Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FARGIS konferanse 28.1-1.3.05 Informasjonsteknologi for sikker og effektiv sjøtransport i intermodale transportkjeder ”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FARGIS konferanse 28.1-1.3.05 Informasjonsteknologi for sikker og effektiv sjøtransport i intermodale transportkjeder ”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 FARGIS konferanse 28.1-1.3.05 Informasjonsteknologi for sikker og effektiv sjøtransport i intermodale transportkjeder ”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan for ITS” ved Trygve Roll-Hansen Samferdselsdepartementet

2 Nasjonal transportplan som samordner ferdsel på vei, sjø, bane og i luften + Regjeringens strategi for IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) ---------------------------------------------- = Samferdselsdepartementets strategi for bruk av informasjonsteknologi i transportsektoren

3 Strategi for IKT i transportsektoren Bruk av IKT i transportsektoren skal: Øke sikkerheten utnyttelsen av kapasiteten og nytten for transportbrukerne Samferdselsdepartementet vil: Kunnskapsutvikling for utnyttelse av IKT Delta i utvikling av rammebetingelser Bidra til utvikling av standarder At etater utvikler operative anvendelser

4 Nasjonal transportplan (NTP) som samordner ferdsel på vei, sjø, bane og i luften + Regjeringens strategi for IKT (Informasjons og kommunikasjonsteknologi) + Nordisk samarbeid om multimodal ITS (Intelligente transportsystemer og tjenester) ---------------------------------------------------------- = Nettverksgruppe for ITS som initierte –rammeverket ARKTRANS –myndighetenes samarbeidsplan for ITS

5 Nettverksgruppen for ITS Våren 1999: –Ivar Christiansen, Vegdirektoratet –Svein Ording, Kystdirektoratet –Jan Christiansen, NSB –Ole Folkestad, Luftfartsverket –Observatør Trygve Roll-Hansen, Samferdselsdep. Våren 2005: –Harald Wethal, Vegdirektoratet –Lidvard Måseide, Kystdirektoratet –Ole Folkestad, AVINOR –Tore Hemo, Jernbaneverket –Jan Christiansen, NSB –Ole Øen, Norges Lastebileier-Forbund –Hallvard Vie, Transportbedriftenes Landsforening –Observatør Trygve Roll-Hansen, Samferdselsdep.

6 NTP og ARKTRANS

7 Multimodal samarbeidsplan for IKT på transportområdet VDs, Jbvs, Kvs og AVINORs samarbeidsplan “skal primært bidra til å oppfylle transportpolitiske målsettinger ved å understøtte intermodalitet og systemsamarbeid på tvers av transportformer og derved medvirke til optimal utnyttelse av hele transportsystemet “.

8 Samarbeidsavtale om Multimodal samarbeidsplan for IKT på transportområdet: “Planen bør anvendelse som innspill til virksomhetenes plan- og budsjett- prosess.” “ Partene skal aktivt medvirke til at IKT på transportområdet beholder multimodalt fokus og at den multimodale arkitekturen i ARKTRANS videreutvikles og benyttes.”

9 Revisjon av Multimodal samarbeidsplan for IKT på transportområdet “Planen vil under koordinering av Nettverksgruppen for ITS, bli justert én gang per år, i forhold til utviklingen”. “Revisjonen skal utføres 1. kvartal hvert år for å kunne benyttes i etatenes plan- og budsjettprosesser”

10 Samferdselskomiteen (ekskl. Frp) i bud.prop. for 2005: ” ITS Norge er multimodalt og organiserer alle transportsektorer. …. bruk av intelligente transportsystemer og tjenester vil gjøre det enklere å nå samferdselspolitiske mål som økt kollektivandel i byene, overføring av gods fra veg til sjø og bane og mer effektive transportløsninger. ….. tilfreds med at departementet legger til grunn at ARKTRANS tas i bruk som rammeverk ved utvikling av elektroniske tjenester på transportområdet. ”


Laste ned ppt "FARGIS konferanse 28.1-1.3.05 Informasjonsteknologi for sikker og effektiv sjøtransport i intermodale transportkjeder ”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google