Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektroniske prosesser i Bergen kommune. 15.07.2014 Fornyingsministerens mål for offentlig sektor: »FAD, Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektroniske prosesser i Bergen kommune. 15.07.2014 Fornyingsministerens mål for offentlig sektor: »FAD, Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektroniske prosesser i Bergen kommune

2 15.07.2014 Fornyingsministerens mål for offentlig sektor: »FAD, Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet »DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT »KRD, kommune IKT  FAD

3 15.07.2014 Hva menes med Digitalt førstevalg »Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialogen mellom » innbyggere og offentlige virksomheter »mellom næringsliv og offentlige virksomheter »internt i forvaltningen. »Egnede tjenester skal tilbys digitalt, man må aktivt velge manuelle løsninger hvis man foretrekker det. »Hensikten er å etablere en helhetlig politikk som skal bidra til flere og bedre elektroniske tjenester. »Men hovedfokuset er effektivisering for det offentlige.

4 15.07.2014 Avgrensninger »Tjenester som krever brukernærhet er ikke omfattet. »Den manuelle kanalen skal opprettholdes til brukere som ikke kommuniserer digitalt. »Digitalt førstevalg er nedfelt i St.meld. nr. 19 (2008-2009), Ei forvaltning for demokrati og fellesskap... og IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014

5 15.07.2014 www.bergen.kommune.no

6 15.07.2014 Næringsliv/ organisasjoner Innbyggere Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar Politisk behandling SvarUt Kvittering Elektronisk dialog Pri 1: Elektronisk svar (altinn) Pri 2: Sentralisert utsending (post) ID porten Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar Politisk behandling SvarUt Kvittering Elektronisk dialog Pri 1: Elektronisk svar (norge.no) Pri 2: Sentralisert utsending (post) ID porten

7 15.07.2014 Nå-situasjon utsending Bergen kommune: Minimum 600.000 utsendinger per år (inkl. faktura).

8 15.07.2014

9 SvarUt:

10 15.07.2014 Næringsliv/ organisasjoner Innbyggere Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar Politisk behandling SvarUt Kvittering Elektronisk dialog Pri 1: Elektronisk svar (altinn) Pri 2: Sentralisert utsending (post) ID porten Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar Politisk behandling SvarUt Kvittering Elektronisk dialog Pri 1: Elektronisk svar (norge.no) Pri 2: Sentralisert utsending (post) ID porten

11 15.07.2014 Eksempler på elektroniske prosesser i BK i dag »Personlig innsyn »Byggesaker »Faktura »Barnehage og skole »Barnehageservice (søknad og opptak barnehage) »SFO (søknad, opptak, endringer og oppsigelse) »Skole (fritak, skoletilhørighet mm) »Helse og inkludering »Søknad om helse- og omsorgstjenester »Meldingsløftet (helsenett) »Skjenkebevilling »Kultur, kirke og og idrett »Booking (aktivby) »Tilskuddsløsning

12 15.07.2014 *) 430 kommuner Kommunal sektor *) Samhandling Folkeregisteret... med flere! Leverandører... med flere! Premissgivere... med flere!

13 15.07.2014 Hvordan har vi tilrettelagt for elektroniske prosesser og digitalt førstevalg: Infobank Fellesdata ID håndtering BK Presentasjonslag (www.bergen.kommune.no) ID tjenester Offentlige registre Adresse- vask Tjeneste- katalog Skjema- løsning Agresso Sak-/ arkiv- system ExtenseDexter ERV SvarUt Lenketjenester Meldings- tjeneste Tilskudd Bergenskart aktivby TeknologiOrganisasjon Prosesser » Prosjekt » Investering IKT-HP » Prosess- og gevinstanalyse » Teknologivalg » Felleskomponenter » Standardisering » Kartlegging » Implementering » Tjenesteorientering » Integrasjoner » Forankring

14 15.07.2014 IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014 Bergen kommune skal benytte teknologi på en innovativ måte, for å muliggjøre bedre tjenestekvalitet, bedre dialog med tjenestemottakere og sikre effektiv ressursbruk i kommunen. Bergen kommunes satsning på IKT skal være helhetlig og målrettet. Kommunen skal både ta i bruk ny teknologi og være en aktiv samarbeidspartner i ulike fora for å kravstille teknologi til bruk i kommunal sektor. I tillegg skal kommunen vise evne til å utnytte eksisterende teknologiske løsninger på nye områder og problemstillinger i organisasjonen.

15 15.07.2014 ”Nasjonale” møtearena - samhandlingsforum tid 200920102011 Arbeidsgruppe FAKS KS, Bergen, Bærum K10 10 største kommuner KS OS Norsk konferanse IKT offentlig sektor eKommune konferansen eKommune konferansen eKommune konferansen eForvaltnings- konferansen Norsk konferanse IKT offentlig sektor Norsk konferanse IKT offentlig sektor Arbeidsgruppe IKT Styring KS FAD, KRD, DIFI, KS... eForvaltnings- konferansen Norsk konferanse IKT offentlig sektor eKommune konferansen Digital fornying

16 15.07.2014 IKT styring i kommunal sektor Arbeidsgruppe bestående av: »FAD »KRD »DIFI »KS »Bergen kommune (K10) »Hamar kommune (KS IKT-Forum) »Innleid konsulentselskap for analyse og rapport »Rapport levert FAD mars »Dokument fra arbeidsgruppen april/ mai

17 15.07.2014 Rammeverk IKT styring kommunal sektor Lokal IKT Styring (kommune) Leverandører Rammeverk Presentasjonslag Virksomhetslag (kommune) Fagsystem AFagsystem BFagsystem CFagsystem DFagsystem EFagsystem FFagsystem GFagsystem n Felleskomponenter Kommunal sektor Tjenestekatalog Skjemaløsning... Informasjons- modell Kommunal sektor Felleskomponenter offentlig sektor altinn norge.no ID Porten Helsenett... Offentlige registre

18 15.07.2014 Hvorfor felleskomponenter og andre nasjonale/ fagspesifikke løsninger ? »Benytte allerede utviklet funksjonalitet »Forenklet administrasjon (når etablert) »F.eks. brukernavn, passord, roller, profiler »Ingen forvaltning i egen organisasjon »Lik brukeropplevelse »Bedre sikkerhet »Understøtte samhandling i offentlig sektor »Krav til ferdige grensesnitt fra fagsystemleverandører »Gevinster

19 15.07.2014 Kundesenter Digitalt førstevalg Felles IKT arkitektur og standarder Nasjonale felleskomponenter/løsninger og offentlige registre Sak- arkivsystem, fagsystemer og felles presentasjonslag (www.bergen.kommune.no)www.bergen.kommune.no Innbyggere, næringsliv og organisasjoner


Laste ned ppt "Elektroniske prosesser i Bergen kommune. 15.07.2014 Fornyingsministerens mål for offentlig sektor: »FAD, Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google