Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Statistisk sentralbyrå ”En institusjon som teller og forteller” Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen SSBs bibliotek informasjonssenter HIO, 7. februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Statistisk sentralbyrå ”En institusjon som teller og forteller” Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen SSBs bibliotek informasjonssenter HIO, 7. februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Statistisk sentralbyrå ”En institusjon som teller og forteller” Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen SSBs bibliotek informasjonssenter HIO, 7. februar 2011

2 2 Kort historisk overblikk

3 3 Statistikkloven (1989) Statistisk sentralbyrås oppgaver –Samle inn, utarbeide og formidle offisiell statistikk –Kartlegge og prioritere –Analysere og forske –Koordinere all norsk, offisiell statistikk –Ansvar for internasjonalt statistisk samarbeid Statistisk sentralbyrås rettigheter –Ubetinget adgang til administrative registre –Rett til å pålegge oppgaveplikt og tvangsmulkt –Faglig uavhengighet

4 4 Styring Faglig uavhengig Administrativt under Finansdepartementet Direktør med faglig ansvar og daglig styring Eget styre Stortinget vedtar budsjett og arbeidsprogram

5 5 Hvor kommer pengene fra?

6 6 Internasjonale forpliktelser og samarbeid EØS-avtalen og det europeiske statistikksamarbeidet FN OECD, IMF, ILO med flere Nordisk statistisk samarbeid

7 7 Internasjonalt statistisk utviklingssamarbeid

8 8 Fakta om SSB Ca ansatte –626 Oslo –387 Kongsvinger –186 intervjuere 2/3 har høyere utdanning Kvinner er i knapt flertall (54 prosent) –40 prosent blant lederne Hvor kommer tallene fra? –60 administrative registre – skjema utsendt  Over 60 prosent rapporterer elektronisk 310 statistikker 993 offentliggjøringer av ny statistikk på ssb.no

9 9 Samarbeid: bruk av administrative data Det sentrale Personregisteret Enhetsregisteret i Brønnøysund Grunneiendommer, Adresser og bygninger (GAB) Statistisk sentralbyrå -Reduserer oppgavebyrden -Kostnadseffektivt Addresse er koplingsnøkke l

10 10 Hva teller og måler vi? Personstatistikk –Befolkning, levekår, helse, utdanning Økonomisk statistikk –KPI, aksjer, bedrifter, konkurser, turisme m.m. Ressurs- og miljøstatistikk –Avfall, utslipp, støy, energiforbruk Nasjonalregnskapet Kommunestatistikk –KOSTRA

11 11 Statistikk speiler samfunnet - historisk og i dag Administrative behov- navnelister- beskatning, militær mannskapsutskrivning Befolkningen som ressurs for staten Sosialstatistikk Miljøstatistikk KlimaKlima Likestillingsstatistikk LikestillingLikestilling IKT- statistikk Informasjonssamfunnet Informasjonssamfunnet Offentlig styring – Kostra og StatRes Framtiden?

12 12 Formidlingspolitikk: Åpenhet, gratisprinsipp, uavhengighet Ssb.no er hovedkanalen Allment forståelig- og for eksperter Offentlig gode, gratis tilgjengelig Alle brukere behandles likt Daglige nyhetsmeldinger Uavhengighet- statistikkalenderen Åpenhet, dokumentasjon- Om statistikken Datasikkerhet og personvern

13 13 Statistikk er... å sammenlikne tall og: Å sørge for at tallene er (mest mulig) sammenliknbare Misbruk/feil bruk av statistikk skyldes bare sjelden bevisst manipulasjon av tallene, men er langt oftere et resultat av at vi sammenlikner tall som ikke er (helt) sammenliknbare

14 14 Statistikk beskriver grupper, ikke enkeltindivider DATA: Hansen: Jensen: Olsen: etc. STATISTIKK: Gjennomsnittsinntekt: Kvinner: Menn: Data vs. statistikk:

15 15 Fra data til statistikk: Skjematisk framstilling av statistikkproduksjonen Data om: - Personer - Husholdninger - Bedrifter Datainnsamling: - Telling - Utvalg - Register Sammenlikning: - Tabeller - Diagrammer - Analyser Bearbeiding: - Koding - Kontroll - Klassifisering - Beregninger Definisjoner Ulike feilkilder Statistikk er altså en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender

16 16 ”Innvandrer”: ”Innvandrerbefolkningen” og ”første generasjons innvandrer” brukes ikke av SSB. Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere. Flere eksempler: –”Lønn eller inntekt? –”Arbeidsledighet” - SSB og NAV har ulike definisjoner. Statistikk er en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender

17 17 Vanskelig å tolke statistikk uten sammenlikningsgrunnlag: F.eks. 244 døde i trafikken skilsmisser 72 prosent barnehagedekning i Namsos kvinner hadde høyere utd. i 2005

18 18 Fallgruver: Sammenhenger Rentenivå og antall drepte i trafikken

19 19 Fallgruver: Sammenhenger Ikke alle sammenhenger innebærer årsak og virkning: ”Spuriøse”/tilfeldige sammenhenger? f.eks. mellom tidsserier: Antall barnehageplasser og antall skilsmisser

20 20 Grafisk misvisning: Aftenposten 18/ '95'96'97'98'99'


Laste ned ppt "1 1 Statistisk sentralbyrå ”En institusjon som teller og forteller” Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen SSBs bibliotek informasjonssenter HIO, 7. februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google