Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alltid i forkant Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alltid i forkant Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alltid i forkant Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?

2 Alltid i forkant Norsk økonomi står ovenfor en nedkjøling pga økt inflasjon, økt rente og svikt i verdensøkonomien. Dette betyr negativ volumvekst som har forsterket seg utover året og som forventes å forsterke seg ytterligere utover året og neste år. Det er derfor nødvendig å tilpasse kapasiteten for å møte et fallende marked. Dette er årsaken til etableringen av prosjektet ”Ny Tid” Finanskrisen og norsk godstransport Hvorfor ?

3 Alltid i forkant Kilde SSB 25. nov 2008 Finanskrisen og norsk godstransport Redusert forbruk

4 Alltid i forkant Kilde SSB 25. nov Finanskrisen og norsk godstransport Reduserte boliginvesteringer

5 Alltid i forkant Finanskrisen og norsk godstransport Transportvolum ( sendinger og tonnasje )

6 Alltid i forkant Finanskrisen og norsk godstransport Transportvolum ( oktober 08 vs. oktober 07)

7 Alltid i forkant Volumutvikling i hhv BNP, privat konsum, transporterte tonn innenriks og innenriks transportarbeid 1985-2006 eksl. Råolje og naturgass (kilde: Transportøkonomisk institutt: 907/2007) Finanskrisen og norsk godstransport Sammenheng mellom BNP og transportbehov

8 Alltid i forkant Finanskrisen og norsk godstransport Transportbransjen rammes En transportbransje med 30 mrd omsetning og 30 000 ansatte Bedrifter i bransjen er i gang med å redusere kapasiteten, signalet er rundt 10 % Schenker og Bring er i gang med å redusere kapasiteten samt DHL, TNT, i tillegg til Tollpost Globe Meldinger og signaler om likviditetsproblemer og konkurser for de mindre bedriftene i bransjen,

9 Alltid i forkant Figur 2.15 Realverdien av en investering i, henholdsvis, en globalt diversifisert portefølje av aksjer og statsobligasjoner, fra 1900 fram til i dag (verdipapirer i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan) Finanskrisen og norsk godstransport Finanskrisen i ett lengre perspektiv

10 Alltid i forkant Forutsetninger Det forventes en nedgang i volum i markedet på 8-10 % første halvår i 2009 forhold til 2008 og en nedgang på 6-8 % i andre halvdel i 2009. Det er spesielt innen konsumentvarer og bygg hvor det forventes størst nedgang og bekreftes av offisielle prognoser ( SSB ) for norsk økonomi i 2009. Totalt legges til grunn en markedsnedgang på – 8 % for 2009 Finanskrisen og norsk godstransport Finanskrisen i ett lengre perspektiv

11 Alltid i forkant Kilde: Nasjonalbudsjettet for 2009 Historisk høy konjunkturtopp Fare for meget bratt nedtur Prognoser fremover er alltid usikre, men det er klare tegn i verdensøkonomien på en kraftig oppbremsning Finanskrisen er kun symtom på at forbruket har vært for høyt, og at vi nå går inn i en ”ny tid” med redusert forbruk i forhold til tidligere tider. Dette slår ut i reduserte transporterte mengder fremover og tidligere erfaringer viser at dette kan strekke seg over en periode på opptil 3-5 år. Finanskrisen og norsk godstransport Prognoser fremover

12 Alltid i forkant Kriser innses ofte for sent, fordi man tror at markedet snart vil snu… Hvis omsetningen stagnerer med en lønns- og prisvekst på 4 % vil : Hele overskuddet vært borte i løpet av ett år og selskapet ville vært teknisk konkurs et halvt år senere. Et marked i motbakke er alltid kritisk. Derfor må det gjøres tiltak. Det er også dem som tror at omsetningen i markedet vil falle med 10 % de kommende år … Kostnadsstruktur og driftsresultat i Tollpost Globe Finanskrisen og norsk godstransport Kriseforståelse

13 Alltid i forkant For å tilpasse seg et fallende marked er det nødvendige med kostnadstilpasninger Det er satt et mål på å redusere kapasiteten med 10 % fra 1.1.2009, i tillegg til re- forhandlinger av avtaler med underleverandører. Totalt er målet å redusere den faste kapasiteten med ca. 120 mill. kr pr. år for å møte et fallende marked. Hvis situasjonen forsterker seg, vil det være behov for ytterligere tiltak ut over dette. OmrådeMill. NOK pr. år Terminal40 Distribusjon50 Fremføring20 Administrasjon30 Øvrige faste kostnader 20 Totalt150 Finanskrisen og norsk godstransport Prosjektmål

14 Alltid i forkant - 140 - 20 - 50 - 15 +90 + 160 180 mill. NOK 190 mill. NOK - 60 mill. NOK Finanskrisen og norsk godstransport Prosjektmål

15 Alltid i forkant Styringsgruppen består av adm. dir., salgsdirektør, HR direktør, Kundeservice direktør og regionsdirektører. Prosjektgruppen ledes av Fred Hagen og består av arbeidsgrupper som skal oppsummer ulike handlingsplaner. Referansegruppen er ledergruppen samt omstillingsutvalget som består av representanter for de ansatte Avdelingssjef er ansvarlig for å utarbeide og gjennomføre sin handlingsplan på sin avdeling. Regionsdirektør har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet i sin region. Styringsgruppen Robin Olsen Prosjektgruppen Fred Hagen Lokaltransport Henrik Sandberg Terminal Arne Mostu Fremføring Tom E. Enger Administrasjon Leif Skistad Innkjøp Waheid Aslam Inntekter Henrik Kvalheim Ledergruppen Omstillingsutvalg Terje Stuve Finanskrisen og norsk godstransport Prosjektorganisering

16 Alltid i forkant For hver region skal det være en egen handlingsplan fordelt på lokaltransport, terminal, fremføring og administrasjon. Avdelingssjef har ansvaret for å utarbeide handlingsplan for sin avdeling i samråd med regionsansvarlig og fagansvarlig i prosjektgruppen. Handlingsplan skal beskrive detaljert tiltak, hvilken effekt tiltaket får, når det skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for tiltaket. Handlingsplan skal begrense seg til å redusere den faste kapasiteten. HvaEffektNårHvem Reduksjon av fast bemanning, 1 årsverk pr. skift. Totalt 3 årsverk 3 årsverk 1,2 mill.kr 1.1.09Avd.sjef Reduksjon av et årsverk kundeservice for hvert kundesenter 4 årsverk 1,6 mill. kr 15.1.09Region sdirektø r Reduksjon av en bil område 1, to biler område 2 og en bil område 3 5 biler 3,5 mill. kr 1.1.09Avd.sjef Direkte trafikk til transitt på strekning A – B 0,5 mill. kr 1.2.09Avd.sjef Bedre containerutnyttelse på destinasjon C 0,2 mill. kr 1.1.09Avd.sjef Finanskrisen og norsk godstransport Handlingsplaner

17 Alltid i forkant Finanskrisen og norsk godstransport Handlingsplan

18 Alltid i forkant Prosjekt ”Ny Tid” Fremdriftsplan Fremdriftsplanen for kapasitetstilpasninger er inndelt i to faser i tid. Den første fasen er rettet mot å tilpasse kapasiteten for første kvartal neste år hvor volumet vil være ca. 10 % lavere enn høsten. Den andre fasen er rettet mot å tilpasse kapasiteten i andre kvartal 2009 hvor volumet vil falle ytterligere 5 %. Det vil i løpet av våren 2009 vurderes ytterligere tiltak hvis volumet forventes å reduseres ytterligere utover 2009/2010. AktivitetDeadline Handlingsplan1. oktober 2008 HR plan15. oktober 2008 Beslutning20. oktober 2008 Gjennomføring1. November 1.Desember EffektFørste kvartal 2009

19 Alltid i forkant Av hensyn til de utfordringer som selskapet står ovenfor, innføres det en periode med innkjøps- og ansettelsesstopp. Dette av hensyn til dem som blir berørt, og at vi prioriterer våre egne faste ansatte og sjåfører. Perioden med innkjøps- og ansettelsesstopp vil gjelde fra 1. september 2008 og frem mot sommeren 2009. Det vil fortløpende vurderes andre tiltak som vil redusere kostnadsutviklingen. AktivitetDato AnsettelsesstoppAlle ansettelses skal godkjennes av adm. direktør. OvertidsstoppAll overtid skal minimaliseres og godkjennes av regionsdirektør VikarstoppAll bruk av vikarer skal minimaliseres og godkjennes av regionsdirektør InnkjøpsstoppAlle innkjøp over 5000 kr skal godkjennes av regionsdirektør InvesteringsstoppAlle investeringer utsettes inntil videre og kun igangsatte prosjekter ferdigstilles. ReisestoppAlle reiser, turer og samlinger reduseres til en minimum Finanskrisen og norsk godstransport Innkjøps- og ansettslestopp

20 Alltid i forkant For å sikre en gods prosess er det avgjørende at det ansattes representanter med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen. Derfor vil det etableres et Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra ledelsen, AMU og de tillitsvalgte. Mandatet for Omstillingsutvalget er å skape felles forståelse for definisjoner og begreper som skal legges til grunn for i omstillingsprosessen som bedriften står ovenfor. Finanskrisen og norsk godstransport Omstillingsutvalg

21 Alltid i forkant For å sikre en gods prosess er det avgjørende at det ansattes representanter med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen. Derfor vil det etableres et Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra ledelsen, AMU og de tillitsvalgte.. Finanskrisen og norsk godstransport Omstillingsprogram

22 Alltid i forkant Finanskrisen og norsk godstransport Kommunikasjonsplan Omstillingsplanen ble underbygget av en kommunikasjonsplan hvor målgruppen var både eksterne og interne. Åpen, ærlig og tydelige er fundamentet i kommunikasjonen samt kommunisere i forkant fremfor i etterkant. Løpende interne bulleting Intranett og internavis Kundeavis og internett Oppslag i Fagpresse Oppslag i rikspresse Fora og samlinger

23 Alltid i forkant Finanskrisen og norsk godstransport Pengepolitikk Den har gjennom pengepolitikken gitt lavere rente. Norges Banks hovedstyre besluttet å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008. Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 2 - 3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.

24 Alltid i forkant Finanskrisen og norsk godstransport Politiske tiltak 26. januar kommer regjeringens finanspolitiske krisepakke. Der vil det bli brukt vesentlig mer oljepenger enn det handlingsregelen strengt tilsier. I tillegg til en sterk offentlig sektor og reguleringer av markedet, viste Stoltenberg til myndighetenes motkonkunkturpolitikk som gir rom for lavere rente. Krisepakken innebærer bruk av betydelige beløp, tiltakene skal være midlertidige - skal kunne reverseres, og de skal ha rask virkning.


Laste ned ppt "Alltid i forkant Hvordan påvirker finanskrisen Norsk Godstramsport ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google