Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NASJONAL PKO KONFERANSE KIRKENES 2010 Kai Brynjar Hagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NASJONAL PKO KONFERANSE KIRKENES 2010 Kai Brynjar Hagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles møteplass for sykehus og primærhelsetjenesten – Salten lokalsykehusområde
NASJONAL PKO KONFERANSE KIRKENES 2010 Kai Brynjar Hagen praksiskoordinator Nordlandssykehuset HF

2 Kursplattform Nordlandspasienten
Møteplass/felles kurs for: Fastleger Sykehusleger Avtalespesialister Psykologer Annet helsepersonell PKO konferanse Kirkenes Kai Brynjar Hagen

3 PKO konferanse Kirkenes 030610 Kai Brynjar Hagen
Organisert av: Nordlandssykehuset HF Salten Regionråd Nordland legeforening NAV Nordland. PKO konferanse Kirkenes Kai Brynjar Hagen

4 MÅL: optimalisering av pasientforløp
Observere hele pasientforløpet Fokus på viktige milepæler, spesielt i grenseflaten mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Samarbeid om utvikling av kvalitet og kompetanse Økt respekt og forståelse for hverandres ståsted PKO konferanse Kirkenes Kai Brynjar Hagen

5 PKO konferanse Kirkenes 030610 Kai Brynjar Hagen
Mal for faglig program Innledninger på like fot ved både fastlege og spesialist fra sykehus Tilstreber pasientdeltagelse Kasuistikk/analyse av faktiske pasientforløp Presis beskrivelse av utfordringer God tid til fokusert faglig dialog PKO konferanse Kirkenes Kai Brynjar Hagen

6 Praktisk gjennomføring
4 onsdager årlig kl 12-18 Søkes godkjent kurspoeng for flere spesialiteter Ev kort innslag fra Regionrådet, NAV, NLSH eller NLF Formidling, media Sosialt samvær med middag etterpå PKO konferanse Kirkenes Kai Brynjar Hagen

7 PKO konferanse Kirkenes 030610 Kai Brynjar Hagen
Programkomitè Ledes av praksiskoordinator Bred sammensetning fra 1. og 2. linje, tilpasninger i forhold til valgte tema Sekretariat: Seksjon for kunnskapsbygging, NLSH PKO konferanse Kirkenes Kai Brynjar Hagen

8 PKO konferanse Kirkenes 030610 Kai Brynjar Hagen

9 PKO konferanse Kirkenes 030610 Kai Brynjar Hagen

10 PKO konferanse Kirkenes 030610 Kai Brynjar Hagen
Velkommen til ”Kursplattform Nordlandspasienten”. Her treffer du fastleger, sykehusleger, avtalespesialister og psykologer fra Nordlandssykehusets område til faglig dialog og sosialt samvær. Målsettingen er å gjøre ”Nordlandspasientens” vei gjennom helsevesenet bedre ved å utnytte hverandres evner og kapasitet i større grad. Kursplattformen ble arrangert for første gang den 1. oktober 2008 om tema overvekt. Det viste seg å være stort behov for utveksling av kunnskap og meninger mellom deltakerne. Spesielt lærerikt var det å høre pasienthistorier fortalt av hovedpersonen selv. Det som kom fram gjennom forelesninger og diskusjon vil gi grunnlag for framtidig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Den 10. desember 2008 ble temaet ført videre: ”Overvekt starter i mors liv”. Perspektivet ble utvidet i dybden og bredden. Spørsmålet var om det medisinske kunnskapsgrunnlaget kunne gjøre inntrykk på myndighetspersoner. PKO konferanse Kirkenes Kai Brynjar Hagen


Laste ned ppt "NASJONAL PKO KONFERANSE KIRKENES 2010 Kai Brynjar Hagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google