Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisin og helsefag 1. forelesning: Medisinsk bibliotekvirksomhet Medline og EMBASE m/praktiske øvelser 2. forelesning: Cinahl og SveMed+ m/praktiske øvelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisin og helsefag 1. forelesning: Medisinsk bibliotekvirksomhet Medline og EMBASE m/praktiske øvelser 2. forelesning: Cinahl og SveMed+ m/praktiske øvelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisin og helsefag 1. forelesning: Medisinsk bibliotekvirksomhet Medline og EMBASE m/praktiske øvelser 2. forelesning: Cinahl og SveMed+ m/praktiske øvelser Utvalgte vevsider Hilde Strømme, Spesialbibliotekar Medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

2 Medisinsk bibliotek på Ullevål  Bedriftsbibliotek for: Helsepersonnell på sykehuset Sykekpleiere i videreutdanning (lønnet av sykehuset) Medisinstudenter med praksis/undervisning på sykehuset  Hva med pasientene? Eget bibliotek: Læresenteret

3 Skryteliste: Hva vi tilbyr våre brukere  Portal mot all verdens informasjon  Databaser  Skriftlige veiledninger  Tidsskrifter – trykte og elektroniske  Bøker – trykte og elektroniske  Video  www.usmedbib.uio.no  Nyhetslister  Postertjenesten  Scannerstasjon  Støtte til publiseringsarbeid  Kurs: Drop-in og skreddersydde  Åpent mandag - fredag 8-18  Bibliotekarer

4 Medisinsk bibliotekvirksomhet  Tidsskrifter brukes mer enn bøker  Databaser for tidsskriftartikler Medline, EMBASE, Cinahl, SveMed+, AMED, PsycINFO, The Cochrane Library, Science Citation Index m.fl.  NLM klassifikasjonssystem  Engelsk  Medisinsk fagkunnskap

5 Kunnskapsbasert praksis  Begrepene: Evidence based medicine, nursing, practice.. På norsk:  Kunnskapsbasert eller evidensbasert medisin, sykepleie, praksis …  Ideen: Beslutninger i helsetjenesten skal være basert på den til enhver tid beste kunnskap

6 Medline  Den mest brukte medisinske databasen  National Library of Medicine (NLM)  Over 4.800 internasjonale tidsskrifter Mest engelskspråklig – aller mest amerikansk Men også en god del på andre språk, f.eks. norsk, svensk og dansk

7 Medline Databaser:  Medline 1966- i dag  OldMedline 1951-1966 Trykt:  Index Medicus 1879-

8 Medline  Ulike grensesnitt: Bl.a. Ovid, SilverPlatter, EBSCO og PubMed  Onlineversjonene oppdateres daglig/ukentlig Daglig: Nye referanser rett fra forlaget - ikke indeksert Ukentlig: Indekserte referanser  Ikke fulltekst, men mange versjoner har lenker til fulltekst

9 MeSH – Medical Subject Headings  Major Descriptors (emneord) *ANESTHESIA - MEDICAL STAFF - DIABETES MELLITUS, TYPE I  Subheadings (aspekter) /drug therapy - /adverse effects - /education  Limits (begrensninger) Adult (19-44) – Norwegian – Review

10 Hovedgrupper - Categories Anatomy Category Organisms Category Diseases Category Chemicals and Drugs Category Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment Category Psychiatry and Psychology Category Biological Sciences Category Physical Sciences Category Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena Category Technology and Food and Beverages Category Humanities Category Information Science Category Persons Category Health Care Category Publication Type Category Pharmacological Actions Category Check Tags Category Subheadings Category Geographical Locations Category

11 Trestruktur Diseases Eye Diseases Otorhinolaryngologic Diseases Ear Diseases Ear Neoplasms Otitis Otitis Externa Otitis Media Mastoiditis Otitis Media with Effusion Otitis Media Suppurative Laryngeal Diseases Nose Diseases Skin and Connective Tissue Diseases Virus Diseases

12 Tekstordsøk  Søker på ord i titler, abstracts og emneord  Brukes i disse tilfellene: Når man ikke finner dekkende emneord i MeSH I tillegg til MeSH-søk for å få fullstendig dekning. Husk alle synonymer, ulike stavemåter etc. Tekstordsøk er aldri første-/eneste valg  Kan trunkeres med $

13 EMBASE - Excerpta Medica  Viktig supplement til Medline!  Grundig søk: Bruk begge!  Overlapping Medline/EMBASE: ca 30-40% avh. av fagområde  Spesielt god på farmakologi  Over 4.500 internasjonale tidsskrifter God vest-europeisk dekning, herunder skandinaviske tidsskrifter  1980-

14 EMBASE - Exerpta Medica  Elsevier  Ulike grensesnitt: Bl.a. Ovid, SilverPlatter, EMBASE.com  Finnes ikke i gratisversjon  Ikke fulltekst, men mange versjoner har lenker til fulltekst

15 EMTREE - Emneord i EMBASE  EMTREE descriptors (emneord) heart infarction, anesthesia, *emergency medicine  Subheadings (aspekter) /drug therapy /prevention /etiology  Limits (begrensninger) Preschool child (1 to 6 years), Norwegian, Review

16 Trestruktur Infarction Brain infarction Heart infarction Acute Heart Infarction Dressler Syndrome Heart Atrium Infarction Heart Infarction Size Heart Muscle Necrosis Heart Reinfarction Impending Heart Infarction Silent Myocardial Infarction Heart Ventricle Infarction Heart Left Ventricle Infarction Heart Right Ventricle Infarction

17 Medisin og helsefag 1. forelesning: Medisinsk bibliotekvirksomhet Medline og EMBASE m/praktiske øvelser 2. forelesning: Cinahl og SveMed+ m/praktiske øvelser Utvalgte vevsider Hilde Strømme, Spesialbibliotekar Medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

18 Repetisjon fra forrige gang: Medisinsk bibliotekvirksomhet  Tidsskrifter brukes mer enn bøker  Databaser for tidsskriftartikler Medline, EMBASE, Cinahl, SveMed+, AMED, PsycINFO, The Cochrane Library, Science Citation Index m.fl.  NLM klassifikasjonssystem  Engelsk  Medisinsk fagkunnskap

19 Repetisjon fra forrige gang: Medline  Den mest brukte medisinske databasen  National Library of Medicine (NLM)  Over 4.800 internasjonale tidsskrifter  OldMedline 1951-1965, Medline 1966-  Bygger på Index Medicus 1879-  Grensesnitt: PubMed (gratis), Ovid, SilverPlatter, EBSCO m.fl.

20 Repetisjon fra forrige gang: MeSH – Medical Subject Headings  Faste emneord  Trestruktur  Laget for Medline, brukes i flere baser

21 Repetisjon fra forrige gang: EMBASE - Excerpta Medica  Viktig supplement til Medline!  Grundig søk: Bruk begge!  Spesielt god på farmakologi  Over 4.500 internasjonale tidsskrifter  1980-  Elsevier  Ulike grensesnitt: Bl.a. Ovid, SilverPlatter, EMBASE.com  Finnes ikke i gratisversjon

22 Repetisjon fra forrige gang: EMTREE - Emneord i EMBASE  Faste emneord  Trestruktur

23 Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health  Dekker sykepleie og helsefag  Amerikansk  Mest engelskspråklig  1600 tidsskrifter  Kapitler i bøker, avhandlinger, video m.m.  1982-

24 Cinahl Subject Headings  Ligner mye på MeSH  Major Descriptors (emneord) Perioperative care – Hair removal – Surgical wound infection  Subheadings (aspekter) /ethical issues - /adverse effects - /education  Limits (begrensninger) Adult (19-44) – Norwegian – Journal Article

25 Trestruktur Emergency Treatment First Aid Resuscitation Heart Massage Heimlich Maneuver Resuscitation, Cardiopulmonary Advanced Cardiac Life Support Pediatric Advanced Life Suport Bystander CPR Resuscitation Orders Ventilation, Manual Ventilation, Mechanical Transportation of Patients

26 SveMed+  Svensk - Karolinska institutet  ca 130 skandinaviske helsefaglige tidsskrifter, hvorav ca 20 norske  Beste kilde til medisinske og helsefaglige artikler på skandinaviske språk  Gratis  MeSH


Laste ned ppt "Medisin og helsefag 1. forelesning: Medisinsk bibliotekvirksomhet Medline og EMBASE m/praktiske øvelser 2. forelesning: Cinahl og SveMed+ m/praktiske øvelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google