Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye Kirkenes Sykehus Oppstartsmøte Funksjonsprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye Kirkenes Sykehus Oppstartsmøte Funksjonsprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye Kirkenes Sykehus Oppstartsmøte Funksjonsprosjekt

2 Forprosjektfasen Takk for oppmerksomheten. De fem fasene i sykehusbygging: Tidligfaseveilederen

3 3 Nye Kirkenes Sykehus

4 4 Utfordringsbilde: Forprosjekt NKS: 1,645 mrd NOK p50 og 1,799 mrd NOK løpende p85 Bevilget NKS: 1,203 mrd NOK p50 og 1,4 mrd NOK løpende p85 p50 – styringsmål p85 – inkludert prisstigning og avsetning til usikkerhet

5 5 Utfordring: Reell økning fra kostnadsestimatet fra 2010 på ca 400 mill NOK. Disse økningene kommer på grunnlag av følgende: Prisvekst etter SSB140 mill Flytting av Psyk/rus Tana100 mill Felleskjøkken med SVK24 mill Byggelånsrente46 mill Tek 10 (universell + enøk)60 mill Tomt, Helipad, Kunst 30 mill.

6 6 NKS – kostnadsreduksjoner Oppsummert foreligger det altså mulighet for følgende kostnadsreduksjoner regnet i løpende priser, hovedsakelig ved å ta funksjoner og arealer ut av prosjektet: Alle funksjons- og arealreduksjoner220MNOK Diverse kostnadsreduserende tiltak av teknisk art50MNOK Byggmetode 100MNOK Sum kostnadsreduksjoner 370 MNOK (Løpende priser P85)

7 7 NKS – styrevedtak HFHF Sak 58/2013 Oppfølging av og veien videre for prosjekt NKS – Nye Kirkenes Sykehus Vedtak 1.Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering potensial for kostnadsreduksjon innen prosjekt Nye Kirkenes Sykehus etter gjennomgangen av kostnadsreduserende tiltak. 2.Styret ber om at arbeidet med å tilpasse prosjektet til rammen fortsetter i den retning som er foreslått. 3.Styret ber om at kostnad for lokaler til de funksjoner som tas ut, men som likevel må dekkes på annet vis, må areal- og kostnadsberegning.

8 8 Veien videre: Etter dialog med Helse Nord RHF vil NKS videreføres med de forslag til kostnadsreduksjoner som er skissert. Målet økonomisk 1,4 mrd NOK, men dette er ikke et absolutt tall. Dette betyr at vi jobber videre med prosjektet i den retning vi har foreslått, med noen justeringer. Hovedfokus kommer til å ligge på reduksjon i usikkerhet.


Laste ned ppt "Nye Kirkenes Sykehus Oppstartsmøte Funksjonsprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google