Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIOBANKLOVEN: STØTTE ELLER HEMSKO FOR FORSKNINGEN ? OLE DIDRIK LÆRUM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIOBANKLOVEN: STØTTE ELLER HEMSKO FOR FORSKNINGEN ? OLE DIDRIK LÆRUM."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIOBANKLOVEN: STØTTE ELLER HEMSKO FOR FORSKNINGEN ? OLE DIDRIK LÆRUM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 NOEN KONKLUSJONER: -KOMBINASJONEN AV EN LANG UTVIKLING INNEN CELLEFORSKING, VEVSKULTUR OG FRYSETEKNIKK HAR SAMMEN MED DEN EKSPLOSIVE UTVIKLINGEN I BIOFAGENE GITT HELT NYE MULIGHETER FOR FORSKNING -CELLETERAPI ER ALT I PRAKTISK BRUK -MED BIOBANKER KAN VI BYGGE OPP ET RESERVE- LAGER AV CELLER TIL DEN ENKELTE PASIENT -UTVIKLINGEN MEDFØRER BETYDELIGE ETISKE DILEMMAER

14 BIOBANKLOVEN: -EN VIKTIG MILEPEL -SIKRER BRUK AV HUMANT BIOLOGISK MATERIALE TIL HELSEFORSKNING -GIR RYDDIGE FORHOLD FOR BÅDE DONOR OG FORSKER -KRAV TIL FORSVARLIG LAGRING -REGIONALE ETISKE KOMITEER HAR EN SENTRAL POSISJON

15 NOEN SENTRALE PROBLEM: -BIOBANKER ER ET MULTIDISIPLINÆRT FELT I RASK UTVIKLING -MANGE ULIKE LOVER ER INVOLVERT -KOMPLISERT REGELVERK Å FORHOLDE SEG TIL -KRAVENE TIL SAMTYKKE KAN VÆRE KOMPLISERTE Å PRAKTISERE

16 FORSKNING BASERT PÅ HUMANT BIOLOGISK MATERIALE ER AVHENGIG AV: -RAMMEVILKÅR GENERELT -RESSURSER-FORSKNINGSMATERIALE -INTERNASJONALT SAMARBEIDE -PRAKTISERING AV LOVER OG REGELVERK

17 FOR SMÅ RESSURSER OG FOR KOMPLISERTE REGLER KAN I VERSTE FALL OPPVEIE NORGES KOMPARATIVE FORDEL MED UNIKT FORSKNINGSMATERIALE


Laste ned ppt "BIOBANKLOVEN: STØTTE ELLER HEMSKO FOR FORSKNINGEN ? OLE DIDRIK LÆRUM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google