Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistisk sentralbyrå - en institusjon som teller og forteller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistisk sentralbyrå - en institusjon som teller og forteller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistisk sentralbyrå - en institusjon som teller og forteller
Jon Olav Folsland og Camilla Stabell Kommunikasjonsrådgivere, Statistisk sentralbyrå Høyskolen i Oslo og Akershus, 3. februar 2014

2 Hvorfor har vi SSB? Dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Nasjonens felles faktagrunnlag Gi informasjon om forskjeller og sammenhenger i samfunnet – mellom grupper, over tid og over landegrenser

3 Hvem er vi? Opprettet i 1876 Offisiell statistikk siden første folketellingen 1769 Egen forskningsavdeling 1950 Ny statistikklov 1989 Administrerende direktør Hans Henrik Scheel (2011-) Litt over 900 ansatte Kontorer i Kongsvinger og Oslo

4 Administrerende direktør
Styret Administrerende direktør Administrasjon Økonomi-, energi- og miljøstatistikk Person- statistikk Nærings- statistikk Nasjonal-regnskap og finansstatistikk Forskning Internasjonalt sekretariat Økonomistyring Internasjonalt utviklingssamarbeid Personal og kompetanse Eiendom, arkiv og fellessystemer Virksomhetsstyring Energi- og miljøstatistikk Naturressurs- og miljøstatistikk Inntekts- og lønnsstatistikk Prisstatistikk Arbeidsmarkeds-statistikk Befolkningsstatistikk Helsestatistikk Levekårsstatistikk Utdanningsstatistikk Utlån av mikrodata Primærnærings-statistikk Transport-, reiselivs- og IKT-statistikk Bygg- og tjenestestatistikk Industri- og FoU-statistikk Nasjonalregnskap Finansmarkeds-statistikk Offentlige finanser Finansielle foretak Regnskapsstatistikk Utenrikshandels-statistikk Offentlig økonomi Miljøøkonomi Makroøkonomi Mikroøkonomi Energiøkonomi Demografi og levekår Kommunikasjon Informasjon og samfunnskontakt Formidling Webredaksjon og statistikkbank IT IT infrastruktur IT-utvikling K2 IT-utvikling O1 IT-utvikling O2 IT-utvikling K1 Datafangst og metode Statistiske populasjoner Datafangstmetoder Datafangst Intervju Svar- og veiledningstjeneste Datafangstkoordinering Statistiske metoder

5 Styring og økonomi Faglig uavhengig
Administrativt under Finansdepartementet Direktør; faglig ansvar og daglig styring Eget styre Stortinget vedtar budsjett og arbeidsprogram Budsjett: 500 millioner fra Finansdepartementet (statsoppdraget) I tillegg inntekter på markedsoppdrag (25-30 % av totale budsjettet)

6 Statistikkloven (1989) Statistisk sentralbyrås oppgaver
Samle inn, utarbeide og formidle offisiell statistikk Kartlegge og prioritere Analysere og forske Koordinere all norsk, offisiell statistikk Ansvar for internasjonalt statistisk samarbeid Statistisk sentralbyrås rettigheter Ubetinget adgang til administrative registre Rett til å pålegge oppgaveplikt og tvangsmulkt Faglig uavhengighet

7 Internasjonale forpliktelser og samarbeid
EØS-avtalen og det europeiske statistikksamarbeidet (Eurostat) FN OECD, IMF, ILO med flere Nordisk statistisk samarbeid

8 Hvordan samler vi inn? Mest statistikk basert på offentlige registre
Folkeregisteret Bedrifts- og foretaksregisteret Skattetall Noen utvalgsundersøkelser Levekårsundersøkelse Jaktstatistikk Landbruksundersøkelsen Utenrikshandel, med flere

9 Hva teller og måler vi? Personstatistikk
Befolkning, levekår, helse, utdanning Økonomisk statistikk Konsumprisindeksen, aksjer, bedrifter, konkurser, turisme m.m. Ressurs- og miljøstatistikk Avfall, utslipp, støy, energiforbruk Nasjonalregnskapet Kommunestatistikk KOSTRA

10 Forskning basert på statistikken
SSB har egen forskningsavdeling Gi kunnskap om økonomisk atferd og sosiale virkninger av politiske tiltak Viktige områder: Makro- og mikroøkonomi Demografi Miljøøkonomi Befolkningsfremskrivninger og konjunkturtendenser

11 www.ssb.no - Vår hovedkanal ut
besøkende i måneden 977 statistiske publiseringer Alt publiseres på ssb.no kl. 10 Alle brukere behandles likt

12 Hvordan kan vi hjelpe? Informasjonstjenesten svarer på alle spørsmål
Egne kontaktpersoner på alle statistikker Den som vet mest svarer best Pressekontakter

13 Kontaktopplysninger Informasjonstjenesten www.ssb.no – Mitt SSB
Telefon: E-post: – Mitt SSB E-postvarsling om nye statistikkpubliseringer og artikler/publikasjoner (Historiske tweets i 2014 #ssbgull) Takk for oss!


Laste ned ppt "Statistisk sentralbyrå - en institusjon som teller og forteller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google