Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fra stykkevis til helt – samhandling som gir effekt Anders Grimsmo professor, kommunelege PKO- konferanse i Tønsberg 8. juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fra stykkevis til helt – samhandling som gir effekt Anders Grimsmo professor, kommunelege PKO- konferanse i Tønsberg 8. juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fra stykkevis til helt – samhandling som gir effekt Anders Grimsmo professor, kommunelege PKO- konferanse i Tønsberg 8. juni 2007

2 2 Utfordringene i samhandling: Organisering Kommunikasjon Teknologi

3 3 Samhandlingsarenaen Fastlege/legevakt Bolig/hjemmesykepleie Sykehjem Spesialisthelsetjenesten Pasienten i sentrum

4 4 Hvilken samhandling finnes? Aktører som deltar Mandat og mandatoverføring Informasjonsflyt Aktiviteter Kontekst Flere konsepter inngår i beskrivelse av samhandling:

5 5 Identifiserte samhandlingskjeder/-prosesser i helsetjenesten Servise og støttetjenestene Den akuttmedisinske kjeden Den medisinske samhandlingskjeden Den omsorgsmessige samhandlingskjeden Den veiledede samhandlingen Kommune- helsetjenesten Kommune- helsetjenesten Spesialist- helsetjenesten Spesialist- helsetjenesten

6 6 Servise- og støttekjeden Laboratorietjenester (rekvisisjon fra allmennlegene) –Undersøkelse av biologisk materiale 7 millioner prøver per år –Billedundersøkelser – 1,5 millioner us per år –Elektrofysiologiske undersøkelser – ?? ”Rekvisisjon og svar” Transporttjenester  3 millioner transporter per år  1,7 milliarder

7 7 Den akuttmedisinske kjeden Innleggelse Øyeblikkelig hjelp akutt LV-sentral 113 AMK LegevaktAmbulanse Akuttmottak 50 000 akuttilfeller per år

8 8 Øyeblikkelig hjelp i Norge 5 millioner ø.hj-konsultasjoner i primærhelsetjenesten 480 000 ø.hj-innleggelser i sykehus (2% / 10%) 50 000 akuttsituasjoner (0,25% / 1%) 21 mill kontakter med fastlege/legevakt per år Kilde: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=22105http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=22105

9 9 ”Den medisinske samhandlingskjeden” Hovedstrømmer ved innleggelser Legevakt Fastlege Innleggelse Poliklinikk Primærlegen 37% 25% 2 millioner henvisninger 37% Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning 75%

10 10 ”Den omsorgsmessige samhandlingskjeden” Sykehjem Hj. sykepl Bolig 840 000 opphold Død 2% 8% Død Hovedstrømmene ved utskriving

11 11 ”Den veilede samhandlingen” Palliativ behandling –Kreft, KOLS, AIDS og MS Psykiatri Alvorlig syke i kommunehelsetjenesten som trenger spesialisthelsetjenester Sykehjem Bolig

12 12 Utfordringer ved utskriving Brudd i organisasjon og ansvar Brudd i styrende regelverk Brudd i finansiering Brudd i medisinsk behandling Brudd i pleiemål Brudd i dokumentasjon Hvordan skape et helhetlig forløp når det skjer:

13 13 a a b1b1 b2b2 Effekt Innsats Innsats – effekt kurven

14 14 Søbstad intermediæravdeling 20 plasser er etablert i et samarbeid mellom Trondheim kommune og St. Olavs hospital Helge Garåsen Søbstad St. Olav Antall pasienter:6470 Døde etter 6 måneder: 8 14 Reinnlagte: 14 (3,3 dgr)24 (7,6 dgr) Reinnleggelser:16 37 Klarer seg selv: 18 7 Gjennomsnittlig liggetid: 18 døgn Døgnpris per pas Ordinær sykehjemsseng 835 Intermediær rehabilitering 1370 Sykehusseng 4400

15 15 Helsefaglige tiltak – med dokumentert effekt Felles kjennetegn: Slagpasienter Kronisk lungesyke Hjertepasienter Hofteopererte Geriatriske pasienter Tidlig mobilisering, tidlig utskriving Med vante oppgaver i vante omgivelser Kompetanse fra spesialisthelsetjenesten Deltar i overføring til kommunen Aktiv i oppfølgingen Pasient- og pårørendeopplæring Pasientgrupper

16 16 Organisering av samhandling Grunnstammen: Helsepersonell fra spesialenhetene (sykepleiere m.fl.) Størst kongruens mellom nivåene Størst (reserve)kapasitet Planlagt og tidlig utskriving Prestrukturering av prosessene Samhandlingsforpliktelser både før og etter utskrivningstidspunktet Organisert mottak i kommunene Kompetansehevning (kontaktpersoner, hospitering og opplæring) Interimløsninger Pårørendeinvolvering

17 17 Allmennlegenes rolle En daglig arbeids- og organisasjonsform som er lite egnet for samarbeid i selve utskrivingsfasen –Tilhører ingen organisasjon med ledelse verken faglig eller organisatorisk –Ekstremt bundet arbeidstid –Blir ikke informert Samarbeidet fastleger og pleie- og omsorgstjenester er dårlig utviklet Kommunene utnytter ikke avtale og styringsrettighetene overfor legene –gjør en utmerket jobb i sykehjem

18 18 Kommunikasjon krever standardisering Det ligger innebygd i standardisering en drift mot globalisering Mange internasjonale standardiseringsorganisasjoner Standarder er ikke nøytrale, men speiler makt, praksis og regelverk Paradokset: De viktigste drivkreftene for standardiseringer er spesialisering Fremvekst av ny teknologi Forskning og fagutvikling

19 19 Felles begreper og operasjonalisering Lungebetennelse Definisjon: Inflammasjon i lungene forårsaket av en infeksjon med mikroorganismer, hvor de vanligste er bakterier, virus og sopp Allmennpraksis -Dårlig allmenntilstand -Feber, hoste -Auskultasjonsfunn -(SR/CRP) Indremedisin -Auskultasjon -Røntgen, CT -Sekretfunn -Blodprøve -Blodgasser -Blodcelletelling Radiologi Funn ved -røntgen -CT -MR Mikrobiologi Patologi

20 20 Felles begreper og eksperter Spisse Jolle Pram Nise Dory Robåt Definisjon: En flytende farkost med tofter, og som blir manuelt drevet og kan manøvreres ved hjelp av årer og tollpinner/-gaffel

21 21 Bestilling av ro-tjeneste Flytende farkost Tofter Tollpinner Årer, evt antall Ror Seil Lengde Største bredde Høyde Vekt Bunn: Kjøl Flat Baug Rett Spiss Hekk Tverr Spiss Typebestemmelse Kvalitetssikring Typegodkjent Registreringsnummer Siste overhaling Hjemmelsgrunnlag Prosedyre: Sikring av last Sikring av været Statistikk Bestiller Utfører Transporttid Type last

22 22 2006

23 23

24 24 Sykmeldt fra 19. til 23/09/06 pga uspesifisert lymfeknutesvulst Kan begynne med tilrettelagt arbeid fom uke 39

25 25 Translasjonsprosessen Helsepersonells kunnskaper om pasienter Realisert IKT- system Eksplisitt kunnskap Taus kunnskap + Erfaringer ”Forhandlinger” Ikke realisert IKT- system

26 26 Informasjonsbehandling Kunnskap Informasjon Data Kommunikasjon Informasjonsdeling

27 27 Meldingsflyt i spesialisthelsetjenesten Journal 4 AMK Legevakt Journal 2 Lokalsykehus Journal 3 Regionsykehus Journal 1 Fastlege Laboratorium RTV, NPR... Journal 2 Rehabilitering 1+2+3+4+…..+ (n-1) = n(n-1)/2 Antall kombinasjoner:

28 28 Etablering av en kjernejournalen Journal 4 AMK Legevakt Journal 2 Lokalsykehus 2 Journal 3 Regionsykehus Journal 1 Lokalsykehus 1 Laboratorium RTV, NPR... Journal 2 Rehabilitering Opphold Røntgen Lab Patologi Kjernejourna l Indeks Opphold Røntgen Lab Patologi En kjernejournal er en løsning som vil kunne dekke tre hovedfunksjoner: gjøre klar til utlevering av livbergende informasjon gi oversikt over hvor informasjon om pasient kan være (en kontaktindeks) Kunne automatisere forespørsel og utleveringen av informasjon

29 29 Brukernavn Passord Helsepersonell ID Begrunnelse Ambulant legevakt Tilgangskontroll. autorisering og begrunnelse av formål PasientKjernejournal Kari Normann 261250 37355 Motbakken 12 6653 Trangsundet Pårørende Fastlege CAVE Allergi Blodtype Individuell plan Medisinkort Egenjournal Indeks DonasjonHeleskort gravide

30 30 Samspillet lege(ne) og hjemmesykepleien

31 31 Faste medisiner Tabl Atenolol 50 mg1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina Ny resept/endring Dato: 24.03.2 Rolle: Legevakt Navn: Stein Pille Faste medisiner Tabl Atenolol 25 mg1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina Tabl Furix 25 mg1 tablett daglig Vanndrivende Tabl Lipitor 20 mg1 tablett daglig Mot høyt kolesterol Tabl Albyl-E 75 mg1 tablett daglig Blodfortynnende Ved behov Tabl Imovane 7,5 mg1 tablett Ved søvnvansker Legemidler i bruk Oppdatert: 26.02.2007 Fastlegens legemiddelkort, og ny resept utstedt av legevakten Fastlege: Fredrik Bufast PasientKjernejournal Kari Normann 261250 37355 Motbakken 12 6653 Trangsundet Pårørende Fastlege CAVE Allergi Blodtype Individuell plan Medisinkort Egenjournal Indeks DonasjonHeleskort gravide

32 32 Samhandlingsarenaen Sykehjem Hj. sykepl Bolig Legevakt Fastlege Innleggelse Poliklinikk Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning Alternativ til innleggelse i sykehus 3. Stand- ardiserte forløp 2. Organi- sering og mandat 1.


Laste ned ppt "1 Fra stykkevis til helt – samhandling som gir effekt Anders Grimsmo professor, kommunelege PKO- konferanse i Tønsberg 8. juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google