Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BoS22R.Vaagan JBI/HiO1 BoS22 Bibliotek- og informasjonsøkonomi Ta utgangspunkt i RBTs forslag til kvalitets-/resultatindikatorer og konsentrer deg om den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BoS22R.Vaagan JBI/HiO1 BoS22 Bibliotek- og informasjonsøkonomi Ta utgangspunkt i RBTs forslag til kvalitets-/resultatindikatorer og konsentrer deg om den."— Utskrift av presentasjonen:

1 BoS22R.Vaagan JBI/HiO1 BoS22 Bibliotek- og informasjonsøkonomi Ta utgangspunkt i RBTs forslag til kvalitets-/resultatindikatorer og konsentrer deg om den første komponenten ”Bibliotekets utgifter” nr. 1-5. Kommenter utvalget. Er du enig/uenig? Burde det vært tatt med flere eller færre under denne komponenten? Velg deretter 2 ulike fag/forskningsbibliotek og prøv å anvende indikatorene 1-5 på disse. Er indikatorene mer eller mindre anvendelige for disse konkrete bibliotekene? Ta utgangspunkt i det utdelte budsjettet for Deichmanske bibliotek år 2000. Hvis du skulle utvikle ett sett kvalitets/resultatindikatorer for alle norske folkebibliotek basert på dette og ca. 1/3 skulle være økonomiske indikatorer, hvilke økonomiske indikatorer ville du velge og hvorfor? Ville det være forskjeller mellom disse økonomiske indikatorene og RBTs tilsvarende 5 parametre for fag/forskningsbibliotek nevnt ovenfor?

2 BoS22R.Vaagan JBI/HiO2 RBTs forslag til kvalitets/resultatindikatorer Bibliotekets utgifter –Utgifter til lønn og innkjøp/tilgang i forhold til eierinstitusjonens totalregnskap –Totale utgifter fordelt på totalt antall personer i målgruppen(e) –Utgifter til innkjøp/tilgang fordelt på totalt antall personer i målgruppene(e) –Del av utgifter til innkjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser –Forholdet mellom utgifter til innkjøp/tilgang og til lønn Bibliotektjenester –Åpningstider, besøk og bruk av bibliotekfaglig personale i de fysiske biblioteklokaler –Analoge og digitale dokumenters tilgjengelighet –Andel av bibliotekets utlån til egen brukere som dekkes fra egne fysiske samlinger

3 BoS22R.Vaagan JBI/HiO3 –Leveringstid til egen brukere for dokumenter som må lånes/kjøpes inn –Del av bibliotekpersonalets arbeidstid som brukes på direkte opplæring og undervisning av brukere –Elektroniske dokumenter og bibliotektjenester. Udef. Bruk av det fysiske og det digitale bibliotek –Del av spesifisert(e) målgruppe(r) som bruker bibliotektjenestene –Lån fordelt på potensielle brukere i målgruppen(e) –Bibliotekets fysiske (analoge) samlingers relevans for målgruppen –Bruk av bibliotekets digitale samlinger og tjenester –Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek –Brukertilfredshet. Udef


Laste ned ppt "BoS22R.Vaagan JBI/HiO1 BoS22 Bibliotek- og informasjonsøkonomi Ta utgangspunkt i RBTs forslag til kvalitets-/resultatindikatorer og konsentrer deg om den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google