finanskrisen og norsk godstransport Kriseforståelse Kriser innses ofte for sent, fordi man tror at markedet snart vil snu… Hvis omsetningen stagnerer med en lønns- og prisvekst på 4 % vil : Hele overskuddet vært borte i løpet av ett år og selskapet ville vært teknisk konkurs et halvt år senere. Et marked i motbakke er alltid kritisk. Derfor må det gjøres tiltak. Det er også dem som tror at omsetningen i markedet vil falle med 10 % de kommende år … Kostnadsstruktur og driftsresultat i Tollpost Globe

13 Finanskrisen og norsk godstransport
Prosjektmål For å tilpasse seg et fallende marked er det nødvendige med kostnadstilpasninger Det er satt et mål på å redusere kapasiteten med 10 % fra , i tillegg til re-forhandlinger av avtaler med underleverandører. Totalt er målet å redusere den faste kapasiteten med ca. 120 mill. kr pr. år for å møte et fallende marked. Hvis situasjonen forsterker seg, vil det være behov for ytterligere tiltak ut over dette. Område Mill. NOK pr. år Terminal 40 Distribusjon 50 Fremføring 20 Administrasjon 30 Øvrige faste kostnader Totalt 150

14 Finanskrisen og norsk godstransport
Prosjektmål 190 mill. NOK 180 mill. NOK - 140 + 160 - 20 - 50 +90 - 15 - 60 mill. NOK

15 Finanskrisen og norsk godstransport
Prosjektorganisering Styringsgruppen Robin Olsen Prosjektgruppen Fred Hagen Lokaltransport Henrik Sandberg Arne Mostu Terminal Fremføring Tom E. Enger Administrasjon Leif Skistad Innkjøp Waheid Aslam Henrik Kvalheim Inntekter Ledergruppen Omstillingsutvalg Terje Stuve Styringsgruppen består av adm. dir., salgsdirektør, HR direktør, Kundeservice direktør og regionsdirektører. Prosjektgruppen ledes av Fred Hagen og består av arbeidsgrupper som skal oppsummer ulike handlingsplaner. Referansegruppen er ledergruppen samt omstillingsutvalget som består av representanter for de ansatte Avdelingssjef er ansvarlig for å utarbeide og gjennomføre sin handlingsplan på sin avdeling. Regionsdirektør har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet i sin region.

16 Finanskrisen og norsk godstransport
Handlingsplaner For hver region skal det være en egen handlingsplan fordelt på lokaltransport, terminal, fremføring og administrasjon. Avdelingssjef har ansvaret for å utarbeide handlingsplan for sin avdeling i samråd med regionsansvarlig og fagansvarlig i prosjektgruppen. Handlingsplan skal beskrive detaljert tiltak, hvilken effekt tiltaket får, når det skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for tiltaket. Handlingsplan skal begrense seg til å redusere den faste kapasiteten. Hva Effekt Når Hvem Reduksjon av fast bemanning, 1 årsverk pr. skift. Totalt 3 årsverk 3 årsverk 1,2 mill.kr 1.1.09 Avd.sjef Reduksjon av et årsverk kundeservice for hvert kundesenter 4 årsverk 1,6 mill. kr Regionsdirektør Reduksjon av en bil område 1, to biler område 2 og en bil område 3 5 biler 3,5 mill. kr Direkte trafikk til transitt på strekning A – B 0,5 mill. kr 1.2.09 Bedre containerutnyttelse på destinasjon C 0,2 mill. kr

17 Finanskrisen og norsk godstransport
Handlingsplan

18 Prosjekt ”Ny Tid” Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen for kapasitetstilpasninger er inndelt i to faser i tid. Den første fasen er rettet mot å tilpasse kapasiteten for første kvartal neste år hvor volumet vil være ca. 10 % lavere enn høsten. Den andre fasen er rettet mot å tilpasse kapasiteten i andre kvartal 2009 hvor volumet vil falle ytterligere 5 %. Det vil i løpet av våren 2009 vurderes ytterligere tiltak hvis volumet forventes å reduseres ytterligere utover 2009/2010. Aktivitet Deadline Handlingsplan 1. oktober 2008 HR plan 15. oktober 2008 Beslutning 20. oktober 2008 Gjennomføring 1. November Desember Effekt Første kvartal 2009

19 Finanskrisen og norsk godstransport
Innkjøps- og ansettslestopp Av hensyn til de utfordringer som selskapet står ovenfor, innføres det en periode med innkjøps- og ansettelsesstopp. Dette av hensyn til dem som blir berørt, og at vi prioriterer våre egne faste ansatte og sjåfører. Perioden med innkjøps- og ansettelsesstopp vil gjelde fra 1. september 2008 og frem mot sommeren 2009. Det vil fortløpende vurderes andre tiltak som vil redusere kostnadsutviklingen. Aktivitet Dato Ansettelsesstopp Alle ansettelses skal godkjennes av adm. direktør. Overtidsstopp All overtid skal minimaliseres og godkjennes av regionsdirektør Vikarstopp All bruk av vikarer skal minimaliseres og godkjennes av regionsdirektør Innkjøpsstopp Alle innkjøp over 5000 kr skal godkjennes av regionsdirektør Investeringsstopp Alle investeringer utsettes inntil videre og kun igangsatte prosjekter ferdigstilles. Reisestopp Alle reiser, turer og samlinger reduseres til en minimum

20 Finanskrisen og norsk godstransport
Omstillingsutvalg For å sikre en gods prosess er det avgjørende at det ansattes representanter med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen. Derfor vil det etableres et Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra ledelsen, AMU og de tillitsvalgte. Mandatet for Omstillingsutvalget er å skape felles forståelse for definisjoner og begreper som skal legges til grunn for i omstillingsprosessen som bedriften står ovenfor.

21 Finanskrisen og norsk godstransport
Omstillingsprogram For å sikre en gods prosess er det avgjørende at det ansattes representanter med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen. Derfor vil det etableres et Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra ledelsen, AMU og de tillitsvalgte. .

22 Finanskrisen og norsk godstransport
Kommunikasjonsplan Omstillingsplanen ble underbygget av en kommunikasjonsplan hvor målgruppen var både eksterne og interne. Åpen, ærlig og tydelige er fundamentet i kommunikasjonen samt kommunisere i forkant fremfor i etterkant. Løpende interne bulleting Intranett og internavis Kundeavis og internett Oppslag i Fagpresse Oppslag i rikspresse Fora og samlinger

23 Finanskrisen og norsk godstransport
Pengepolitikk Den har gjennom pengepolitikken gitt lavere rente. Norges Banks hovedstyre besluttet å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008. Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.  

24 Finanskrisen og norsk godstransport
Politiske tiltak 26. januar kommer regjeringens finanspolitiske krisepakke. Der vil det bli brukt vesentlig mer oljepenger enn det handlingsregelen strengt tilsier. I tillegg til en sterk offentlig sektor og reguleringer av markedet, viste Stoltenberg til myndighetenes motkonkunkturpolitikk som gir rom for lavere rente. Krisepakken innebærer bruk av betydelige beløp, tiltakene skal være midlertidige - skal kunne reverseres, og de skal ha rask virkning.


Laste ned ppt "Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google