Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IFLA guidelines for OPAC displays Presentasjon på kunnskapsorganisasjonsdagene 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IFLA guidelines for OPAC displays Presentasjon på kunnskapsorganisasjonsdagene 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 IFLA guidelines for OPAC displays Presentasjon på kunnskapsorganisasjonsdagene 2000

2 Formål og oppbygging Gjelder alle typer online kataloger Omhandler visning av katalogdata –Ikke hjelpefunksjoner, søkemetoder … Bygger på –Prinsipper (hvorfor) –Anbefalinger (hvordan)

3 ”Heading” vs. ”bibliographic record” Prinsippene skiller mellom ”headings” (ordningsord, ordningselement) og fulle bibliografiske poster Ordningselement kan være –autorisert versjon av forfatter / annet tilknytet personnavn / institusjon –tittel / standardisert form av tittel –autorisert emnebetegnelse

4 P1: Katalogens formål Utformet for å tjene katalogens formål –Paris-prinsippene: –Katalogen skal svare på om biblioteket har en gitt bok spesifisert ved Forfatter og tittel Bare tittel Passende substitutt for tittel –Katalogen skal vise Hvilke verk som finnes av en gitt forfatter Hvilke utgaver som finnes av et gitt verk

5 P2: ”The headings Principle” (ordningselement-prinsippet) Søk etter –En bestemt forfatter –Et bestemt verk –Et bestemt emne besvares bedre med en liste av matchende ordningsord enn med en opplisting av bibliografiske poster

6 P3: Forutsett store svarsett OPACer må kunne –Oppsummere –Sortere –Vise tusener av ordningsord eller bibliografiske poster effektivt

7 P4: Vis hva det ble søkt i Søkte dataelement skal fremheves ved resultatvising –Eks: Omfatter søket notefelt skal alle indekserte notefelt vises i de gjenfunne postene

8 P5: Fremhev søkt element Resultatvisningen skal tydelig knytte an til brukers siste handling / spørsmål

9 P6: Visning, sortering og indeksering er separate funksjoner Delfelt må kunne vises uten å være indeksert undertitler må kunne indekseres og vises uten å sorteres på osv.

10 P7: Integrer kryssreferanser Se- og se også-henvisninger må –Vises –Være valgbare (”klikkbare”) uten nytt søk

11 P8: Respekter sorteringselementer Ved segmenterte ordningsord skal underordnede sorteringselementer bare brukes til underordnet sortering –Homer Illiaden Odysseen –Homer, Anne

12 P9: Vis delfelt i katalogisators valgte orden MARC-delfelt-koder må for eksempel ikke alfabetiseres

13 P10: Respekter sorterings- indikatorer og -symboler Overlat ikke til maskinen å identifisere artikler etc. –hvis ønskelig skal La Strada vises slik, men sorteres som Strada

14 P11: Vis søkeresultat kompakt Søkeresultat bør summeres så kompakt som mulig Bruker bør bla gjennom så få skjermbilder som mulig

15 P12: Komprimer logisk Sørg for at bruker alltid får se den delen av innførselen som samsvarer med søket

16 P13: Sorter logisk Ordningselementer bør vises i meningsfylt orden –Historie kronologisk –Serier numerisk –osv

17 P14: Oppretthold forbindelse mellom ordningsord og bibliografisk post La visning av bare de postene som henhører under et gitt ordningsord være standardvalg

18 P15: Trunker ikke ordningselement Vis alltid eventuelle underinndelinger eller kvalifikatorer

19 P16: Verker om en forfatter eller et verk Verker relatert til eller om en forfatte eller et verk skal vises, men tydelig adskilt fra verket eller forfatterens produksjon

20 P17: Verk om en spesiell genre eller form Verk om en genre/form skal vises til brukere som søker etter manifestasjoner av genren eller formen, tydelig adskilt

21 P18: Periodiske publikasjoner med endret tittel Periodika med endret tittel bør vises slik at den kronologiske sammenhengen fremgår Det må være enkelt for brukere som søker etter et spesielt volum å velge dette

22 P19: Vis hierarkisk sammenheng mellom emne og underinndeling Hierarkier i underinndelte emneord må fremgå

23 P20: Vis hierarkisk sammenheng mellom korporasjoner og underinndelinger

24 P21: Vis hierarkiske sammenhenger mellom et verk og dets deler Når hovedinnførsel for et verk vises må informasjon om nummererte deler også være tilgjengelig for visning

25 P22: Vis hierarkisk sammenheng mellom et klassifikasjonsnummer og hele klassifikasjonen Sammenhengen mellom et spesifikt klassifikasjonsnummer og dets kontekst skal være tilgjengelig for visning

26 P23: Unngå repetisjon Vis ikke et gitt ordningselement mer enn en gang på et skjermbilde

27 P24: Uthev treff-forekomster Vis alltid hvor i innførselen den søkte termen er funnet

28 P25: ISBD som visningsstandard Ordning og merking av viste elementer bør følge ISBD-standarden ISBD-koder må kunne settes inn automatisk

29 P26: Vis full kataloginnførsel som standard Overlat ikke til maskinen å forkorte kataloginnførsler Lag manuelt tilpassede kataloginnførsler der det trengs forkorting –Eks: kataloger for barn

30 P27: Utform katalogen med sikte på primær-brukergruppen Grafikk for barn bare i barne-kataloger!

31 P28: Tillat visning av MARC- format

32 P29: Dupliser ikke poster for visningsformål Generer alle visningsformater fra den originale MARC-posten

33 P30: Støtt internasjonale standarder Diakritiske tegn Spesielle alfabet

34 Generelle anbefalinger Første skjerm bør gi tilgang til systemets beste standardiserte søk etter –Forfatter –Tittel –Emne Vis antall treff for hvert ordningselement for enkeltposter Gjør henvisninger valgbare Normaliser (fjerning av parenteser etc) med varsomhet Vis tydelig veien til aktuelt skjermbilde

35 Forklar alle ikoner Visning bør være uavhengig av teknisk tilkobling Nummerer alltid forkortede display –Det må være mulig å vende tilbake til angitt punkt i en liste For trefflister større enn fem bør så mange poster som mulig vises på et skjermbilde

36 Standardelementer som vises bør være ordningselement, tittel, undertittel, deltittel og nummer, dato Vis lokaliseringsinformasjon og omfangs- informasjon/informasjon om fysisk format tydelig Ta alle bibliografiske (ikke-kodede) felt med i standardvisning av en enkelt post

37 Gi mulighet til å be om kortere format bruk ”brukernært” språk for fortekster gi alltid mulighet for visning uten fortekster vis felter i standardisert orden koverter delfelt til fortekster

38 Navigasjon bør være så enkelt som mulig Det må fra ethvert punkt være mulig å komme tilbake til –første hovedinnførsel-liste –Ønsket punkt i en liste Det må være funksjoner for å vise –Enkelt post –Linjenummer/sekvenser av linjenummer –Utsnitt av lange lister, for eksempel hver 5. post


Laste ned ppt "IFLA guidelines for OPAC displays Presentasjon på kunnskapsorganisasjonsdagene 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google