Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturert ukeshospitering. S.u.s har hatt en strukturert hospiteringsordning fra 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturert ukeshospitering. S.u.s har hatt en strukturert hospiteringsordning fra 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturert ukeshospitering

2 S.u.s har hatt en strukturert hospiteringsordning fra 2002.

3 Hospitering for 70 år siden Bestemmelser for hospitering (Vedtatt av det 26. landsmøte i 1936) Den norske lægeforenings landsmøte uttaler sin tilslutning til de synsmåter angående ulønnede lægestillinger ved sykehusene som er fremholdt av den nedsatte komite (Johnsen-komiteen).

4 Historikk Det kom supplering og mer detaljerte regler for hospitering i 1961, 1963 og 1983. Bestemmelser for hospitering er i sin helhet tatt med under: Ytterligere bestemmelser for spesialistutdanningen side 86.

5 Disposisjon Hospitering som læringsmåte Hospitering som metode for å bedre samhandling Praktisk gjennomføring Erfaring og evaluering av hospitering v akuttklinikken 2006-2007

6 Hospitering i videre og etterutdanning Nordisk legeråd 2000: Etterutdanning er de formelle og uformelle aktiviteter en yrkesaktiv lege deltar i for å opprettholde og utvikle sin kompetanse ut fra eget og virksomhetens behov. Det er læringsutbyttet og ikke type etterutdanning som er avgjørende.

7 Moderne tenkning omkring profesjonsrettet etterutdanning bygger på begrepet voksenlæring. Det tar utgangspunkt i at den enkelte profesjonelle yrkesutøver selv er den som kan identifisere sine læringsbehov slik disse kommer til syne i det daglige arbeid med pasienter, som kan beskrive egne læringsmål, gjennomføre læringstiltak og evaluere resultatet.

8 Det er dette som kalles selvstyrt læring. Det inkluderer også at man aktivt søker støtte og råd hos sine kolleger for å få en best mulig vurdering av læringsbehov og -resultat (peer assessment).

9 Hospitering som læringsmåte Mulighet for stort læringsutbytte ved økt faglig kunnskap økt samhandlingskompetanse Mulighet for endring av praksis og samhandling

10 Hospitering som metode for å bedre samhandling Fordeler for sykehuset Hovedmålet med hospitering er å bedre samhandlingen mellom allmennlegene og sykehuset, ved å øke gjensidig kjennskap og tillit. Dette kan gi bedre pasientflyt ved at sykehuset får henvist pasienter som er optimalt undersøkt på forhånd og legen kan bli bedre i stand til å følge opp. Dette kan effektivisere bruken av poliklinikk og avdeling

11 Praktisk gjennomføring Avdelingens overlege er ansvarlig Allmennlegene må melde seg på til en kontaktperson oftest en sekretær på avd. Allmennlegene må formulere læringsmål som presenteres for avdelingens overlege som finner en erfaren lege på avdelingen som kan være hospiteringsvert Hospiterende lege og hospiteringsvert har kontakt enten ved et møte eller pr telefon i god tid før hospitering og avtaler hvordan læringsmål kan nås.

12 Fordeler for hospiterende leger Allmennlegene øker sin kompetanse. En uke med hospitering gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En uke er ikke en forutsetning, ved kortere hospitering gis 5 p pr dag. Ordningen er gratis. Det viktigste målet er at hospitering kan bedre samhandling og kan dermed øke tryggheten for pasientene.

13 Praktisk gjennomføring Pko har en egen hjemmeside under SUShjemmeside Hospiteringsordningen har et eget kapittelkapittel Der finner man: dokumenter som omtaler ordningen, mal for hospitering, kursbevis, evalueringsskjema og omtale av de avdelinger som er klar for hospitering med påmeldingsmulighet direkte til avdelingenes kontakt personer. mal for hospiteringkursbevisevalueringsskjema avdelinger

14 Erfaringer Klinikk for blod og kreftsykdommer har siden 2002 hatt 2-4 hospiterende leger pr år. De andre klinikkene har hatt noen få. Akuttklinikken har sitt første år m hospiteringsordning hatt 5 som har hospitert.

15 Akuttklinikken

16 Erfaringer Akutt klinikken Rangering fra 1-5 hvor 5 er best. Kjennskap til akutt klinikken : 2,4 Utbytte av uka 4.4 Vil du endre praksis etter denne hosptireingsuken: 4.2 Vil du endre samarbsmåte 3.8

17 Eksempler på læringsmål nevnt i evalueringsskjema: Øke kjennskap til organisering av akuttkliniken og kompetansen i ambulansetjenesten Øke egen trygghet og mestring i akutmedisinsk samhandling. Lære intubering og innsetting av venfloner.

18 Utbytte Faglig oppdatering vedr skader Se forløpet av en akuttmedisinsk respons Lytte til 113 svar Lære prinsipper for triage Oppdatering av akuttmedisinske tilstander og skader Økt kjennskap til samarbeidende personell sin kompetanse og ansvar i hele kjeden. Økt forståelse for utfordringer og vansker som møter ambulanse og amk personellet.

19 Utbytte Bedre håndtering av innleggelser. Økt kjenneskap til : ambulansenes utstyr og muligheter til ambulansepersonellets kompetansenivå til akuttmottakets organisering og pasientbehandling. AMK sine arbeidsmetoder og hjelpemidler

20 Utbytte Det mest positive: Masse positive mennesker som ville dele erfaringer med en gammel landsbylege. Vaktleder i akutt motak organiserte dagen svært godt m tanke på læringsmål. Det mest negative: Mye venting og lite dramatikk Det at denne uken gir kun 25 poeng og ikke 40

21 Utfordringer Markedsføre og øke bruken av ordningen blant fastleger og sykehjemsleger. Øke verdsetting m flere poeng? 25 p for 3 dager eller 40 poeng for en uke? Legge til rette for hospitering for sykehusleger hos fastleger og i sykehjem. Flere praksiskonsulenter hospiterer.

22 Konklusjon Hospitering gir stort læringsutbytte øker samhandlingskompetanse hos både hospitant og vertsavdeling bedrer samhandling Hospitering foreløpig lite benyttet. Avdelinger vekker veldig ulik interesse. Hospitering bør verdsettes v annerledes eller økt poeng.


Laste ned ppt "Strukturert ukeshospitering. S.u.s har hatt en strukturert hospiteringsordning fra 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google