Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 SSB teller og forteller Fride Eeg-Henriksen, seksjonssjef Seksjon for redaksjon og mediekontakt Formidlingsavdelingen 28. januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 SSB teller og forteller Fride Eeg-Henriksen, seksjonssjef Seksjon for redaksjon og mediekontakt Formidlingsavdelingen 28. januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 SSB teller og forteller Fride Eeg-Henriksen, seksjonssjef Seksjon for redaksjon og mediekontakt Formidlingsavdelingen 28. januar 2008

2 2

3 3

4 4

5 5 Offisiell statistikk – samfunnets felles faktagrunnlag Uavhengig Høy tillit i samfunnet Sentralisert statistikksystem –SSB står for 85 prosent av offisiell statistikk i Norge Registerbasert statistikksystem –Men utvalgsundersøkelser fortsatt viktig Egen forskningsvirksomhet ssb.no hovedkanal Vinduet mot verdenVinduet mot verden

6 6 6 Høy tillit – åpenhet og informasjon

7 7 Fakta om SSB Ca. 970 ansatte –580 Oslo –390 Kongsvinger –190 intervjuere 2/3 har høyere utdanning Kvinner er i knapt flertall –33 prosent blant lederne

8 8 Hvor kommer pengene fra?

9 9 Hva teller og måler vi? Befolkning og levekår Befolkning Økonomi –KonjunkturrapporterKonjunkturrapporter –NasjonalregnskapNasjonalregnskap –KPIKPI –BoligpriserBoligpriser Miljø og KlimaKlima Arbeidsmarkedet

10 10 Styring Faglig uavhengig Administrativt under Finansdepartementet Direktør faglig ansvar og daglig styring Eget styre Stortinget vedtar budsjett og arbeidsprogram

11 11 Statistikkloven (1989) Statistisk sentralbyrås oppgaver –Samle inn, utarbeide og formidle offisiell statistikk –Kartlegge og prioritere –Analysere og forske –Koordinere all norsk, offisiell statistikk –Ansvar for internasjonalt statistisk samarbeid Statistisk sentralbyrås rettigheter –Ubetinget adgang til administrative registre –Rett til å pålegge oppgaveplikt og tvangsmulkt –Faglig uavhengighet

12 12

13 13 Kort historisk overblikk

14 14 Energistatistikk Befolkningsstatistikk Skatt, fordeling og konsumentatferd Fellestjenester Informasjon og dokumentasjon Datafangstmetoder Bedriftsregister Miljøstatistikk Helsestatistikk Energi og miljøøkonomi Budsjett og regnskap Redaksjon og mediekontakt Databearbeiding Primærnærings- statistikk Inntekts- og lønnsstatistikk Levekårsstatistikk Makroøkonomi Personal og kompetanse Web og publisering IT-utvikling Samferdsels- og reiselivsstatistikk Prisstatistikk Utdanningsstatistikk Arbeidsmarked og bedriftsatferd IT infrastruktur Bygg- og tjenestestatistikk Arbeidsmarkeds- statistikk IT personstatistikk Offentlig økonomi IT fellestjenester Industristatistikk Utenrikshandel Økonomisk vekst og effektivitet Intervju- undersøkelser IT ressurs, økonomi og finansstatistikk Petroleum og miljøøkonomi Demografi og levekårsforskning IT næringsstatistikk Nasjonalregnskap Kredittmarkeds- statistikk Offentlige finanser Finansmarkeder Regnskapsstatistikk Internasjonalt sekretariat Statistiske metoder og standarder Internasjonalt utviklingssamarbeid Per 1. februar 2008 Organisasjon Avdeling for økonomi, energi og miljø Avdeling for personstatistikk Avdeling for næringsstatistikk Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk Forsknings- avdelingen Administrasjons- avdelingen Formidlings- avdelingen Avdeling for IT og datafangst Stabsavdelingen Styret Administrerende direktør Assisterende direktør

15 15 Åpenhet, gratisprinsipp, uavhengighet Ssb.no er hovedkanalen Statistisk sentralbyrå – Forside Allment forståelig- og for eksperter Offentlig gode, gratis tilgjengelig Alle brukere behandles likt Daglige nyhetsmeldinger Uavhengighet- statistikkalenderen Åpenhet, dokumentasjon- Om statistikken Datasikkerhet og personvern

16 16

17 17

18 18

19 19

20

21 21

22 22 Statistikk speiler samfunnet - historisk og i dag Administrative behov- navnelister- beskatning, militær mannskapsutskrivning Befolkningen som ressurs for staten Sosialstatistikk Miljøstatistikk KlimaKlima Likestillingsstatistikk LikestillingLikestilling IKT- statistikk Informasjonssamfunnet Informasjonssamfunnet Framtiden?

23 23 Statistikk- ulike betydninger Samme språklige rot som stat 1700-1800- tallet verbale beskrivelser Fra slutten av 1800-tallet- tabellariske framstillinger- administrativt bruk I dag: –Empirisk statistikk: Numerisk informasjon om samfunnet –Statistikk og analyse –Teoretisk statistikk: Statistikk som matematisk formulerte metoder- sannsynlighetsregning

24 24

25 25

26

27 27

28

29

30 30

31 31

32 32 Finn statistikk Bjørg Glesne, bibliotekar Seksjon for informasjon og dokumentasjon Formidlingsavdelingen 28. januar 2008

33 33 Historisk statistikk

34 34

35 35 Bibliografier - papirutgivelser Årlig publikasjonsoversikt på papir (til 2004) Publikasjoner 1828-1976 på ssb.no Publikasjoner 1828-1976 Publikasjoner 1977-1996 på ssb.no Publikasjoner 1977-1996 Parallellpublisering på ssb.no fra webbens tid (1995-) Eldre publikasjoner scannes nå inn og legges på ssb.no Stort løft- alle 15.000 publikasjoner klare i god tid til grunnlovsjubiléet 2014

36 36 Publisering fra SSB alle papirpublikasjoner på ssb.no –Gamle publikasjoner digitaliseres for aktuell statistikk: ssb.no for analyser: ssb.no og papirpublikasjoner for historisk statistikk: ssb.no og papirpublikasjoner Print on Demand under innføring

37 37 Hvordan finne fram på ssb.no Temasidene- bred oversikt Statistikkområder A til Å, ulike stikkord, Søkefeltet, enkelt og avansert Dagens statistikk Historisk statistikk Statistisk årbok, stikkordliste, kilde i tabellene Nyttig- litt av hvert Kontakt- bibliotek og informasjonssenter om du ikke finner fram Ny forside kommer, trolig i mars 2007

38 38 Dagens statistikk Ny statistikk Hver virkedag kl 10 - presis Kalender, forhåndsvarsles (jfr uavhengigheten) Tekst med figurer, små tabeller Kontaktpersoner Faste tabeller, nederst og venstre marg Statistikkbanken for egne tabeller, venstre marg Om statistikken, venstre marg Tidligere publiseringer, venstre marg Ref. til relevant temaside, venstre marg

39 39 Statistikkbanken sette sammen egne tabeller et supplement til den eksisterende publiseringen på ssb.no Alle tall fra Dagens statistikk skal være i banken ved publisering- mål, på vei mot det selvbetjening fra databaser, fleksibelt Statistikkbanken Faste søk under utvikling

40 40 Dokumentasjon fra SSB ssb.no Norges offisielle statistikk (NOS) Dokumentasjon/hovedresultater Statistisk årbok Standarder Statistisk månedshefte – kun på ssb.no Regionalstatistikk - nedlagt Historisk statistikk 1994

41 41 Analyser/kommentarer ssb.no SSBmagasinet (kun elektronisk) Statistiske analyser Dette er Norge, Dette er Kari og Ola Samfunnsspeilet Økonomiske analyser (Economic Survey kun elektronisk) Sosiale og økonomiske studier Rapporter Discussion Papers/Notater/Documents

42 42 Internasjonal statistikk Statistikk fra ett land Velg fortrinnsvis nasjonal kilde - gir ferskere data - mer detaljerte data Statistikk fra flere land Bruk internasjonale kilder som OECD, EUROSTAT, FN - gir sammenlignbare data


Laste ned ppt "1 1 SSB teller og forteller Fride Eeg-Henriksen, seksjonssjef Seksjon for redaksjon og mediekontakt Formidlingsavdelingen 28. januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google