Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 11. Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 2 Trivselsprogrammets mål Få mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 11. Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 2 Trivselsprogrammets mål Få mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 11

2 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 2 Trivselsprogrammets mål Få mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene At vi leker og gjør trivelige ting sammen. At alle har det bra i friminuttene og at ingen går alene. Skape verdier som inkludering, vennlighet og respekt

3 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 3

4 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Trivselsledere legger til rette for lek 4 Elever på 4. - 7.trinn blir valgt av medelever. Trivselsledere velges for et halvt år av gangen. De som allerede er TL kan velges på nytt. Elevrådsrepresentanter kan også være TL.

5 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Trivselsledere legger til rette for lek 5 Bærer ut og inn små fotballmål, baller, henge opp pilspill, etc Er igangsettere av lek. Trivselsledere deltar også selv i leken. Passe på at utstyr benyttes rettferdig: De yngre kan leke like mye som de eldre, jenter like mye som gutter osv. Passe på at ingen går alene.

6 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Trivselsledere legger til rette for lek 6 TL deles opp i to grupper som utfører oppgaver annenhver dag (fire dager i uka, fredag fri). TL jobber i «storfriminuttet» TL går ut og inn 5 minutter før og etter de andre elevene. Dette for å sette ut og rydde utstyr til sin aktivitet.

7 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 7 TL jobber mot mistrivsel Bruker synlige vester Passer på at alle har det bra! Trivselslederne jobber for å få alle som vil med i leken / på aktiviteten

8 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn NominasjonsvalgNominasjonsvalg 8

9 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Elever som mobber kan ikke velges 9 Dersom du plager andre, kan du ikke velges. Det er ingen rettighet å bli trivselsleder. Du må vise at du er grei mot alle elever.

10 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Aktivitetskurs i Hall eller utendørs 10 Felles lekekurs for kommunens trivselsledere i stor hall/utendørs to ganger i året. Innhold: Presentasjon av (nye) leker Lekestasjoner, elevene roterer

11 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Kin-BallKin-Ball 11 Kin-ballKin-ball

12 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Ta flagget, Hesteskokast 12 HesteskokastHesteskokast Ta flagget

13 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn FrisbeeFrisbee 13 FrisbeeFrisbee

14 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Las Vegas, Scoop 14 Las vegas ScoopScoop Kaste- og Kulespill

15 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Vaktordning henges opp 15

16 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Utstyrsbod: Organisering 16 Den TL-ansvarlige, en voksen tilsynsperson eller noen av de eldste trivselslederne får ansvaret for å holde orden og låse opp og igjen boden. Eksempel: Trivselslederne som i periodeplanen får ansvaret for kubbespill, bærer kubbespill ut og inn av boden osv. Hvis utstyr blir borte, gis TL-ansvarlig beskjed!OrganiseringOrganisering

17 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn …eller merkede poser til faste TL 17 OrganiseringOrganisering

18 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn KubbespillKubbespill 18 KubbespillKubbespill

19 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn FallskjermFallskjerm 19 FallskjermFallskjerm

20 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn KanonballKanonball 20 KanonballKanonball

21 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn PlystreballPlystreball 21 5’ern PlystreballPlystreball

22 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Paradis og strikkhopp 22 Konkurranseparadis Flyger’n

23 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn SistenvarianterSistenvarianter 23 HAien kommer SistenvarianterSistenvarianter

24 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn STreetbasketSTreetbasket 24 StreetbasketStreetbasket

25 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn GjemmelekerGjemmeleker 25 Boksen gårGruppelekerGruppeleker

26 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn DansDans 26 TrivselsdansTrivselsdans

27 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Åpen Gymsal 27 Hoppe lus Kjeglekrangel Sjøslag Kanonball og leker mot vegg

28 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Hest og kjerre 28 Hest og kjerre

29 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn www.Trivselsleder.nowww.Trivselsleder.no 29 www.Trivselsleder.nowww.Trivselsleder.no

30 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn DiplomDiplom 30

31 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn KulturkortKulturkort 31

32 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn Kommunal «Takk for innsatsen-dag» 32 Bowling Kino

33 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 33 Tips til Trivselslederne Ha utstyret klart! Høye og tydelige beskjeder Hilse Hva om noen går alene? Hvordan dele inn i lag? Delta i aktiviteten selv Hva hvis ingen kommer bort til din «aktivitet» Ikke vær tjener Hva gjør du hvis noen blir plaget? Hva hvis andre elever ikke hører på TL, ødelegger aktiviteten eller tar utstyret? LYKKE TIL!

34 Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 34 4. – 7. trinn


Laste ned ppt "Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 11. Trivselsleder AS © 2012 4. – 7. trinn 2 Trivselsprogrammets mål Få mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google