Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin
Smertebehandling Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin

2 Hva er smerte Varselsignal om fare
Utløses på en terskel som er høyere enn terskel for temperatur og berøring Varsler om truende eller påbegynt skade på kropp og sjel (dr Husebø) Smerte er en subjektiv, ikke målbar opplevelse. Nocicepsjon er navnet på den fysiologiske variabelen som kan måles.

3 Smertetyper Nociceptiv smerte: Nevropatisk smerte: Psykogen smerte
Irritasjon av følelegemer eller nerveender. Somatisk smerte Visceral smerte Referred pain Nevropatisk smerte: Når nerver skades. Fantomsmerter Psykogen smerte Idiopatisk Ukjent årsak

4 Fantomsmerter Smerter som skriver seg fra irritasjon av en nerveende som ikke lenger har sitt endeorgan intakt Eksempler: Tannuttrekning Amputasjoner

5 Referert smerte Smerte som kommer annetsteds fra enn det kjennes ut som Lever – høyre skulder Hjerte – skulder, hals, armer, rygg Lunge/mellomgolv – venstre skulder

6 Individuell variasjon
Smerteterskel: Liten variasjon mellom individer Smertereaksjon: Stor variasjon mellom individer

7 Kjønnsforskjeller Kvinner mer smertefølsomme enn menn

8 Akutt vs kronisk smerte
Akutt smerte: Skyldes akutt sykdom. Tydelig varselpreg. Kronisk smerte: Kommer snikende, har ikke noe særlig varselfunksjon, blir mer en plage med en rekke sekundære fenomener av psykologisk natur (søvnløshet, depresjon, angst, isolasjon, redusert smerteterskel)

9 Smerte avler smerte Sensitivisering
Psykologiske sekundærfenomener reduserer motstandskraften, og øker den subjektive smerteopplevelsen. Depresjon Angst Søvnløshet Økende smerte – økende muskelstramning – inflammasjon - smerte

10 Den subjektive smertereaksjon
Hva betyr smerten? Hvordan kan jeg unngå smerte? Hvordan kan jeg kontrollere smerten? Hvordan kan jeg dempe reaksjonen på smerten?

11 Den kroniske smertepasient
Mismodighet økende til depresjon Angst Hjelpeløshet økende til håpløshet Søvnløshet Økende smerte – ond sirkel

12 Stramning Betennelse Smerte Søvnløshet Skade Angst Depresjon Da er det ikke lenger så viktig hva det begynte med – prosessen går av seg selv!

13 Hvordan øker smerten? Smerte er farlig Smerten er et faresignal,
adferd som gir smerte er farlig og må unngås Inaktivitet: “belastningslidelse” Det er de andre som må gjøre noe med smerten

14 Behandling

15 Behandle årsaken! Hvis mulig – fjern årsaken.
Hvis ikke mulig – gi smertebehandling Menneskelig/psykisk støtte Omgivelsers betydning Ro, trygghet, optimisme, Medikamenter

16 Hvordan redusere smerten
Smerte er subjektivt, lar seg ikke måle objektivt Smerten er reell - ikke bagatelliser! Den syke må selv lære seg å mestre smerten Den syke må lære adferd som er mulig på tross av smerten, leve med smerten Den syke må lære seg nye tolkninger av smerten

17 Ulik behandling ved akutte og kroniske smerter
Akutte smerter Oftest medikamenter Kroniske smerter Må ta mye mer hensyn til psykologi, nettverk, rammene omkring, tryggheten, tolkningen av smerten etc.

18 Administrasjonsmåter medikamenter
Peroralt: Via munnen/tarmsystemet tabletter, miksturer Percutant: Via huden salver, kremer, geler, plaster Subcutant: Via underhuden injeksjoner Intramuskulært: Via muskulaturen injeksjone) Intravenøst: Via venene injeksjoner, infusjoner Rectalt: Via endetarmen stikkpiller, rectaloppløsninge)

19 Ikke-opioide smertestillende medisiner (Reseptgruppe C)
Anilider: Paracetamol Paracet, Paracetamol, Pinex, Panodil, Pamol Salicylsyrederivater: Acetylsalicylsyre Dispril, Aspirin, Albyl-E, Globoid, Donobid Pyrazoloner: Fenazon Antineuralgica, Fanalgin, Fenazon-Koffein

20 Ikke-steroide betennelsesdempende medisiner (NSAID) – (Reseptgruppe C)
Eddiksyrederivater og lignende substanser  Confortid, Indocid, Clinoril, Cataflam, Diclofenac, Modifenac, Otriflu, Voltaren, Toradol, Barcan, Arthrotec. Oksikamer  Brexidol, Felden, Pirox, Piroxicam, Mobic. Propionsyrederivater  Brufen, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuprox, Ibux, Alpoxen, Ledox, Napren-E, Naprosyn, Naproxen, Ketoprofen, Orudis, Seractiv. Fenamater  Migea. Koksiber  Celebra, Vioxx, Bextra, Dynastat, Arcoxia Andre antiinflammatoriske og reumatiske midler, ikke steroide  Relifex

21 Vanedannende smertestillende (Reseptgruppe B – svake opioider)
Paracet + kodeinfosfat Paralgin Forte, Paralgin major, Paralgin minor, Pinex Forte, Pinex Major. Benzomorfanderivater: Fortralin Tradolan Nobligan, Tramagetic, Tramadol, Tradolan.

22 Sterke narkotiske smertestillende (Reseptgruppe A – sterke opioider)
Morfin Dolcontin, Morfin Oxycodon Oxycontin, Oxynorm Oripavinderivater Temgesic Opioider i kombinasjon med spasmolytika Ketogan, Morfin-Scopolamin

23 Paracetamol Paracetamol Preparater Dosering: Virkemåte:
Sentral og perifer smertestillende effekt. Temperaturnedsettende Lett betennelsesdempende effekt Preparater Paracetamol®, Panodil®, Paracet®, Pinex®, Pamol®. Dosering: Voksne: mg x 3/døgn Barn: 15 mg/kg/dose. Kan gjentas 3(-5) ggr/døgn.

24 Paracetamol – forts. Kontraindikasjon:
Leversykdom Ikke ufarlig fordi om det er reseptfritt!!!!!! Overdosering kan gi akutt toksisk leverskade med dødelig utgang. Toleransen er individuell. Vanligvis liten risiko med døgndose <10 g, d.v.s. < 20 tbl.

25 Acetylsalicylsyre Virkemåte Preparater Dosering Kontraindikasjoner
Anti-inflammatorisk (hemmer dannelsen av prostaglandin) Smertestillende (motvirker betennelse) Febernedsettende (virker på hypothalamus) Hemmer blodplatenes og dermed koagulasjonen Preparater Dispril, Aspirin, Albyl-E, Globoid, Donobid Dosering Barn: 15 mg/kg/dose – 4 ggr pr døgn Voksne: mg 4 ggr daglig. Kontraindikasjoner Blødende magesår og andre magesår Allergi mot ASA Astmatikere Blodlevringsforstyrrelse Barn med virusinfeksjon (Risiko for Reye’s syndrom) Sammen med NSAID Helst ikke under graviditet, og ikke siste tre månder før nedkomst Bivirkninger Magesmerter, diarrhe, kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet og tretthet. Allergisk utslett. Lav blodprosent, mageblødninger.

26 Brexidol Sterkt betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende Kan doseres x1/døgn Halveringstid 50 timer Effekt etter minutter 1x1: Steady state etter 7-12 dager 2x1 første to dager: 76% av steady state etter 2 dager. Obs: Irritasjon av mageslimhinne: Magekatarr, magesår, blødninger

27 Utvikling av steady state.

28 Opiumstoffer Råopium inneholder morfin og kodein
Morfin brukes i medisinsk behandling Heroin framstilles av morfin ved kjemisk prosess Metadon er et syntetisk opiumstoff med lenger virkningstid enn morfin.

29 Effekter av opiumstoffer
Lave doser: Velbehag og likegladhet – virkelighetsflukt Rastløshet, trøtthet, kvalme Forstoppelse Høyere doser: Varm i kroppen, tung, tørr tunge, søvnighet Store doser Pustevansker – evt. livstruende Sammentrekning av pupillene Hud kald, fuktig, blåaktiv

30 Toleranse og avhengighet
Økende doser ved langvarig behandling Abstinens ved avhengighet Brekninger, feber, frysninger, svetting, redusert appetitt, rennende øyne, rennende nese, store pupiller, søvnløshet, skjelving, muskelspasmer, spontan sæduttømming, magesmerter, diarrhe.

31 Dosering av morfin Akuttbehandling
Injeksjon av 5-10 mg i.v. eller s.c. Ledsaget av kvalmestillende (Primperan) Kronisk behandling med depotpreparater Ikke aktuelt til sjøs Store variasjoner i dosering


Laste ned ppt "Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google