Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAROFF MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Fargis-seminar 5. mars 2003 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAROFF MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Fargis-seminar 5. mars 2003 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF."— Utskrift av presentasjonen:

1 MAROFF MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Fargis-seminar 5. mars 2003 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF

2 Fargis-seminar Innhold Maritim sektorMaritim sektor Tidligere programTidligere program initiativet ProgramplanenProgramplanen BudsjettsituasjonenBudsjettsituasjonen Maritime informasjonsnettverkMaritime informasjonsnettverk

3 Fargis-seminar Skipsfart Offshore Fisk og Havbruk MAROFF deltar på tre hovedfelter:

4 Fargis-seminar Den maritime klynge Rederi Verft UoH F- inst Myndigheter: Sjøfartsdir. Kystverket Sjøkartverke t Oljedir. SFT Myndigheter: Sjøfartsdir. Kystverket Sjøkartverke t Oljedir. SFT Meglere Forsikring Finans Advokater Meglere Forsikring Finans Advokater Utstyr Skipskons. Klasse-selskap: DNV Klasse-selskap: DNV Offshore-entrepenører

5 Fargis-seminar Den norske maritime klynge Komplett Verdensledende Internasj. orientert Kompetansebasert Lange tradisjoner Endringsorientert Finnes i hele Norge

6 Fargis-seminar Tall for de maritime næringer Antall rederier:300 Maritime konsulenter 50 Utstyrsleverandører250 Verft 70 Klasseselskap 1 Ansatte Omsetning 180 mrd. Andel av total verdiskaping i Norge 9 % Andel av norsk tjeneste-eksport 50 %

7 Fargis-seminar The maritime industry makes up a substantial part of total value creation in Norway

8 Fargis-seminar Tidligere program MARITIM Start 1997 Avsluttet 2001 En del prosjekter videreføres

9 Fargis-seminar Programmet “MARITIM” FoU-områder og del-programmer FoU-områder og del-programmer “Nærskipsfart” “Maritim IT drift” 1. Sjøtransport/logistikk 3. Skipsbygging og skipsteknologi 4. Skipsutstyr og utstyrsteknologi FoU-områder: “MARINOR” “Skipsdrift og IKT” “Sjøtransport/logistikk” “Maritim miljøsatsing” “Maritim IT” 89 Tidsbegrensede del-programmer 2. Skips drift

10 Fargis-seminar Tall fra MARITIM programmet

11 Fargis-seminar Nytt program fra MAROFF Hvor skal vi satse ?Hva er ufordringene ? Hvordan skal vi løse dem ? Hvor skal vi satse ? For å svare på spørsmålene ble satt i gang Maritim virksomhet og offshore operasjoner

12 Fargis-seminar initiativet Har tatt IE’s nye FoU Strategi på alvor Kobling til nasjonale utfordringer Helheten fra idè til industrialisering Øke innsatsen til maritim forskning

13 Fargis-seminar Synliggjort verdiskaping skjer gjennom... Nye ideér FoU Kommers- ialisering Industrial- isering Nyskaping Verdi- skapning Ressurstilførsel for synliggjort verdiskaping Innovasjonsprosessen

14 Fargis-seminar Overordnet visjon Vise at den norske maritime klynge i samarbeid om en sterkt økt FoU-innsats kan styrke sin internasjonale konkurranseevne og bidra til økt verdiskaping i Norge Noen nasjonale utfordringer Utvikle og bruke kompetanse mer effektivt Bidra til bedre miljø og sikkerhet Øke verdi- skapingen fra norsk sjømat Øke verdi- skapingen fra norsk gass Vitalisere norsk skips- industri Det modul- baserte skip Marine operasjoner for billig gass til forbruker Høykapasitets produksjon og distribusjon av sjømat Høypålitelig sjøtransport Neste generasjons nettverks- bedrift Teknologi- og forretningskompetanse Tverrfaglig samarbeid Noen demon- stratorer Generiskeprogrammer MODSHIP INNOGASFRESHFISH SAFESHIP NETTPROFIT 2010 Konsentrasjon om noen nasjonale oppgaver...

15 Fargis-seminar NETTPROFIT Marine ressurser Olje og gass Shipping Safeship Modship FreshfishInnogas

16 Fargis-seminar Sammenhengen - MAROFF ble initiert av MARITIM og er basert på innspill fra næringen MAROFF har adoptert satsingene Marinnovasjonene er betydelige (> 100 MNOK) og krever innsats på mange felt Det er de innovasjonsmessige og kompetansemessige forskningsutfordringene som er MAROFF’s oppgave

17 Fargis-seminar Strukturen på en marinnovasjon 2010 Innovasjonsaksen. Kunnskapsaksen MarkedOperasjonObjekter Organisasjon Økonomi Polititikk IKT Logistikk Teknologi & metode Forretning Prod./Mark./ Komp.ledelse Maritime og offshore operasjoner... Nyskapinger Marinnovasjon

18 Fargis-seminar Sammenhengen mellom kompetanseområdene og marinnovasjonene INNOGASFRESHFISHMODSHIPSAFESHIPNETPROFIT Marked, etc Logistikk, IKT Marin teknologi Marine operasjoner HMS Marinnovasjoner Kompetanse- områder Avledede kunnskaps- behov

19 Fargis-seminar MAROFF’s bidrag til nasjonale satsinger Marine ressurser Miljø/ Energi IKT

20 Fargis-seminar Budsjettutvikling Offentlige midler til brukerstyrt forskning i maritim sektor

21 Fargis-seminar FIN 510 mill i 2002 (redusert proveny) SkatteFUNN Budsjettall Utvikling fremover Brukerstyrt forskning redusert til 277 mill Strategìsk forskning SUP, SIP Reduksjon 140 mill ( 1/3) 196 mill NHD: ”Ordinære” midler Forskningsrådet ”normale” aktivitet Tendens ! Tidligere FUNN ordning tilskudd 400 mill Utgår Til NFR: SFF, m.m. Grunnforskn. Direkte til Universitet 13 mrd Forskningsfondet Avkastning 525 mill Til næringsrettet langsiktig kompetanseoppbygging Forskningsfondet - KUF

22 Fargis-seminar Budsjettsituasjonen i 2003

23 Fargis-seminar Skipet er det fysiske resultat av prosessen i dette nettverket Skipsbyggings - nettverket Det inter- modale logistikk- nettverket Skips- drifts nettverket Nettverket for Sikkerhet, beredskap, miljøbeskyttelse Trafikkontroll (VTS) Navigasjon (ECDIS) - Shipsraportering, etc PFS/rev /rev /div-mv/marine informasjonsnettverk Maritime informasjonsnettverk

24 Fargis-seminar Skipet er det fysiske resultat av prosessen i dette nettverket Skipsbyggings - nettverket Det inter- modale logistikk- nettverket Skips- drifts nettverket Nettverket for Sikkerhet, beredskap, miljøbeskyttelse Trafikkontroll (VTS) Navigasjon (ECDIS) - Shipsraportering, etc PFS/rev /rev /div-mv/marine informasjonsnettverk Maritime informasjonsnettverk

25 Fargis-seminar Rederi Verft Leverandør Klasse Myndigheter Konsulent Havn Befrakter Mottaker Agent Speditør Rederi Verft Leverandør Klasse Myndigheter Agent etc. Toll Rederi Befrakter Havn Trafikkontrollsenter Toll Politi Forsvar Redningstjeneste PFS/rev /rev /div-mv/marine informasjonsnettverk Electronic Chart Center Skipsbyggings - nettverket Det inter- modale logistikk- nettverket Skips- drifts nettverket Nettverket for Sikkerhet, beredskap, miljøbeskyttelse Trafikkontroll (VTS) Navigasjon (ECDIS) - Shipsraportering, etc Skipet er det fysiske resultat av prosessen i dette nettverket Maritime informasjonsnettverk De samme brukerne samspiller i ulike nettverk i ulike faser og forbindelser

26 Fargis-seminar Maritime informasjonsnettverk Med et Europeisk / internasjonalt perspektiv DISC PISCES STEMM IPSI INTERPORT INFOLOG ECHOPOSEIDONVTMIS NET DG VII DG XIII SAFECO MARITME & SEASPRITE DG XII Det inter- modale logistikk- nettverket Skips- drifts nettverket Internasjonalt samarbeid nødvendig! Interoperabilitet! Harmonisering! Standardisering! Nettverket for Sikkerhet, beredskap, miljøbeskyttelse Trafikkontroll (VTS) Navigasjon (ECDIS) - Shipsraportering, etc Skipsbyggings - nettverket WATERMANTHEMES 5FWP Thematic Networks


Laste ned ppt "MAROFF MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Fargis-seminar 5. mars 2003 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google