Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Vann på avveier – en bransjeutfordring” Hvordan kan rørleggerbedriften redusere forekomsten av vannskader? Resultater fra FoU - bedriftene Hobøl 8. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Vann på avveier – en bransjeutfordring” Hvordan kan rørleggerbedriften redusere forekomsten av vannskader? Resultater fra FoU - bedriftene Hobøl 8. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Vann på avveier – en bransjeutfordring” Hvordan kan rørleggerbedriften redusere forekomsten av vannskader? Resultater fra FoU - bedriftene Hobøl 8. oktober 2008 Prosjektleder Evy Aker

2 UTGANGSPUNKT 9 bedrifter med for høye skadeutbetalinger Plukket ut av If på rent forretningsmessig grunnlag

3 MØTER MED BEDRIFTENE Invitasjon fra If og møter i deres lokaler Deltakere: Bedriftsrepresentanter, to fra If og to fra NRL Utgangspunkt: Bedriftens skadebilde Tilbud om bistand fra prosjektet 8 bedrifter takket ja

4 FRA ”VERSTING” TIL FoU - BEDRIFT “Versting” ikke dekkende Sammensatte årsaker Flest vannskader hos store bedrifter i større byer FoU – bedrifter: Løfter seg selv + løfter bransjen

5 FoU - MODUL Ett års varighet: august 2007 til august 2008 Startseminar, nettverkssamling og avslutningssamling To bedriftsbesøk fra prosjektet + e-post og telefoner 6 bedrifter gjennomførte opplegget

6 HVA JOBBET BEDRIFTENE MED? Egne skadeårsaker Først og fremst: Monteringsfeil lite robuste produkter

7 BEDRIFT 1/ 2: Sørvestlandet /250 ansatte Største utfordring Holdninger til KS Hva gjorde de med det? Satt på dagsorden Forenklet /revidert sjekklister Møter for alle med vannskader som agenda Konsekvens Laget egen DVD rettet mot forbruker Foreløpige resultater Ingen i bedriften som ikke kjenner vannskadeprosjektet Flyttet seg fra 3 - 5 på en skala fra 1 - 6

8 BEDRIFT 3: Østlandet 42 ansatte Største utfordring Holdninger hos alle ansatte Hva gjorde de med det? Kontinuerlig fokus på forebygging av vannskade I alle ledd: prioritere vannskadesikkerhet Internmøter Endrede, forbedrede rutiner Foreløpige resultater På bakgrunn av prosjektet har vi økt fokus, fått et ”spark bak” til å sette i gang tiltak. Gode tips fra andre bedrifter har hjulpet oss til å gjennomføre konkrete utprøvde tiltak. Flyttet seg fra 3 - 5 på en skala fra 1 - 6

9 BEDRIFT 4: Midt – Norge 33 ansatte Største utfordring Å få de ansatte til å bruke KS – systemet riktig Hva gjorde de med det? Bevisstgjøring av viktigheten av å bruke KS – systemet Lært opp baser Foreløpige resultater Blitt bevisste på produktvalg (null skader så langt) Erfaringsutveksling mellom firmaene har vært veldig nyttig Prosjektet har gitt oss en ny ”giv” Flyttet seg fra 3 – 4,5 på en skala fra 1 - 6

10 BEDRIFT 5: Østlandet 150 ansatte Største utfordring Holdninger /fagstolthet KS – kompetanse hos den enkelte rørlegger Lite robuste produkter /løsninger Hva gjorde de med det? Månedlige bassamlinger Utsjekking av kompetanse på aktuelt system Standardisering av systemer Kursing av leverandører på byggeplass Foreløpige resultater Økt fokus (videreført til resten av bedriften) Flyttet seg fra 2 - 4 på en skala fra 1 - 6

11 BEDRIFT 6: Østlandet 13 ansatte Største utfordring Unge rørleggere Hva gjorde de med det? Bruk av PDA Færre produkter Opplæring Foreløpige resultater Fått bra utbytte fra prosjektet, men kunne hatt flere besøk i bedrift Flyttet seg fra 3 – 4 på en skala fra 1 - 6

12 ”DØDSVIKTIG” FOR Å LYKKES ”Dødsviktige” holdninger Fagstolthet Ansvarlighet De fem bud 1 Opplæring i riktig montering 2 Bruk av sjekklister 3 Robuste produkter 4 Ledelsen må være opptatt av vannskader 5 Ledelsen må engasjere de ansatte Første skritt En bedrift som er ”på bånn” kan starte med å ta bilder av det som er

13 SAMMENLIGNING MED NULLSKADEBEDRIFTENE Hva kjennetegner nullskadebedrifter? Gode holdninger = praksis i hverdagen Kommunikasjon + kontroll + rekruttering + opplæring


Laste ned ppt "”Vann på avveier – en bransjeutfordring” Hvordan kan rørleggerbedriften redusere forekomsten av vannskader? Resultater fra FoU - bedriftene Hobøl 8. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google