Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjon på at vurdering er gitt!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjon på at vurdering er gitt!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjon på at vurdering er gitt!
Formativ vurdering (vurdering underveis – underveisvurdering - mappevurdering) Summativ vurdering (avsluttende vurdering – sluttvurdering – fag/svenneprøve) = standpunkt- og eksamensvurdering Standpunktvurdering er forskriftsfestet sluttvurdering som gir uttrykk for hvilket nivå eleven er på når karakteren blir fastsatt. Karakter – ikke karakter? Viktig: Dokumentasjon på at vurdering er gitt!

2 Underveis- og sluttvurdering
har ulike formål (§§ 3-3, 4-4 i forskrift til opplæringslova og privatskolelova): Formålet med underveisvurdering (med eller uten karakter) er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Forskriften understreker underveisvurderingens betydning for læring. For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget.

3 Underveisvurdering Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Underveisvurdering med karakter (også terminkarakter) har på samme måte som underveisvurdering uten karakter som formål å fremme læring og utvikling. Karakterer skal derfor suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet (§§ 3-7, 4-7 i forskrift til opplæringslova).

4 Sluttvurdering Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering og vurdering til fag- og svenneprøver. Sluttvurdering omfatter også vurdering til kompetanseprøve og realkompetansevurdering. Det kan klages på sluttvurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter (§ 5-1 i forskrift til opplæringslova) Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen (§§ 3-3, 4-4 i forskrift til opplæringslova og privatskolelova). Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes (§§ 3-7, 4-6, 4-7 i forskrift til opplæringslova).

5 Nye svenneprøver ? Utfordringer
Bevare svennebrevets legitimitet Forsøket med Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringen: Styrke vurderingen underveis for økt læringsutbytte Vurdere helhetlig kompetanse Redusere avsluttende fag-/svenneprøve Kun for lærlinger Delt mottakelse Underveisvurdering og sluttvurdering samtidig Metodeførende for opplæringen og dokumentasjon– én metode for alle fag, bedrifter og lærlinger Bedrifter med ulik egenart én ansatt og tre lærlinger 1000 ansatte og 50 lærlinger Lærlinger, elever, praksiskandidater, privatister og realkompetansekandidater Kompetanse skal prøves og dokumenteres!

6 Vurdering Vg3 rørleggerfaget Regler for sluttvurdering: Hovedområde
Ordning Sanitæranlegg Vannbårne energianlegg Sprinkleranlegg Energigassanlegg Bransjelære Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager. De generelle regler om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

7 Det som skal prøves, må beskrives som
Morgendagens svenneprøve Det som skal prøves, må beskrives som kompetansemål i Vg3 Regulert av: Læreplan for fag Forskrift til Opplæringslova Overordnede forhold: Praksiskandidater opp til samme prøve som lærlinger og elever Kompetanse prøves, ikke deling mellom teoretisk og praktisk del Krav til svenneprøve som bidrar til å prøve faglig kompetanse: Planlegge med begrunnelser for valgte løsninger Gjennomføre Vurdere eget arbeid Dokumentere arbeidet

8 Kompetansemål Etter Vg3 Sanitæranlegg:
Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne planlegge og gjennomføre oppbygging av utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger til boliger tegne enkelt sanitæranlegg for en bolig og utføre forenklet dimensjonering av vann og avløpsleidninger utføre tetthets- og trykkprøving på utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger regne ut fall på avløp montere sanitærutstyr modernisere og reparere eldre sanitæranlegg skjøte rør med ulike metoder utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper


Laste ned ppt "Dokumentasjon på at vurdering er gitt!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google