Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlige pasientforløp Nasjonal PKO-konferanse Tønsberg 08.06.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlige pasientforløp Nasjonal PKO-konferanse Tønsberg 08.06.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlige pasientforløp Nasjonal PKO-konferanse Tønsberg 08.06.2007

2 2 Slagordet beskriver hva vi arbeider for og hvordan vi ønsker at andre skal se oss. Kvalitet innebærer å innfri eller overgå forventningen til en tjeneste eller leveranse i forhold til et allment akseptert nivå. Helhet innebærer å tilstrebe at eget arbeid passer inn i et samspill eller en kjede av aktiviteter. Helhet innebærer også å se at helse bare utgjør en del av det som er viktig for det enkelte menneske. Kvalitet og helhet

3 3 Hva er et helhetlig pasientforløp? ”Biografien” Kronisk sykdom 1 Kronisk sykdom 2 Akutt sykdom 1 Akutt sykdom 2 Akutt sykdom 3

4 4 ”Biografien” Kronisk sykdom 1 Kronisk sykdom 2 Akutt sykdom 1 Akutt sykdom 2 Akutt sykdom 3

5 5

6 6 Helhetlige pasientforløp – utfordrende områder og mulige ”angrepspunkter” Flere kroniske tilstander – noen som behandles av fastlege og noen som behandles av spesialist -Fokus: Avklaring av ansvar. Regelmessig utveksling av informasjon Hyppige vekslinger mellom opphold hjemme, i kommunale institusjoner, og i sykehus -Fokus: Tydelig samhandling og overføring av informasjon (henvisning, epikrise) Behandlere hos pasienten – behandlere pr distanse -Fokus: Avklaring av ansvar. Dekking av kostnader Balansen mellom sykdomsperspektiv og ”resten av livet” -Fokus: Trygghet. Moro

7 7 Noen parallelle verdener Pasientens opplevelse

8 8 Noen parallelle verdener Pasientens opplevelse Samhandling – praktisk tilrettelegging

9 9 Noen parallelle verdener Pasientens opplevelse Samhandling – praktisk tilrettelegging Dokumentasjon - journal

10 10 Noen parallelle verdener Pasientens opplevelse Samhandling – praktisk tilrettelegging Dokumentasjon - journal Planer - maler

11 11 Noen parallelle verdener Pasientens opplevelse Samhandling – praktisk tilrettelegging Dokumentasjon - journal Planer - maler Økonomi - krav - intensiver

12 12 Noen viktige informasjonsressurser i klinisk arbeid Pasientjournalen inkl. kurver Kvalitetssystemet - flytskjemaer Oppslagsverk Beslutningsstøtte Kliniske registre

13 13 Mange felles informasjonselementer ved ulike former for kurve Tidsakse Pasientadministrative data Kontaktinformasjon personell Sammendrag Cave Vitale observasjoner - Sirkulasjon, respirasjon, bevissthet osv. - Scoringer Medikamenter (piller – injeksjon – infusjon – ernæring - blod) - Ordinasjon - Administrasjon – utdeling - kontroll - Regnskap Utstyr Tverrfaglig verktøy og planstøtte Overlevering av beskjeder

14 14 Ulike informasjonsressurser som samspiller med pasientjournalen Nå Pasientjournalen – ”skjemaer” Kvalitetssystem Pasientjournalen - historie

15 15 Ulike informasjonsressurser som samspiller med pasientjournalen Nå Pasientjournalen – ”skjemaer” Kvalitetssystem Klinisk database  forskning, kvalitetsvurdering, ressursbruk osv. Pasientjournalen - historie Beslutningsstøtte

16 16 I dag: lite kontinuitet i dokumentasjonen  svært arbeidskrevende å forske/evaluere Nå Kvalitetssystem Klinisk database  forskning, kvalitetsvurdering, ressursbruk osv. Beslutningsstøtte Pasientjournaler

17 17 harald. noddeland@sb-hf.no


Laste ned ppt "Helhetlige pasientforløp Nasjonal PKO-konferanse Tønsberg 08.06.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google