Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektroniske prosesser i Bergen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektroniske prosesser i Bergen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektroniske prosesser i Bergen kommune

2 Fornyingsministerens mål for offentlig sektor:
FAD, Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet DIFI , Direktoratet for forvaltning og IKT KRD, kommune IKT  FAD

3 Hva menes med Digitalt førstevalg
Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialogen mellom innbyggere og offentlige virksomheter mellom næringsliv og offentlige virksomheter internt i forvaltningen. Egnede tjenester skal tilbys digitalt, man må aktivt velge manuelle løsninger hvis man foretrekker det. Hensikten er å etablere en helhetlig politikk som skal bidra til flere og bedre elektroniske tjenester. Men hovedfokuset er effektivisering for det offentlige.

4 Avgrensninger Tjenester som krever brukernærhet er ikke omfattet. Den manuelle kanalen skal opprettholdes til brukere som ikke kommuniserer digitalt. Digitalt førstevalg er nedfelt i St.meld. nr. 19 ( ), Ei forvaltning for demokrati og fellesskap ... og IKT Strategi Bergen kommune

5

6 Næringsliv/ organisasjoner
Pri 2: Sentralisert utsending (post) Pri 1: Elektronisk svar (altinn) Kvittering Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar SvarUt Politisk behandling Elektronisk dialog ID porten Innbyggere Pri 2: Sentralisert utsending (post) Pri 1: Elektronisk svar (norge.no) Kvittering Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar SvarUt Politisk behandling Elektronisk dialog ID porten

7 Nå-situasjon utsending Bergen kommune:
Minimum utsendinger per år (inkl. faktura).

8

9 SvarUt:

10 Næringsliv/ organisasjoner
Pri 2: Sentralisert utsending (post) Pri 1: Elektronisk svar (altinn) Kvittering Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar SvarUt Politisk behandling Elektronisk dialog ID porten Innbyggere Pri 2: Sentralisert utsending (post) Pri 1: Elektronisk svar (norge.no) Kvittering Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar SvarUt Politisk behandling Elektronisk dialog ID porten

11 Eksempler på elektroniske prosesser i BK i dag
Personlig innsyn Byggesaker Faktura Barnehage og skole Barnehageservice (søknad og opptak barnehage) SFO (søknad, opptak, endringer og oppsigelse) Skole (fritak, skoletilhørighet mm) Helse og inkludering Søknad om helse- og omsorgstjenester Meldingsløftet (helsenett) Skjenkebevilling Kultur, kirke og og idrett Booking (aktivby) Tilskuddsløsning

12 Premissgivere Kommunal sektor *) Samhandling Leverandører
... med flere! *) 430 kommuner Kommunal sektor *) Samhandling Folkeregisteret ... med flere! Leverandører ... med flere!

13 Presentasjonslag (www.bergen.kommune.no)
Hvordan har vi tilrettelagt for elektroniske prosesser og digitalt førstevalg: Teknologi Organisasjon Prosesser Prosjekt Investering IKT-HP Prosess- og gevinstanalyse Teknologivalg Felleskomponenter Standardisering Kartlegging Implementering Tjenesteorientering Integrasjoner Forankring Infobank Fellesdata ID håndtering BK Presentasjonslag ( ID tjenester Offentlige registre Adresse- vask Tjeneste- katalog Skjema- løsning Agresso Sak-/ arkiv- system Extense Dexter ERV SvarUt Lenketjenester Meldings- tjeneste Tilskudd Bergenskart aktivby

14 IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014
Bergen kommune skal benytte teknologi på en innovativ måte, for å muliggjøre bedre tjenestekvalitet, bedre dialog med tjenestemottakere og sikre effektiv ressursbruk i kommunen. Bergen kommunes satsning på IKT skal være helhetlig og målrettet. Kommunen skal både ta i bruk ny teknologi og være en aktiv samarbeidspartner i ulike fora for å kravstille teknologi til bruk i kommunal sektor. I tillegg skal kommunen vise evne til å utnytte eksisterende teknologiske løsninger på nye områder og problemstillinger i organisasjonen.

15 ”Nasjonale” møtearena - samhandlingsforum
Norsk konferanse IKT offentlig sektor Norsk konferanse IKT offentlig sektor Norsk konferanse IKT offentlig sektor Norsk konferanse IKT offentlig sektor OS Digital fornying eForvaltnings- konferansen eForvaltnings- konferansen Arbeidsgruppe IKT Styring KS FAD, KRD, DIFI, KS ... KS eKommune konferansen eKommune konferansen eKommune konferansen eKommune konferansen Arbeidsgruppe FAKS KS, Bergen, Bærum K10 10 største kommuner tid 2009 2010 2011

16 IKT styring i kommunal sektor
Arbeidsgruppe bestående av: FAD KRD DIFI KS Bergen kommune (K10) Hamar kommune (KS IKT-Forum) Innleid konsulentselskap for analyse og rapport Rapport levert FAD mars Dokument fra arbeidsgruppen april/ mai

17 Presentasjonslag Virksomhetslag (kommune)
Rammeverk IKT styring kommunal sektor Lokal IKT Styring (kommune) Leverandører Felleskomponenter Kommunal sektor Tjenestekatalog Skjemaløsning ... Informasjons- modell Felleskomponenter offentlig sektor altinn norge.no ID Porten Helsenett ... Offentlige registre Virksomhetslag (kommune) Fagsystem A Fagsystem B Fagsystem C Fagsystem D Fagsystem E Fagsystem F Fagsystem G Fagsystem n

18 Benytte allerede utviklet funksjonalitet
Hvorfor felleskomponenter og andre nasjonale/ fagspesifikke løsninger ? Benytte allerede utviklet funksjonalitet Forenklet administrasjon (når etablert) F.eks. brukernavn, passord, roller, profiler Ingen forvaltning i egen organisasjon Lik brukeropplevelse Bedre sikkerhet Understøtte samhandling i offentlig sektor Krav til ferdige grensesnitt fra fagsystemleverandører Gevinster

19 Innbyggere, næringsliv og organisasjoner
Digitalt førstevalg Kundesenter Sak- arkivsystem, fagsystemer og felles presentasjonslag ( Nasjonale felleskomponenter/løsninger og offentlige registre Felles IKT arkitektur og standarder Innbyggere, næringsliv og organisasjoner


Laste ned ppt "Elektroniske prosesser i Bergen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google