Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMSPILL I KREATIVE PROSESSER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMSPILL I KREATIVE PROSESSER"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMSPILL I KREATIVE PROSESSER
PRESENTASJON AV ET LÆRINGSVERKTØY FOR VEILEDERE OG VEISØKERE I KREATIVE PROSESSER av Anne Stine Solberg, Vea Utviklet gjennom et forsknings- og utviklingsarbeid Et vedlegg til en masteravhandling i yrkespedagogikk Høgskolen i Akershus 2007 Andre utgave 2007

2 4 deler: Del 1: Om verktøyet Del 2: Om rollene Del 3: Om prosessene
Del 4: Verktøykasse med 33 verktøykort

3 Bakgrunn: HVORFOR forbedre kommunikasjonen mellom veileder og veisøker
Involvere veisøkere vha informasjon mangel på relevante metodeverktøy for veiledere i kreative prosesser

4 Hovedmål: - Bidra til et stimulerende samspill mellom veileder og veisøker i kreative prosesser Fire delmål: å informere å inspirere å motivere å ufarliggjøre

5 Informere: Bevisstgjøring og refleksjon rundt rollene, prosessen og kommunikasjonen Informasjon er sentral for å utvikle ny kunnskap

6 Inspirere Ved å bruke farger, bilder og visualiseringer
Aktørene til å yte opp mot sitt beste Til samspill

7 Motivere Skape en indre motivasjon for kreative prosesser
Verktøy og metoder som kan brukes i forkant og underveis i kreative prosesser Stimulere til kreativitet og innovative tanker

8 Ufarliggjøre Kreative prosesser kan være utfordrende, med mye følelser og subjektivitet Forklaringer på hvorfor utfordringer kan oppstå, kan hjelpe aktørene til å forstå sine reaksjoner

9 Innhold estetikk b.faget veiledningspedagogikk kreativitet
kreative prosesser kommunikasjon

10 Hva mener hun… er det ikke bra? det noe…. Kanskje noen røde roser?
- Her mangler det noe…. Kanskje noen røde roser? - Hun må tvinges litt til å prøve nye ting, det er det hun lærer av! - Friske opp? Min idé er å skape et harmonisk uttrykk… ”Jo, hvitt og grønt er alltid pent det, men kanskje du kan prøve noe annet til denne anledningen?” - Dette blir ikke helt som jeg hadde tenkt… men læreren blir jo fornøyd, og hun har jo så mye erfaring… - Hvit hortensia.. hvitt og grønt… det er litt kjedelig… ”Tenkte kanskje at jeg skulle bruke hvit hortensia….” ”Hva mer skal du ha i den buketten…..?” ”Øh… nå hadde jeg lyst til å holde buketten i hvitt og grønt…” ”Ja, det kan du gjøre, men hadde det ikke vært fint med noe rødt for å friske opp helheten?” ”Jo da, hvis du mener det så. Skal jeg sette den inn der?” OBJEKTET

11 Jeg når ikke frem til veisøker..
Jeg får ikke ut potensialet til veisøker! Jeg er redd for å forstyrre veisøker i prosessen. Jeg unngår å gi råd, - elevene må jo tenke selv! Elevene utnytter ikke tiden på skolen, hva kan jeg gjøre? Veileder:

12 ADVISOR critical oriented and process oriented tutoring
MODEL ART ADVISOR critical oriented and process oriented tutoring

13 Veilednings strategi Veileders rolle Veisøkers rolle Innhold
Rådgivende: aktiv autoritær mottaker objekt formidling av erfaringer kommer med råd Prosessorientert: spørrende delaktig subjekt dialog spørsmålsstillinger refleksjon Gestaltorientert: katalysator kreativ sansing opplevelser og oppdaging helhetstenkning Kritiskorientert: veilede analyserende prosjektarbeid praktisk oppgaveløsning Coaching: positiv støttende selvstendig observasjon

14 KREATIVITET ER EN MEDFØDT EGENSKAP.
ALLE HAR VI EN EVNE TIL Å TENKE OG HANDLE KREATIVT. FINN FREM BARNET I DEG, - VÆR NYSGJERRIG OG LEKEN

15 SPØRRENDE UTFORSKENDE
POSITIV Nysgjerrig Søkende SPØRRENDE UTFORSKENDE Ydmyk (lærevillig) Åpen IMPULSIV REFLEKTERT Leken Eksempler på veisøkers bidrag for å oppnå samspill i den kreative prosessen

16 Bilde BAKGRUNN MÅL Verktøykort 16:
IDEER PÅ RUNDGANG BAKGRUNN I et læringsmiljø finnes det mange ressurser ved at ingen er like og ingen tenker helt likt. Hver enkelt har sine erfaringer, sin smak og sin kompetanse som danner grunnlag for hvordan man tenker for eksempel i en kreativ prosess. Det å dele ideer og tanker er veldig berikende for alle, og selv om man forteller andre om en idé man skal gjennomføre, kan ingen kopiere ideen. Det blir aldri helt likt, - ingen kan gjennomføre noe akkurat som deg! Denne metoden være en fin måte å visualisere dette på. Ved å sende ideer rundt blant veisøkere og veiledere, og få de til å arbeide videre på ideen, vil nye ideer oppstå. Ved at alle har hver sin farge, kan man også se hva hver enkelt har bidratt med. Eller kanskje poenget er at ideene skal smelte sammen til én, og at alle dermed bruker samme verktøy, for eksempel en myk blyant eller kull. MÅL Vise hvilke enorme ressurser som finnes i gruppen Alle kan bidra, alles ideer er verdifulle Få en fellesskapsfølelse i gruppen Åpne opp for innspill fra andre på sine ideer, og gi innspill til andre Bilde METODEKORT

17 Fin metode også for botaniske materialer
IDEER PÅ RUNDGANG UFORMELT FELLESSKAP, DELING METODE Sitte i ring, ha klart egnet tegneutstyr Alle starter opp med en skisse (gitt tema eller selvvalgt tema: for eksempel: utradisjonell krans), etter for eksempel 1 minutt, sendes skissen videre til neste mann. Fortsetter rundt ringen. Avsluttes med utstilling, og refleksjon rundt hvordan metoden opplevdes. Skissene kan danne grunnlag for utvikling av et ferdig produkt. VERKTØY Tegneutstyr Utstillingsplass Fin metode også for botaniske materialer VERKTØYKORT 16 SIDE 2

18 Bilde BAKGRUNN MÅL Verktøykort 6: Inspirere
BILDER BAKGRUNN Inspirasjon før og underveis i den kreative prosessen er svært viktig. En metode som fungerer bra er å dele ut bilder som inspirerer. Veisøker får utdelt et bilde eller velger seg et bilde som utgangspunkt for idémyldringen. Bildet kan analyseres på mange måter: formalt eller historisk er to av måtene. Dette vil på samme måte som de andre verktøyene virke som et felles utgangspunkt å bygge den kreative prosessen og veiledningen på. MÅL Inspirere Sette i gang en prosess Arbeide ut i fra et visuelt uttrykk, assosiere og tilpasse Fungere samlende, - et kjent og klart utgangspunkt Bilde METODEKORT

19 Analyse av og assosiering rundt bildet
BILDER INSPIRERE, ASSOSIERE METODE Bruke visuelle virkemidler (her et bilde) for å få i gang tankevirksomheten Analyse av og assosiering rundt bildet Samtale om analysen Dokumentasjon av inspirasjonen VERKTØY Gode bilder, som er relevante for oppgaven Kildehenvisninger i tilfelle veisøker ønsker å finne ut mer Eventuelt relevante web-adresser Klare rammer for hvordan prosessen skal fortone seg etter hvert VERKTØYKORT 6 SIDE 2


Laste ned ppt "SAMSPILL I KREATIVE PROSESSER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google