Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smertebehandling Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smertebehandling Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smertebehandling Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin

2 Hva er smerte Varselsignal om fare Utløses på en terskel som er høyere enn terskel for temperatur og berøring Varsler om truende eller påbegynt skade på kropp og sjel (dr Husebø) Smerte er en subjektiv, ikke målbar opplevelse. Nocicepsjon er navnet på den fysiologiske variabelen som kan måles.

3 Smertetyper Nociceptiv smerte: –Irritasjon av følelegemer eller nerveender. Somatisk smerte Visceral smerte Referred pain Nevropatisk smerte: –Når nerver skades. –Fantomsmerter Psykogen smerte Idiopatisk –Ukjent årsak

4 Fantomsmerter Smerter som skriver seg fra irritasjon av en nerveende som ikke lenger har sitt endeorgan intakt Eksempler: –Tannuttrekning –Amputasjoner

5 Referert smerte Smerte som kommer annetsteds fra enn det kjennes ut som –Lever – høyre skulder –Hjerte – skulder, hals, armer, rygg –Lunge/mellomgolv – venstre skulder

6 Individuell variasjon Smerteterskel: –Liten variasjon mellom individer Smertereaksjon: –Stor variasjon mellom individer

7 Kjønnsforskjeller Kvinner mer smertefølsomme enn menn

8 Akutt vs kronisk smerte Akutt smerte: –Skyldes akutt sykdom. Tydelig varselpreg. Kronisk smerte: –Kommer snikende, har ikke noe særlig varselfunksjon, blir mer en plage med en rekke sekundære fenomener av psykologisk natur (søvnløshet, depresjon, angst, isolasjon, redusert smerteterskel)

9 Smerte avler smerte Sensitivisering Psykologiske sekundærfenomener reduserer motstandskraften, og øker den subjektive smerteopplevelsen. –Depresjon –Angst –Søvnløshet Økende smerte – økende muskelstramning – inflammasjon - smerte

10 Den subjektive smertereaksjon Hva betyr smerten? Hvordan kan jeg unngå smerte? Hvordan kan jeg kontrollere smerten? Hvordan kan jeg dempe reaksjonen på smerten?

11 Den kroniske smertepasient Mismodighet økende til depresjon Angst Hjelpeløshet økende til håpløshet Søvnløshet Økende smerte – ond sirkel

12 Smerte Stramning Betennelse Depresjon Søvnløshet Angst Skade Da er det ikke lenger så viktig hva det begynte med – prosessen går av seg selv!

13 Hvordan øker smerten? Smerte er farlig Smerten er et faresignal, – adferd som gir smerte er farlig og må unngås Inaktivitet: “belastningslidelse” Det er de andre som må gjøre noe med smerten

14 Behandling

15 Behandle årsaken! Hvis mulig – fjern årsaken. Hvis ikke mulig – gi smertebehandling –Menneskelig/psykisk støtte –Omgivelsers betydning –Ro, trygghet, optimisme, –Medikamenter

16 Hvordan redusere smerten Smerte er subjektivt, lar seg ikke måle objektivt Smerten er reell - ikke bagatelliser! Den syke må selv lære seg å mestre smerten Den syke må lære adferd som er mulig på tross av smerten, leve med smerten Den syke må lære seg nye tolkninger av smerten

17 Ulik behandling ved akutte og kroniske smerter Akutte smerter –Oftest medikamenter Kroniske smerter –Må ta mye mer hensyn til psykologi, nettverk, rammene omkring, tryggheten, tolkningen av smerten etc.

18 Administrasjonsmåter medikamenter Peroralt: Via munnen/tarmsystemet –tabletter, miksturer Percutant: Via huden –salver, kremer, geler, plaster Subcutant: Via underhuden –injeksjoner Intramuskulært: Via muskulaturen –injeksjone) Intravenøst: Via venene –injeksjoner, infusjoner Rectalt: Via endetarmen –stikkpiller, rectaloppløsninge)

19 Ikke-opioide smertestillende medisiner (Reseptgruppe C) Anilider: –Paracetamol Paracet, Paracetamol, Pinex, Panodil, Pamol Salicylsyrederivater: –Acetylsalicylsyre Dispril, Aspirin, Albyl-E, Globoid, Donobid Pyrazoloner: –Fenazon Antineuralgica, Fanalgin, Fenazon-Koffein

20 Ikke-steroide betennelsesdempende medisiner (NSAID) – (Reseptgruppe C) Eddiksyrederivater og lignende substanser –Confortid, Indocid, Clinoril, Cataflam, Diclofenac, Modifenac, Otriflu, Voltaren, Toradol, Barcan, Arthrotec. Oksikamer –Brexidol, Felden, Pirox, Piroxicam, Mobic. Propionsyrederivater –Brufen, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuprox, Ibux, Alpoxen, Ledox, Napren-E, Naprosyn, Naproxen, Ketoprofen, Orudis, Seractiv. Fenamater –Migea. Koksiber –Celebra, Vioxx, Bextra, Dynastat, Arcoxia Andre antiinflammatoriske og reumatiske midler, ikke steroide –Relifex

21 Vanedannende smertestillende (Reseptgruppe B – svake opioider) Paracet + kodeinfosfat –Paralgin Forte, Paralgin major, Paralgin minor, Pinex Forte, Pinex Major. Benzomorfanderivater: –Fortralin Tradolan –Nobligan, Tramagetic, Tramadol, Tradolan.

22 Sterke narkotiske smertestillende (Reseptgruppe A – sterke opioider) Morfin –Dolcontin, Morfin Oxycodon –Oxycontin, Oxynorm Oripavinderivater –Temgesic Opioider i kombinasjon med spasmolytika –Ketogan, Morfin-Scopolamin

23 Paracetamol –Virkemåte: Sentral og perifer smertestillende effekt. Temperaturnedsettende Lett betennelsesdempende effekt Preparater –Paracetamol ®, Panodil ®, Paracet ®, Pinex ®, Pamol ®. Dosering: –Voksne:500-1000 mg x 3/døgn –Barn: 15 mg/kg/dose. Kan gjentas 3(-5) ggr/døgn.

24 Paracetamol – forts. Kontraindikasjon: –Leversykdom Ikke ufarlig fordi om det er reseptfritt!!!!!! Overdosering kan gi akutt toksisk leverskade med dødelig utgang. –Toleransen er individuell. –Vanligvis liten risiko med døgndose <10 g, d.v.s. < 20 tbl.

25 Acetylsalicylsyre Virkemåte –Anti-inflammatorisk (hemmer dannelsen av prostaglandin) –Smertestillende (motvirker betennelse) –Febernedsettende (virker på hypothalamus) –Hemmer blodplatenes og dermed koagulasjonen Preparater –Dispril, Aspirin, Albyl-E, Globoid, Donobid Dosering –Barn: 15 mg/kg/dose – 4 ggr pr døgn –Voksne: 500-1000 mg 4 ggr daglig. Kontraindikasjoner –Blødende magesår og andre magesår –Allergi mot ASA –Astmatikere –Blodlevringsforstyrrelse –Barn med virusinfeksjon (Risiko for Reye’s syndrom) –Sammen med NSAID –Helst ikke under graviditet, og ikke siste tre månder før nedkomst Bivirkninger –Magesmerter, diarrhe, kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet og tretthet. Allergisk utslett. Lav blodprosent, mageblødninger.

26 Brexidol Sterkt betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende Kan doseres x1/døgn –Halveringstid 50 timer –Effekt etter 30-60 minutter –1x1: Steady state etter 7-12 dager –2x1 første to dager: 76% av steady state etter 2 dager. Obs: Irritasjon av mageslimhinne: –Magekatarr, magesår, blødninger

27 Utvikling av steady state.

28 Opiumstoffer Råopium inneholder morfin og kodein Morfin brukes i medisinsk behandling Heroin framstilles av morfin ved kjemisk prosess Metadon er et syntetisk opiumstoff med lenger virkningstid enn morfin.

29 Effekter av opiumstoffer Lave doser: –Velbehag og likegladhet – virkelighetsflukt –Rastløshet, trøtthet, kvalme –Forstoppelse Høyere doser: –Varm i kroppen, tung, tørr tunge, søvnighet Store doser –Pustevansker – evt. livstruende –Sammentrekning av pupillene –Hud kald, fuktig, blåaktiv

30 Toleranse og avhengighet Økende doser ved langvarig behandling Abstinens ved avhengighet –Brekninger, feber, frysninger, svetting, redusert appetitt, rennende øyne, rennende nese, store pupiller, søvnløshet, skjelving, muskelspasmer, spontan sæduttømming, magesmerter, diarrhe.

31 Dosering av morfin Akuttbehandling –Injeksjon av 5-10 mg i.v. eller s.c. –Ledsaget av kvalmestillende (Primperan) Kronisk behandling med depotpreparater –Ikke aktuelt til sjøs –Store variasjoner i dosering


Laste ned ppt "Smertebehandling Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google