Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan for ITS”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan for ITS”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan for ITS”
FARGIS konferanse Informasjonsteknologi for sikker og effektiv sjøtransport i intermodale transportkjeder ”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan for ITS” ved Trygve Roll-Hansen Samferdselsdepartementet

2 ----------------------------------------------
Nasjonal transportplan som samordner ferdsel på vei, sjø, bane og i luften + Regjeringens strategi for IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) = Samferdselsdepartementets strategi for bruk av informasjonsteknologi i transportsektoren

3 Strategi for IKT i transportsektoren
Bruk av IKT i transportsektoren skal: Øke sikkerheten utnyttelsen av kapasiteten og nytten for transportbrukerne Samferdselsdepartementet vil: Kunnskapsutvikling for utnyttelse av IKT Delta i utvikling av rammebetingelser Bidra til utvikling av standarder At etater utvikler operative anvendelser

4 + Regjeringens strategi for IKT
Nasjonal transportplan (NTP) som samordner ferdsel på vei, sjø, bane og i luften + Regjeringens strategi for IKT (Informasjons og kommunikasjonsteknologi) + Nordisk samarbeid om multimodal ITS (Intelligente transportsystemer og tjenester) = Nettverksgruppe for ITS som initierte rammeverket ARKTRANS myndighetenes samarbeidsplan for ITS

5 Nettverksgruppen for ITS
Våren 1999: Ivar Christiansen, Vegdirektoratet Svein Ording, Kystdirektoratet Jan Christiansen, NSB Ole Folkestad, Luftfartsverket Observatør Trygve Roll-Hansen, Samferdselsdep. Våren 2005: Harald Wethal, Vegdirektoratet Lidvard Måseide, Kystdirektoratet Ole Folkestad, AVINOR Tore Hemo, Jernbaneverket Ole Øen, Norges Lastebileier-Forbund Hallvard Vie, Transportbedriftenes Landsforening

6 NTP og ARKTRANS

7 Multimodal samarbeidsplan for IKT på transportområdet
VDs, Jbvs, Kvs og AVINORs samarbeidsplan “skal primært bidra til å oppfylle transportpolitiske målsettinger ved å understøtte intermodalitet og systemsamarbeid på tvers av transportformer og derved medvirke til optimal utnyttelse av hele transportsystemet “.

8 Samarbeidsavtale om Multimodal samarbeidsplan for IKT på transportområdet:
“Planen bør anvendelse som innspill til virksomhetenes plan- og budsjett-prosess.” “ Partene skal aktivt medvirke til at IKT på transportområdet beholder multimodalt fokus og at den multimodale arkitekturen i ARKTRANS videreutvikles og benyttes.”

9 Revisjon av Multimodal samarbeidsplan for IKT på transportområdet
“Planen vil under koordinering av Nettverksgruppen for ITS, bli justert én gang per år, i forhold til utviklingen”. “Revisjonen skal utføres 1. kvartal hvert år for å kunne benyttes i etatenes plan- og budsjettprosesser”

10 Samferdselskomiteen (ekskl. Frp) i bud.prop. for 2005:
” ITS Norge er multimodalt og organiserer alle transportsektorer. …. bruk av intelligente transportsystemer og tjenester vil gjøre det enklere å nå samferdselspolitiske mål som økt kollektivandel i byene, overføring av gods fra veg til sjø og bane og mer effektive transportløsninger. ….. tilfreds med at departementet legger til grunn at ARKTRANS tas i bruk som rammeverk ved utvikling av elektroniske tjenester på transportområdet. ”


Laste ned ppt "”Bakgrunn for multimodal samarbeidsplan for ITS”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google