Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORDISKE LOGISTIKKLØSNINGER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORDISKE LOGISTIKKLØSNINGER"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORDISKE LOGISTIKKLØSNINGER

2 Posten Norden Posten Norden er en fusjon mellom Post Danmark og Svenske Post, og den første postfusjonen i verden. Daglig service til 4,5 mill. husholdninger og bedrifter Omsetning SEK 45 mrd og ansatte Eies av den svenske og danske staten

3 Fusjonen Stordriftsfordeler Regionalisering Liberalisering
Stadig viktigere med økende konkurranse Skaper muligheter for konkurransedyktige priser og ressurser for å utvikle produkter, ekspertise og miljøeffektivitet. Stordriftsfordeler Regioner er viktigere enn land Kunder etterspør grenseoverskridende løsninger Øke internasjonal attraktivitet i logistikk Regionalisering Markeder i Europa vil bli liberalisert og deregulert Muligheter for aktører som har plattform for vekst i Europa. Liberalisering

4 Visjon Posten Norden leverer kommunikasjons- og logistikkløsninger i verdensklasse til fornøyde kunder

5 Brev distribusjon Denmark
Ledende nasjonal brev distribusjon til private og næringsdrivende Brev distribusjon i Sverige Ledende nasjonal brev distribusjon til private og næringsdrivende Nordiske logistikkløsninger Ledende i effektiv logistikkløsningen til, fra og innad i den Nordiske region. Pan-Europeiske informasjonsløsninger. Ledende tilbyder av informasjonsløsninger for effektiv kundekommunikasjon. 5

6 Et nordisk logistikkmarked
Et nordisk logistikkmarked 25 millioner innbyggere 1,8 millioner virksomheter Stor etterspørsel etter grenseoversikridende distribusjon ...krever nordisk logistikkløsninger Norden är Posten Logistiks hemmamarknad och där vi ska vara en självklar samarbetspartner. Vi erbjuder gränsöverskridande logistiklösningar i hela Norden. Norden är en stor och viktig marknad och Posten Logistik arbetar kontinuerligt med att utveckla erbjudandet i Norden. I Norden finns 25 miljoner invånare och 1,8 miljoner företag. Den enhetliga marknaden medför stor efterfrågan på gränsöverskridande, kostnadseffektiva helhetslösningar. Posten Logistik använder idag ett antal varumärken för tjänster för hela eller delar av den nordiska marknaden: Posten: HIT: Systemtransporter i SE, NO, FIN och DK. Tollpost: Paket och palleveranser i hela NO. Logistiikkatalo: TPL tjänster i FIN. MyPack: Posten Logistiks utlämningsnät för privatpersoner i NO och FIN. Totalt inklusive SE och DK har Posten Logistik över utlämningsställen i Norden. P.EX.: Lokala bud i Sthlm, Gbg och Malmö. DPD: Posten Logistik är partner i det globala paketnätverket DPD med leveranser över hela Europa och ROW.

7 Nordisk logistikkorganisasjon
Norge: Omsetning 2,5 mrd. NOK og 900 ansatte 29 terminaler og 600 utleveringssteder pakker og paller hver dag Sverige: Omsetning 9,2 mrd. NOK og 5000 ansatte 8 terminaler, 134 senter og 1600 utleveringssteder pakker og 8000 paller hver dag Danmark: Omsetning 2,4 mrd. NOK og 800 ansatte 300 distribusjonssentre og 615 postshops pakker og paller hver dag Finland: Omsetning 0,5 mrd. NOK og 70 ansatte 2 HUB, 30 terminaler og 1200 utleveringssteder pakker og 1000 paller hver dag Tollpost Globes eier: Posten Norden. Daglig service til 4,5 mill. husholdninger og bedrifter ansatte. Omsetning SEK 45 mrd. Eies av den svenske og danske staten

8 Nordisk logistikkorganisasjon
Organisasjonen i Posten Norden Logistikk er inndelt felles i konsernfunksjoner og forretningsområder Forretningsområdene er inndelt i ulike geografiske områder ( land ) Danmark Sveige Norge Finland Sentral Europa

9 Strategi Strategi for utvikling av nordiske logistikkløsninger er relatert til fire fokusområder: Uslåelig nordisk infrastruktur av terminaler, trafikker og IT systemer Attraktivitet for kunder med unike kundeløsninger til høy kvalitet Volum gjennom kundeorientert organisasjon og tett kundedialog Lave enhetskostnader gjennom stordriftsfordeler av volum i nordisk infrastruktur Genom en oslagbar nordisk infrastruktur skapar vi attraktionskraft vilket genererar volym som i sin tur ger en lägre enhetskostnad. Det ska vara enkelt att vara kund till Posten Logistik. Oslagbar nordisk infrastruktur Vi ska vara attraktiva för nordiska och globala kunder Vårda vår attraktionskraft Vara attraktiva genom kvalitet och tillförlitlighet. Erbjuda specifika lösningar inom ramen för standardiserad produktion. Stora volymer Genom utveckling av infrastrukturer och konkurrenskraft. Låg enhetskostnad Skapa skalfördelar genom en standardiserad produktion.

10 Tjenester Standardiserte nordisk tjenester med høy kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Standardiserte tjenester for levering til private og næringsdrivende innen: Pakker Paller Ekspress

11 Nordiske transportløsninger
Tollpost Globe har definert fire hovedvarestrømmer; samlast, dør-dør, direkte spredning og direkte distribusjon. Samlast: Innhenting av sendinger hos kunde til nærmeste avsenderterminal, som spres videre i et containerbasert samlastsystem. Direkte spredning: Innhenting av sendinger hos kunde med direkte fremføring til mottakerterminal, og spredning via distribusjonssystemet. Dør-Dør: Innhenting av sendinger hos kunde som leveres direkte til mottakerkunder. Direkte distribusjon: En spesialvariant av dør-dør for levering i nærområde med mindre distribusjonsbiler. Tollpost Globe skal tilby én løsning i én organisasjon som går i ett system, uavhengig av godsets beskaffenhet (størrelse og form). Vi skal styre transportene i den mest hensiktsmessige varestrømmen for våre kunder, som koordineres via det lokale trafikkontoret. Dette gjøres gjennom et felles internt og eksternt web-basert bookingsystem som anbefaler rett varestrøm basert på lavest pris/kostnad. Tollpost Globe har en felles ruteplan (transporttid fra alle postnumre til alle postnumre), og alle kolli skannes inn og ut av bil, og inn og ut av terminal. I tillegg kvitterer mottaker ved levering ved hjelp av en radiobasert håndterminal/pda som sikrer at kvittering er tilgjengelig i sanntid. Alle registreringer/skanninger er online, slik at track & trace er oppdatert på Tollpost Globes nettsted sekundet etter. Dette gjør at kunder kan sjekke status på alle forsendelser, og få statistikker og e-Tjenester uavhengig av hvilken varestrøm varene går i.

12 Nordisk strekkode og EDI
Felles nordisk standard for EDI Harmonisert elektronisk datautveksling av sendingsinformasjon Felles strekkode for alle typer produkter Felles standard for strekkodeetiketter som understøtter alle produkter for å produsere uten stopp for ommerking

13 Informasjonstjenester
Alle kolli registreres i sanntid inn og ut av bil og terminal, samt signatur ved levering. Informasjonen umiddelbart tilgjengelig på Muliggjør en rekke informasjon tjenester Sendingsstatus (track & trace) Aktive elektroniske tilbakemeldinger ved avvik Elektronisk advisering / meldinger Transportoptimering Statistikker

14 Transporttider Felles nordisk ruteplan for alle tjenester og postnummer i Norden for levering innen kl. 16:00: Dag 1 ( mørk blå ) Dag 2 ( blå ) Dag 3 eller mer ( lys blå ) Ruteplan oppdateres og forbedres hvert kvartal for å sikre konkurransedyktige leveringstider nasjonalt og nordisk

15 Prisstruktur Enkel prisstruktur for alle produktene i Norden og Europa: Pakke B2B Pakke B2C Pall B2B Nettopriser innenfor et begrenset antall soner og vektintervaller Dette gjør det enkelt å holde oversikt over forventet totale transportkostnader Prisliste for eksport av pakker til Europa

16 Kundeservice Kundeservice Utland ( ) gir deg svar på dine henvendelser for forsendelser til utland Web-service med mulighet for å legge henvendelser på nett med prioritert løsningstid. VIP-service for kunder med større og mer kompliserte driftsløsninger. Felles kundesenter for alle tjenester i inn- og utland (omtalt på forrige slide)

17 Nordisk avtale For avtaler som inkluderer transport i to eller flere nordiske land tilbys en nordisk avtale. En nordisk avtale vil være en overbygging over de nasjonale transportavtalene. De totale volumer i Norden legges til grunn for betingelsene. Dette gir en mer helhetlig løsning og bedre betingelser for deg som kunde. Opprinelig overskrift: …hvordan forankre forbedringene?

18 Leveransemål For nordiske avtaler er det forpliktende nordiske leveransemål Leveransemålene er fordelt innenfor krav til leverings-, informasjons- og servicekvalitet i avtaleperioden Leveransemålene blir målt, evaluert og fulgt opp i forhold til fast møtestruktur Selve grunnstammen i et partnerskap med Tollpost Globe er avtalen som ligger til grunn, og da fortrinnsvis en SLA. Hovedhensikten med SLA er å igangsette og sikre kontinuerlige forbedringsprosesser. SLA-målinger og evalueringsprosesser gir føringer for forbedringsprosessene. SLA er inndelt i leveringskvalitet (leveringstid, leveringspålitelighet, leveringssikkerhet), informasjonskvalitet (fakturakvalitet, EDI kvalitet og Track&Trace/POD-kvalitet) og servicekvalitet (svarttid og løsningstid ).

19 Kundeportal Nordisk kundeportal som viser månedlige resultater i forhold til avtalt leveranse mål innen: Leveringskvalitet Informasjonskvalitet Mengder Kostnader Enhetskostnader

20 Nordisk kundekontakt For alle nordiske avtaler vil det være en nordisk kontaktperson i det land hvor kundens nordiske kontaktperson sitter. I tillegg vil det være nasjonale kundekontakter i de representative land. Det vil være en nordisk koordinering for å sikre gode driftsløsninger med høy kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Opprinnelig tittel: Hvordan sikre varige forbedringer?

21 Din nordiske logistikkpartner
Vi tilbyr fremtidsorienterte nordiske transportløsninger med høy kvalitet til konkurransedyktige betingelser Dette understøttes av en uslåelig nordisk infrastruktur, unike tjenester og forpliktende samarbeid med deg som vår kunde. Dette sikrer din bedrift økt konkurransekraft gjennom bedre leveringsservice og lavere leveringskostnader s a m a r b e i d


Laste ned ppt "NORDISKE LOGISTIKKLØSNINGER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google