Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Læringssenteret – - forskjellig fra ”tradisjonell bibliotektjeneste”? Avd. JBI 19.10.2005 Kari Mitchell, underdirektør; Tanja Strøm, hovedbibliotekar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Læringssenteret – - forskjellig fra ”tradisjonell bibliotektjeneste”? Avd. JBI 19.10.2005 Kari Mitchell, underdirektør; Tanja Strøm, hovedbibliotekar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Læringssenteret – - forskjellig fra ”tradisjonell bibliotektjeneste”? Avd. JBI 19.10.2005 Kari Mitchell, underdirektør; Tanja Strøm, hovedbibliotekar

2 Hvem er vi? l Tanja Strøm –hovedbibliotekar, leder faglig utvikling l Kari Mitchell –underdirektør, daglig ansvar for Læringssenteret

3 Dagens tekst om Læringssenteret l Kari –organisasjon –læringssentermodell – historie, innhold l Tanja –teamorganisering –kompetanseutvikling

4 Fra bibliotek  læringssenter l Bakgrunn l Forbilder l FBI 2000 l 2005: Læringssenteret l ”Teaching and Learning” l Sheffield Hallam University Learning Centre l Treårig prosjekt i P52

5 HiO Læringssenteret

6 l Virksomheten knyttet til og regulert av bl.a.: –Strategiplan for HiO 2004-2007Strategiplan for HiO 2004-2007 –HiOs budsjett –HiOs FoU-strategi 2001-2005, kap. 3.3.4 og 5.1HiOs FoU-strategi 2001-2005 –Plan for Læringssenteret 2004-2007Plan for Læringssenteret 2004-2007 –Læringssenteret - plan for personal- og kompetanseutvikling 2005 - 2007Læringssenteret - plan for personal- og kompetanseutvikling 2005 - 2007

7 Fysisk organisasjon – nå HiO Læringssenteret AV-tjenesten”Enhet Turid” LS P52LS JBI ”Enhet Ingrid” LS PPLS ØKSLS IU

8 Fysisk organisasjon – ca. 2007 HiO Læringssenteret Framtidig ”Øvre campus” LS P52/JBI/AV-tjenesten Pilestredet 52 Framtidig ”Nedre campus” LS PP Pilestredet Park LS ØKS LS IU Pilestredet 35

9 Ansatte i Læringssenteret l Kategorier l Ulik kompetanse

10 Bibliotekansatte - alderssammensetning Fra undersøkelse foretatt i 2004

11 Brukerne - arbeidsplasser l Stort antall integrerte pc-arbeidsplasser l Gruppearbeidsplasser l Leseplasser

12 Brukerne – tilgjengelighet, sted l Brukerne kan - –legge hele sin arbeidsdag til høyskolen og læringssenteret – –eller arbeide hjemmefra med tilgang til læringssenterets ressurser

13 Brukerne – tilgjengelighet, tid l Åpningstider varierer – avhengig av personalressurser Åpningstider l Ønske om ”24/7”

14 Læringssenteretablering l Størrelsen spiller en rolle

15 Læringssenteretablering, forts. l Lokaler – sentralt plassert – fleksibilitet

16 Læringssenteretablering, forts. l All utvikling skaper utfordringer for personalet –Større enhet – økt behov for spesialisering –Ønske om en variert arbeidsdag

17 Læringssenteretablering, forts. l Samspill med avdelingene

18 Personalet - kompetanse l Teamarbeid l IT l AV l Pedagogikk l Formidling l Vevarbeid l Prosjektarbeid l Forhandlingsteknikk

19 Personalet - kompetansebehov l Pedagogisk kompetanse l FoU-støtte l IKT-kompetanse l Spesialisering l Publikumsbetjening l Markedsføring og kommunikasjon l Nettverksbygging

20 Personalet - arbeidsoppgaver l Veiledningsoppgavene omfatter – tradisjonell referansetjeneste – helpdesk for IKT og AV – ”Spør en bibliotekar””Spør en bibliotekar”

21 Personalet – arbeidsoppgaver, forts. l Mye mer undervisning enn tidligere Mye mer undervisning enn tidligere l Annerledes undervisning enn tidligere l Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse

22 Bibliotekpersonale. Endringer innen bibliotekundervisning

23 Ønske fra undervisningspersonale: Hvem skal undervise i informasjonskompetanse?

24 Teamstrukturen l Team for: –BIBSYS, fjernlån og statistikk –Informasjon og publikumstjenester –Samlingsutvikling –Tidsskrifter og elektroniske ressurser –Undervisning

25 Teamstrukturen l Team er et middel, ikke et mål!

26 Fordeler l Bidrar til effektiv koordinering av Læringssenterets tjenester l Forenkler kommunikasjon og informasjonsflyt l Muligheter for at teamene i større grad kan organisere seg selv, og ha frihet under ansvar l Mulighet for å dra nytte av synergieffekter på bakgrunn av ulikheter i personlige egenskaper og faglig kompetanse (1+1=3). Teamroller.

27 Fordeler, forts. l Kan ha tverrfaglige ferdigheter på høyt nivå l Letter arbeidet med å skape et felles arbeidsmiljø og tilhørighet. l Muligheten til å arbeide mot felles mål og resultater l Mestre kompleksitet l Spesialisering!

28 Forbedringsmuligheter l Teamroller l Kommunikasjonen på tvers av teamene l Prosesser l Kunnskap om hva som stopper eller bringer en prosess videre.

29 Samarbeidspartnere l Undervisningspersonalet l IT-seksjonen l Innovasjonsrådet Innovasjonsrådet l Avd. JBI l Andre fag- og forskningsbibliotek l BIBSYS l Prosjekter l Underviser hos andre  

30 Vi har forsøkt å formidle noe om Læringssenteret ved HiO: l organisasjon l modell –historie –innhold l teamorganisering l kompetansebehov

31 Høgskolen i Oslo Takk for oss!


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Læringssenteret – - forskjellig fra ”tradisjonell bibliotektjeneste”? Avd. JBI 19.10.2005 Kari Mitchell, underdirektør; Tanja Strøm, hovedbibliotekar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google