Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Biblioteksjefrollen - mindre innlandskommune og en Deichman-filial i Oslo Kvalitativ spørreundersøkelse med en person som både har vært biblioteksjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Biblioteksjefrollen - mindre innlandskommune og en Deichman-filial i Oslo Kvalitativ spørreundersøkelse med en person som både har vært biblioteksjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Biblioteksjefrollen - mindre innlandskommune og en Deichman-filial i Oslo Kvalitativ spørreundersøkelse med en person som både har vært biblioteksjef i en kommun og filialleder ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Et sammendrag av en times varslet intervju.

2 2 Bemanning og nedslagsfelt Kommune: 1 bibliotekar (sjefen) + 1 1/2 stilling i tillegg, 2 filialer, en i en skole åpen 10 t/u + i skoletida og en 6 t/u om ettermiddagen to dager i uka Deichmanfilial: 5 bibliotekarer og 4 stillinger i tillegg, åpen kl 10-19 mandag- fredag, 10-16 fredag og 10-14 lørdag. Kortere åpningstider juli/august + lørdag stengt

3 3 Innbyggergrunnlag Kommune: 8.500 innbyggere i jord- og skogbruksyrker. Videregående skole i kommunesentret + skogbruksskole. Deichmanfilial: 32.000 innbyggere i bymessig strøk. Multietnisk med ca 30 % fremmedkulturelle, særlig barn. Ingen vg skole, 2 ungdomsskoler og mange barneskoler.

4 4 Styringssystem Kommune: Rådmann - Kultursjef m/kulturkomitè - Biblioteksjefen Deichmanfilial: Bystyret - Byråden m/skole- og kulturkomitè - Deichman som etat - filialsjefen

5 5 Nærhet/fjernhet til styringsystem Kommune: I samme bygg, spiste lunsj sammen, kjente politikerne og byråkratene i systemet. Likevel strenge formelle retningslinjer ved offisiell kontakt - innkalt som sakkyndig til komitèmøtene men ingen reell innflytelse. Biblioteksjefen stilt helt fritt faglig.

6 6 Nærhet/fjernhet …….. Deichmanfilial: langt fra beslutningstakerne. Kjenner ingen politikere som filialleder og ingen innflytelse over politiske beslutninger uten gjennom biblioteksjefen på hoved-Deichman. Hvis bibliotek legges til bydel i framtiden blir dette nok annerledes.

7 7 Økonomi Kommune: 3 separate budsjett for de 2 filialene + hovedbibl. Ingen direkte innflytelse på antall kroner bevilget, frihet i bruk av midlene. Deichmanfilial: 1 budsjett styrt fra Deichman, ingen innflytelse, intet innsyn i kriterier for bevilgning, frihet i bruk av midlene.

8 8 Markedsføring av biblioteket Kommune: aktiv lokalradio og presse, mye i media som bibl.sjef. Måtte mene mye om mangt. Deichmanfilial: egen markedsføringsbibl., må selv være pågående overfor lokalmedia. Internt pressemeldingssystem i Deichman og egen hjemmeside. Østlandssendingen opptatt av de ”store” nyhetene.

9 9 ”Friske penger” Kommune: ikke fått til noe på 7 år. Biblioteket lå nede og måtte bygges opp fra grunnen. Søkt om OU-midler i fylket, men avslått. Nær politikerkontakt ingen hjelp. Deichmanfilial: Fått midler til et prosjekt fra et fond, fra bydelen og søker departement, Deichman/kommunen i tillegg.

10 10 Egenutviklingsmuligheter Kommune: All tid brukes til å jobbe på gulvet. Bibl.sjefene i sør-fylket møttes 1 gang annenhver måned. Viktig for faglig utvikling. Fylkesbibl. arrangerte samling av bibl.sjefene 2 ganger i året. Lite matnyttig. Deichmanfilial: En del tid til adm. arbeid. Arbeidslederforum 1 gang/måned.

11 11 Kursing av ansatte Kommune: kr 4.000 til alt - ingen kursing unntatt noe av sjef som kurs i medarbeider- samtaler og 1 ukes lokalkulturseminar for ”innflytteren”. Noen RBT-kurs og Biblioteksentralkurs. Deichmanfilial: Årlig opplegg fra Deichman, ingen kursavgift, matnyttig for alle tilsatte. Eksternt: HiO og UiO.

12 12 De største forskjellene Kommune: kom utenfra som represen- tant for finkulturen, aldri en av de andre. På tross av flere gode lokale forfattere - ingen lesende befolk- ning. Vanskelig å få gjen- nomslag for nye ting. Deichmanfilial: store muligheter pga egne ressurser i systemet til Deichman - ofte gratis. Trygghet og sikkerhet som del av et faglig miljø. Alltid noen å spørre hvis du står fast.

13 13

14 14

15 15


Laste ned ppt "1 Biblioteksjefrollen - mindre innlandskommune og en Deichman-filial i Oslo Kvalitativ spørreundersøkelse med en person som både har vært biblioteksjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google