Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 1 Reformen sett fra Helse Nord Har reformen bidradd til at pasientene blir i bedre stand til å mestre sin sykdom og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 1 Reformen sett fra Helse Nord Har reformen bidradd til at pasientene blir i bedre stand til å mestre sin sykdom og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 1 Reformen sett fra Helse Nord Har reformen bidradd til at pasientene blir i bedre stand til å mestre sin sykdom og evt skader av behandling?

2 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 2 Sykehusreformen i nord - sett fra et brukerperspektiv Behandlingstilbud, mestringskompetanse og pasientkommunikasjon Forskning Utdanning

3 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 3 Helsefremmende arbeid, fokus på forebygging og redusering av risiko Symptomer, egenvurdering, henvisning, utredning, diagnose, vurdering Anbefaling av behandlingsmetode og – sted Pasienten – hjelp til beslutning Behandling og mestring

4 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 4 Behandling og vegledning Beslutningsgrunnlaget Oversikt over alternative behandlingsmetoder, inkl informasjon om risiko for skader som følge av behandling Valg av metode Valg av behandlingssted Informasjon om kirurgi, presisjon, rehabilitering og resultater

5 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 5 Behandling og vegledning Søking om kvalitet, presisjon og resultater Hjemmesidene til Helse Nord? Hjemmesidene til sykehusene/foretakene? Lærings- og mestringssentrene? UNN: http://www.unn.no/pasient/ http://www.unn.no/pasient/sykdommer/ http://www.unn.no/pasient/sykdommer/alfabetisk/ http://www.unn.no/avdelinger/ http://www.unn.no/avdelinger/kreft/

6 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 6 Kreftomsorgen i nord Andre helseregioner, tja kanskje det? St Olavs Hospital: http://www.rit.no/stolav/Virksomhet/behandlin g/kreft-+og+hudsykdommer/index.htm http://www.rit.no/stolav/Virksomhet/behandlin g/kreft- +og+hudsykdommer/enheter/kreft/index.htm

7 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 7 Helhetlig behandlingstilbud Kunnskap og informasjon om Primærbehandling Oppfølgingsstrategi

8 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 8 Behandling og vegledning Pasientkommunikasjon Innskriving Behandlingsprogram Journal Rutiner for utskriving og epikrise til pasient og primærlege Varsel om hjelpebehov til kommunens hjemmetjeneste Oppfølgingsstrategi

9 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 9 Vegledning og opplæring 1.Formålet lindring 2.Formålet overleving og helbred: Egenmestring opplæring av pasient og pårørende Samhandling med primærhelsetjenesten Pasientperm med sjekkliste Individuell plan – et tiltak for mestring Rehabiliteringsstrategi Forutsetninger: Kunnskaper, forståelse

10 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 10 Kronikere i nord Dersom målet er best mulig livskvalitet, har kronikere behov for etterutdanning - Pasientopplæring Individuell plan/ mestringsplan Fysioterapi Trening Hjelpemidler Rettigheter Kontroller - onkologiske Selvutvikling

11 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 11 Kreftomsorgen i nord Oppsummering, status Ingen strategi, manglende helhet Informasjon for å vurdere kvalitet, fins ikke Postoperativ pleie, meget god Lindrende behandling, meget god Kirurgien vedtatt sentralisert, bra Oppfølging for mestring, meget dårlig Pasientkommunikasjon, svært dårlig Ingen rehabiliteringstilbud! Første pasientskole holdt desember 2004!

12 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 12 Tiltak for mestring Rehabiliteringstilbud Pasientskoler Likemannsordninger, besøkstjeneste, selvhjelpsgrupper Interesseorganisasjoner som har ressurser og kapasitet

13 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 13 Mestring og helse Forskning på mestring og rehabilitering Lærings- og mestringssentra – organisering? ’Hel behandling’ med rehabilitering Individuell plan og pasientskole obligatorisk Møteplasser Samhandling primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten Interesseorganisasjoner Likemannsordninger Informasjon og pasientkommunikasjon

14 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 14 Tilgjengeligheta av tilbudene Er forskjellene i tjenestetilbudet redusert? O verbelegget i sykehusene? Tilgjengelighet og endringer i tilgjengelighet? P asientgrupper som har fått svekka tilgang på helsetjenester? Kronikere, rehabilitering – lite lønnsomme tjenester. Refusjonene og satsene

15 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 15 Kvaliteten i behandlingstilbudet Bedre miljø for utvikling av riktig praksis og faglige retningslinjer for behandling Nye behandlingstilbud og metoder Mindre geografiske variasjoner i medisinsk praksis Pasienterfaringer – kriterier og tidspunkt? Helhetlig samfunnsmessig ansvar Produktinformasjon og nøkkeltall mangler! Brukerne ikke innflytelse!

16 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 16 Innsats pasientopplæring Omfang før reformen, etter reformen? Kvalitet? Organisering? Frivillighet? En del av obligatorisk behandling? Konklusjon: Stort potensiale! Medisinsk personell har i liten grad kompetanse for å gjennomføre dette feltet

17 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 17 Bevilgninger til interesseorganisasjonene RegionAntall innb Bevilgninger 2004 2003 TotaltPr. innb Helse-Sør887.8118.954.00010,08 Helse-Vest933.9545.674.0006,07 Helse-Øst1.600.0007.500.0004,69* Helse-Midt630.0004.000.0003.97 Helse-Nord450.0001.165.0002,58 Sum/gj.sn4.521.76527.293.0006,03

18 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 18 Faglig utvikling hos medisinsk personell Kompetansestrategi mangler! Pasientopplæring og –kommunikasjon, samt brukermedvirkning – må styrkes som fag i sepsielaisthelsetjenesten! Økt fokus og innsats på videreutdanning? Innen hvilke fag? Kvalitet, produktivitet og prioriteringer innen utdanning

19 Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 19 Mer effektivisering? Utnytting av ledig kapasitet og kompetanse Avtaler med private svekker tilbudet i sykehusene! Eks øyeavdelingene! Endret risiko for feil?


Laste ned ppt "Arbeidsmøte 29.03.05 Ragnhild Sandøy 1 Reformen sett fra Helse Nord Har reformen bidradd til at pasientene blir i bedre stand til å mestre sin sykdom og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google