Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMSPILL I KREATIVE PROSESSER - PRESENTASJON AV ET LÆRINGSVERKTØY FOR VEILEDERE OG VEISØKERE I KREATIVE PROSESSER av Anne Stine Solberg, Vea

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMSPILL I KREATIVE PROSESSER - PRESENTASJON AV ET LÆRINGSVERKTØY FOR VEILEDERE OG VEISØKERE I KREATIVE PROSESSER av Anne Stine Solberg, Vea"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMSPILL I KREATIVE PROSESSER - PRESENTASJON AV ET LÆRINGSVERKTØY FOR VEILEDERE OG VEISØKERE I KREATIVE PROSESSER av Anne Stine Solberg, Vea anne.stine.solberg@vea-fs.no Utviklet gjennom et forsknings- og utviklingsarbeid Et vedlegg til en masteravhandling i yrkespedagogikk Høgskolen i Akershus 2007 Andre utgave 2007

2 4 deler: Del 1: Om verktøyet Del 2: Om rollene Del 3: Om prosessene Del 4: Verktøykasse med 33 verktøykort

3 Bakgrunn: HVORFOR  forbedre kommunikasjonen mellom veileder og veisøker  Involvere veisøkere vha informasjon  mangel på relevante metodeverktøy for veiledere i kreative prosesser

4 Hovedmål: - Bidra til et stimulerende samspill mellom veileder og veisøker i kreative prosesser Fire delmål:  å informere  å inspirere  å motivere  å ufarliggjøre

5 Informere:  Bevisstgjøring og refleksjon rundt rollene, prosessen og kommunikasjonen  Informasjon er sentral for å utvikle ny kunnskap

6 Inspirere  Ved å bruke farger, bilder og visualiseringer  Aktørene til å yte opp mot sitt beste  Til samspill

7 Motivere  Skape en indre motivasjon for kreative prosesser  Verktøy og metoder som kan brukes i forkant og underveis i kreative prosesser  Stimulere til kreativitet og innovative tanker

8 Ufarliggjøre  Kreative prosesser kan være utfordrende, med mye følelser og subjektivitet  Forklaringer på hvorfor utfordringer kan oppstå, kan hjelpe aktørene til å forstå sine reaksjoner

9 Innhold  estetikk  b.faget  veiledningspedagogikk  kreativitet  kreative prosesser  kommunikasjon

10 Hva mener hun… er det ikke bra? - Her mangler det noe…. Kanskje noen røde roser? - Hun må tvinges litt til å prøve nye ting, det er det hun lærer av! - Friske opp? Min idé er å skape et harmonisk uttrykk… ”Jo, hvitt og grønt er alltid pent det, men kanskje du kan prøve noe annet til denne anledningen?” - Dette blir ikke helt som jeg hadde tenkt… men læreren blir jo fornøyd, og hun har jo så mye erfaring… - Hvit hortensia.. hvitt og grønt… det er litt kjedelig… ”Tenkte kanskje at jeg skulle bruke hvit hortensia….” ” Hva mer skal du ha i den buketten…..?” ” Øh… nå hadde jeg lyst til å holde buketten i hvitt og grønt…” ”Ja, det kan du gjøre, men hadde det ikke vært fint med noe rødt for å friske opp helheten?” ”Jo da, hvis du mener det så. Skal jeg sette den inn der?” OBJEKTE T

11 Jeg når ikke frem til veisøker.. Jeg får ikke ut potensialet til veisøker! Jeg er redd for å forstyrre veisøker i prosessen. Jeg unngår å gi råd, - elevene må jo tenke selv! Elevene utnytter ikke tiden på skolen, hva kan jeg gjøre? Veileder:

12 MODELART ADVISOR critical oriented and process oriented tutoring

13 Veilednings strategi Veileders rolle Veisøkers rolle Innhold Rådgivende:aktiv autoritær mottaker objekt formidling av erfaringer kommer med råd Prosessorientert:aktiv spørrende aktiv delaktig subjekt dialog spørsmålsstillinger refleksjon Gestaltorientert:katalysator kreativ spørrende mottaker objekt sansing opplevelser og oppdaging helhetstenkning Kritiskorientert:veilede spørrende aktiv analyserende prosjektarbeid praktisk oppgaveløsning refleksjon Coaching:positiv støttende aktiv selvstendig observasjon dialog refleksjon

14 KREATIVITET ER EN MEDFØDT EGENSKAP. ALLE HAR VI EN EVNE TIL Å TENKE OG HANDLE KREATIVT. FINN FREM BARNET I DEG, - VÆR NYSGJERRIG OG LEKEN

15 POSITIV Nysgjerrig Søkende SPØRRENDE UTFORSKENDE Ydmyk (lærevillig) Åpen IMPULSIV REFLEKTERT Leken Eksempler på veisøkers bidrag for å oppnå samspill i den kreative prosessen

16 Bilde Verktøykort 16: IDEER PÅ RUNDGANG BAKGRUNN I et læringsmiljø finnes det mange ressurser ved at ingen er like og ingen tenker helt likt. Hver enkelt har sine erfaringer, sin smak og sin kompetanse som danner grunnlag for hvordan man tenker for eksempel i en kreativ prosess. Det å dele ideer og tanker er veldig berikende for alle, og selv om man forteller andre om en idé man skal gjennomføre, kan ingen kopiere ideen. Det blir aldri helt likt, - ingen kan gjennomføre noe akkurat som deg! Denne metoden være en fin måte å visualisere dette på. Ved å sende ideer rundt blant veisøkere og veiledere, og få de til å arbeide videre på ideen, vil nye ideer oppstå. Ved at alle har hver sin farge, kan man også se hva hver enkelt har bidratt med. Eller kanskje poenget er at ideene skal smelte sammen til én, og at alle dermed bruker samme verktøy, for eksempel en myk blyant eller kull. METODEKORT MÅL  Vise hvilke enorme ressurser som finnes i gruppen  Alle kan bidra, alles ideer er verdifulle  Få en fellesskapsfølelse i gruppen  Åpne opp for innspill fra andre på sine ideer, og gi innspill til andre

17 METODE  Sitte i ring, ha klart egnet tegneutstyr  Alle starter opp med en skisse (gitt tema eller selvvalgt tema: for eksempel: utradisjonell krans), etter for eksempel 1 minutt, sendes skissen videre til neste mann. Fortsetter rundt ringen. Avsluttes med utstilling, og refleksjon rundt hvordan metoden opplevdes. Skissene kan danne grunnlag for utvikling av et ferdig produkt. VERKTØY  Tegneutstyr  Utstillingsplass  Fin metode også for botaniske materialer VERKTØYKORT 16 SIDE 2 IDEER PÅ RUNDGANG UFORMELT FELLESSKAP, DELING

18 Bilde Verktøykort 6: BILDER BAKGRUNN Inspirasjon før og underveis i den kreative prosessen er svært viktig. En metode som fungerer bra er å dele ut bilder som inspirerer. Veisøker får utdelt et bilde eller velger seg et bilde som utgangspunkt for idémyldringen. Bildet kan analyseres på mange måter: formalt eller historisk er to av måtene. Dette vil på samme måte som de andre verktøyene virke som et felles utgangspunkt å bygge den kreative prosessen og veiledningen på. METODEKORT MÅL  Inspirere  Sette i gang en prosess  Arbeide ut i fra et visuelt uttrykk, assosiere og tilpasse  Fungere samlende, - et kjent og klart utgangspunkt

19 METODE  Bruke visuelle virkemidler (her et bilde) for å få i gang tankevirksomheten  Analyse av og assosiering rundt bildet  Samtale om analysen  Dokumentasjon av inspirasjonen VERKTØY  Gode bilder, som er relevante for oppgaven  Kildehenvisninger i tilfelle veisøker ønsker å finne ut mer  Eventuelt relevante web-adresser  Klare rammer for hvordan prosessen skal fortone seg etter hvert VERKTØYKORT 6 SIDE 2 BILDER INSPIRERE, ASSOSIERE


Laste ned ppt "SAMSPILL I KREATIVE PROSESSER - PRESENTASJON AV ET LÆRINGSVERKTØY FOR VEILEDERE OG VEISØKERE I KREATIVE PROSESSER av Anne Stine Solberg, Vea"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google