Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriser og krisehåndtering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriser og krisehåndtering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kriser og krisehåndtering
Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin

2 Kriser og krisehåndtering
Stress-reaksjoner Når individets mestringsevne er utilstrekkelig i forhold til situasjonen Bredt spekter: Normalt: Normal rekasjon på unormal situasjon ASD – Acute stress disorder Post-traumatic stress disorder

3 Aktuelle scenarioer Brann Alvorlige skader ombord Dødsfall
Masse-skader Kollisjoner og grunnstøtiner Piratangrep Forlis

4 Håndtering i akutt fase
Å bli tatt hånd om av kolleger er det beste. Gode nettverk – god kommunikasjon God håndtering i akutt fase kan forebygge alvorlige krisereaksjoner Raskt tilbake til normaltilstand øker sjansen for et normalt liv Helsepersonell er ”2.linje-tjeneste”

5 Etter presentasjon av Orl.kapt./Prof.dr.psychol Bjørn Helge Johnsen
After an air accident airmen were advised to "wipe the blood off the cocpit and climb back in" (Armstrong, 1936). Etter presentasjon av Orl.kapt./Prof.dr.psychol Bjørn Helge Johnsen

6 Etter presentasjon av Orl.kapt./Prof.dr.psychol Bjørn Helge Johnsen
Eksponering (Trinnvis tilbakeføring til tjeneste) Bakgrunn: USS Belknap (1975) USS Belknap : flere hospitalisert for psykiske plager Uskadde mannskaper flyr eller følger fartøyet til USA Flyr til USA : 12 % hospitalisert Følger USS Belknap til USA : 2 % hospitalisert Etter presentasjon av Orl.kapt./Prof.dr.psychol Bjørn Helge Johnsen

7 Forebygging Alvorlige stress-reaksjoner kan forebygges eller reduseres i alvorlighetsgrad ved forberedelse Mental og fysisk forberedelse på det som skjer Kunnskap om krisereaksjoner og krisemestring

8 ASD – Acute Stress Disorder
Symptomer Uvirkelighetsfølelse Handlingslammelse Redusert årvåkenhet Økt svetting Økt muskelspenning Hyperventilering Økt pula Økt Blodtrykk Utvidete pupiller Redusert hukommelse for aktuelle hendelse

9 ASD – Acute Stress Disorder
Behandling Unngå alkohol 48 t Unngå Valium og liknende unntatt meget kortvarig hvis søvnmangel. Fortrinnsvis ikke bruk andre medisiner heller (unntatt vanlige for BT og liknende) Avlastning – ikke få ansvar for debriefing o.l. Ikke være alene (suicidalrisiko)

10 PTSD – PostTraumatic Stress Disorder
Symptomer Gjenopplevelse av traumet Tilbakevendende plagsomme tanker eller grubling over hendelsen Tilbakevendende mareritt Fysiske reaksjoner i situasjoner som ligner det opprinnelige traumet Handlingslammelse Unngåelse av situasjoner som minner om opprinnelige hendelse og unaturlige reaksjoner i slike situasjoner Anstrenger seg for å unngå diskusjon om hendelsen, aktiviteter eller steder som kan minne om det opprinnelige traumet Irritabilitet, aggresjon, søvnvansker, raserianfall, konsentrasjonsvansker

11 PTSD – PostTraumatic Stress Disorder
Kommer fra 4-6 uker til 6 mnd etter hendelsen Kan komme etter ASD, eller uten forutgående ASD

12 Ledelse i krisesituasjoner
Synlig ledelse Ta ansvar – vis handlekraft Reetabler organisasjonen Hold mannskapet samlet Legg til rette for kollegastøtte Reetabler normale rutiner så snart som mulig Høy tilgjengelighetsgrad Sikre nødvendig helsehjelp Søk råd om hvordan du skal håndtere situasjonen Kartlegg Informasjon

13 Individuell oppfølging etter krise
Bring personen bort fra hendelsesstedet Ivareta basale behov Gi mulighet for ro og søvn Helst i eget rom med private eiendeler Sørg for en rolig atmosfære (småprat/humor) Sørg for nødvendig medisinsk hjelp Forklar situasjonen til pårørende og andre han/hun ønsker Sørg for kontakt mellom pasient og pårørende La ham/henne beskrive hendelse, reaksjoner Gi rom for sorg og tapsreaksjoner Forklar symptomer relatert til traumatisk stress Informer om stressmestringsteknikker Legg til rette for gjenopptakelse av daglige aktiviteter så snart som mulig Løs praktiske problemer Henvis til helsepersonell hvis nødvendig

14 Oppfølging Så lenge som nødvendig Vær obs på seinreaksjoner i ½ år!
Ved tegn på PTSD – Send til psykolog/psykiater Vær obs på pårørende. De reagerer av og til likt med skadede.

15 Håndtering av grupper Debriefing
Ledes av skipperen eller en han utpeker Ledes IKKE av en som selv er affisert av krisen Formål Normalisere situasjonen Redusere stress Gi råd om hvor man kan få hjelp Gi informasjon om hendelsen Avliv rykter og misforståelser 12-24 timer etter kan man diskutere bakgrunnen, og individuelle reaksjoner

16 Gruppebehandling Rammede individer kan møtes etter noen dager (opp til 2-4 uker) for å gjennomarbeide erfaringene sine, fortrinnsvis under profesjonell ledelse Sett hendelsen i et perspektiv Identifiser reaksjoner og gjennomarbeid dem Lære å leve med erfaringen Fortsette å leve et normalt liv

17 Oppsummering SUNN FORNUFT ANSVAR LEDERSKAP SE PROBLEMET I ØYNENE
HOLD MANNSKAPET SAMLET REETABLER NORMAL TILSTAND FØLG MED I MINST 6 MNDR


Laste ned ppt "Kriser og krisehåndtering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google