Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistisk sentralbyrå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistisk sentralbyrå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistisk sentralbyrå
”En institusjon som teller og forteller” Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen SSBs bibliotek informasjonssenter HIO, 7. februar 2011

2 Kort historisk overblikk

3 Statistikkloven (1989) Statistisk sentralbyrås oppgaver
Samle inn, utarbeide og formidle offisiell statistikk Kartlegge og prioritere Analysere og forske Koordinere all norsk, offisiell statistikk Ansvar for internasjonalt statistisk samarbeid Statistisk sentralbyrås rettigheter Ubetinget adgang til administrative registre Rett til å pålegge oppgaveplikt og tvangsmulkt Faglig uavhengighet

4 Styring Faglig uavhengig Administrativt under Finansdepartementet
Direktør med faglig ansvar og daglig styring Eget styre Stortinget vedtar budsjett og arbeidsprogram

5 Hvor kommer pengene fra?

6 Internasjonale forpliktelser og samarbeid
EØS-avtalen og det europeiske statistikksamarbeidet FN OECD, IMF, ILO med flere Nordisk statistisk samarbeid

7 Internasjonalt statistisk utviklingssamarbeid
Utvikling av statistikksystemer og kapasitetsbygging via institusjonssamarbeid

8 Fakta om SSB Ca. 1013 ansatte 2/3 har høyere utdanning
626 Oslo 387 Kongsvinger 186 intervjuere 2/3 har høyere utdanning Kvinner er i knapt flertall (54 prosent) 40 prosent blant lederne Hvor kommer tallene fra? 60 administrative registre skjema utsendt Over 60 prosent rapporterer elektronisk 310 statistikker 993 offentliggjøringer av ny statistikk på ssb.no

9 Samarbeid: bruk av administrative data
Reduserer oppgavebyrden Kostnadseffektivt Enhetsregisteret i Brønnøysund Statistisk sentralbyrå Det sentrale Personregisteret Addresse er koplingsnøkkel Grunneiendommer, Adresser og bygninger (GAB)

10 Hva teller og måler vi? Personstatistikk Økonomisk statistikk
Befolkning, levekår, helse, utdanning Økonomisk statistikk KPI, aksjer, bedrifter, konkurser, turisme m.m. Ressurs- og miljøstatistikk Avfall, utslipp, støy, energiforbruk Nasjonalregnskapet Kommunestatistikk KOSTRA

11 Statistikk speiler samfunnet - historisk og i dag
Administrative behov- navnelister- beskatning, militær mannskapsutskrivning Befolkningen som ressurs for staten Sosialstatistikk Miljøstatistikk Klima Likestillingsstatistikk Likestilling IKT- statistikk Informasjonssamfunnet Offentlig styring – Kostra og StatRes Framtiden?

12 Formidlingspolitikk: Åpenhet, gratisprinsipp, uavhengighet
Ssb.no er hovedkanalen Allment forståelig- og for eksperter Offentlig gode, gratis tilgjengelig Alle brukere behandles likt Daglige nyhetsmeldinger Uavhengighet- statistikkalenderen Åpenhet, dokumentasjon- Om statistikken Datasikkerhet og personvern

13 Statistikk er... å sammenlikne tall
og: Å sørge for at tallene er (mest mulig) sammenliknbare Misbruk/feil bruk av statistikk skyldes bare sjelden bevisst manipulasjon av tallene, men er langt oftere et resultat av at vi sammenlikner tall som ikke er (helt) sammenliknbare

14 Statistikk beskriver grupper, ikke enkeltindivider
Data vs. statistikk: Statistikk beskriver grupper, ikke enkeltindivider DATA: Hansen: Jensen: Olsen: etc. STATISTIKK: Gjennomsnittsinntekt: Kvinner: Menn:

15 Fra data til statistikk: Skjematisk framstilling av statistikkproduksjonen
Data om: - Personer - Husholdninger - Bedrifter Datainnsamling: - Telling - Utvalg - Register Sammenlikning: - Tabeller - Diagrammer - Analyser Bearbeiding: - Koding - Kontroll - Klassifisering - Beregninger Definisjoner Ulike feilkilder Statistikk er altså en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender

16 Statistikk er en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender
”Innvandrer”: ”Innvandrerbefolkningen” og ”første generasjons innvandrer” brukes ikke av SSB. Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere. Flere eksempler: ”Lønn eller inntekt? ”Arbeidsledighet” - SSB og NAV har ulike definisjoner.

17 Vanskelig å tolke statistikk uten sammenlikningsgrunnlag:
F.eks. 244 døde i trafikken skilsmisser 72 prosent barnehagedekning i Namsos kvinner hadde høyere utd. i 2005 Derfor lager vi tidsserier.

18 Fallgruver: Sammenhenger
Rentenivå og antall drepte i trafikken

19 Fallgruver: Sammenhenger
Ikke alle sammenhenger innebærer årsak og virkning: ”Spuriøse”/tilfeldige sammenhenger? f.eks. mellom tidsserier: Antall barnehageplasser og antall skilsmisser

20 Grafisk misvisning: Aftenposten 18/11 2001 1994 '95 '96 '97 '98 '99
'00 500 1000 1500 2000 2500 3000


Laste ned ppt "Statistisk sentralbyrå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google