Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

>>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vestfold filmforum Ble stiftet i januar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ">>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vestfold filmforum Ble stiftet i januar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vestfold filmforum Ble stiftet i januar 2010

2 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vestfold filmforum Et forum for filmbransjen i Vestfold

3 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vestfold filmforum - Samle bransjen i Vestfold - Skape interesse for film og multimedie- produksjon som attraktiv næringsgren og viktig kulturpolitisk område - Skape gode utviklingsmuligheter for filmen i fylket - Være koordinator og ressurssenter

4 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vestfold filmforum - jobbe for etablering av et regionalt filmsenter - jobbe for filmløft 2020 med midler til talentutvikling og støtte til forprosjekt og workshop - jobbe for å få filmproduksjoner til fylket - bidra med kunnskap og nettverk i forprosjektfasen spesielt

5 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vestfold filmforum www.vestfoldfilmsenter.no

6 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Viken filmsenter as Det yngste regionale filmsenteret stiftet 2011

7 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Viken filmsenter as - Selskapet består av 4 regionkontorer i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. - Et av kontorene er tillagt ansvar for administrativ og økonomisk ledelse

8 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Viken filmsenter as Viken fimsenter skal bidra til en faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i de fire fylkene.

9 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Viken filmsenter AS Senteret skal arbeide for å styrke interessen for og kunnskapen om kort-, dokumentar- og animasjonsfilm, samt annen audiovisuell produksjon som kunstnerisk uttrykksform.

10 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Viken filmsenter as Senteret skal bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen i fylkene ved å: - forvalte midler til utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og dataspill - være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet - bistå med rådgivning overfor bransjen - bidra til utvikling og faglig nettverk - ivareta talentutvikling blant ungdom og bygge opp kompetanse knyttet til dette

11 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Viken filmsenter AS -Rekruttering av flere kvinner til filmbransjen -Talentutvikling gjennom økt samarbeid med lokale og regionale filmverksteder, samt initiere til etablering av filmverksteder -Initiere flere tiltak rettet mot barn og unge Bidra til at de nasjonale filmmålene, konkretisert i Filmmeldingen, oppnås

12 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Viktige tiltak mer midler til utvikling og produksjon høy fokus på kompetanseheving målrettet arbeid for å styrke tilveksten til filmbransjen

13 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Regionale filmsentere ”De regionale filmsentrene er viktige for å bygge opp talenter regionalt, utvikle en regional bransje, samt øke interessen for filmkultur lokalt. De regionale filmsentrene bør også ha en viktig funksjon i forhold til barn og unge. ” sic Kulturdepartementet, Tildelingsbrev

14 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Regionale filmsentere ”Det må være en forutsetning for å få støtte at det både finnes lokal filmkompetanse og filmmiljø og en lokal/regional politisk oppslutning om senteret”. sic Kulturdepartementet, Tildelingsbrev

15 >>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Etablering Filmfond - På sikt vil det være et mål å opprette et regionalt næringsfond for investeringer i blant annet spillefilm- produksjoner.


Laste ned ppt ">>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vestfold filmforum Ble stiftet i januar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google