Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst Vegard Høgli, fagsjef Helse Sør-Øst RHF Bente Thorsen, fastlege, praksiskoordinator Oslo universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst Vegard Høgli, fagsjef Helse Sør-Øst RHF Bente Thorsen, fastlege, praksiskoordinator Oslo universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst Vegard Høgli, fagsjef Helse Sør-Øst RHF Bente Thorsen, fastlege, praksiskoordinator Oslo universitetssykehus HF

2 Praksiskonsulentordningen (PKO) Fastleger som engasjeres i små deltidsstillinger på sykehus for å bedre samhandling primærleger/sykehus Dansk idé utbredt til de fleste sykehus på 90-tallet, I Norge tatt opp av primærleger ved noen sykehus / Aplf Forankret i avtale mellom alle RHF-ene og Dnlf (2005) Innført i Sør og Øst, størst vekst i 2005-2006 ”Ordningen skal styrkes” - St.prp nr 1(2007-2008), jfr oppdragsdok 2010 om forankring av samhandlings- og koordineringsfunksjonen ”Minst 90 pst. dekning av norske sykehusavdelinger” -St meld 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Helsedirektorat stimulerte i 2008 PKO i DPS/BUP med 4.6 MNOK

3 Oversikt over PKO-ordningen i Helse Sør-Øst pr des 2009 Foretak/ sykehusKoordinatorerKonsulenter: leger/s.pl – fys AntallÅrsverkAntallÅrsverk Ahus1*)0,21 / 00,2 / 0 Oslo Universitetssykehus10,36 / 01,1 / 0 Vestre Viken - SAB10,38 / 01,6 / 0 Vestre Viken – Kongsberg--2 / 00,2 / 0 Vestre Viken – Buskerud10,36 / 20,6 / 0,4 Diakonhjemmet10,21 / 00,2 / 0 Innlandet10,28 / 00,8 / 0 Vestre Viken - Ringerike10,23 / 00,3 / 0 SiV/PiV10,38 / 30,95 / 0,5 Sørlandet10,38 / 30,8 / 0,5 Telemark10,26 / 00,6 / 0 Østfold10,17 / 00,4 / 0 SUM112,664 / 87,75 / 1,4 Sum leger75 **)11,35 årsverk Sum andre5 sykepleiere 2 fysioterapeuter 1,2 årsverk 0,2 årsverk *) I tillegg 1 fastlege tilsatt i full stilling ved AHUS 1.3.2010 **) Herav 14 med støtte fra HDir i DPS/BUP

4 Rapporter fra praksiskonsulentene Stort engasjement og høy aktivitet –Praktiske tiltak: Kurs, informasjonstiltak, utvikling av rutiner For det meste godt mottatt i klinikkene Noen steder uklar forankring både i ledelsen og klinikken Årsrapporter for PKO: http://helsedialog.no/praksiskonsulent_pko/

5 Drøftingspunkter - I Har alle helseforetak praksiskonsulentordning som beskrevet? Ser foretakene seg tjent med ordningen? Plassering av praksiskonsulentordningen i HF-ets organisasjon: –nærhet til HF-ledelsen (jfr Oppdragsdokumentet) –plassering i samhandlingsenhet/forhold til øvrige samhandlere –kjennskap og forankring/samarbeid i klinikkene Arbeidsområder –overordnede systemer og større prosjekter –praksisnært samarbeid mellom sykehuslegene fastlegene Forholdet til øvrige samhandlingstiltak –deltakelse i lokale samarbeidsutvalg med kommunene –samarbeid med kommunale helse / Pleie og omsorgstjenester

6 Drøftingspunkter - II Hvordan kan vi sikre at praksiskonsulentordningen har integritet og tillit både fra helseforetakene og fra fastlegene/ kommunehelsetjenesten? PKO nasjonalt har til nå vært en forholdsvis autonom ordning med årlige praksiskonsulentkonferanser som faglig arena. I Dnlf: PKO-råd. Ut over dette finnes ikke noe egen formell organisering av ordningen. Praksiskoordinatorene har utpekt et eget arbeidsgruppe med representanter fra hver helseregion som arbeider for å utvikle ordningen videre nasjonalt. Har dere forslag til hvordan helseforetakene kan komme i inngrep og være med å utvikle ordningen sammen med fastlegene


Laste ned ppt "Oppfølging av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst Vegard Høgli, fagsjef Helse Sør-Øst RHF Bente Thorsen, fastlege, praksiskoordinator Oslo universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google