Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk digitalt bibliotek - utfordringer og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk digitalt bibliotek - utfordringer og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk digitalt bibliotek - utfordringer og muligheter
Norsk digitalt bibliotek - utfordringer og muligheter Svein Arne Solbakk Nasjonalbiblioteket

2 Norsk digitalt bibliotek
Hvem er jeg? Arkitektur Norsk digitalt bibliotek Tjenester, rammeverk, metadata Utfordringer Anbefalinger Muligheter for norsk ABM-sektor?

3 Hvem er jeg? IT-sjef Nasjonalbiblioteket (NB > 10 år)
IT-sjef Nasjonalbiblioteket (NB > 10 år) Styremedlem BIBSYS Arbeidsgruppe Norsk digitalt bibliotek Sivilingeniør IKT – 1986 Tidl. forsker raske datanettverk og distribuerte systemer SI/SINTEF (Oslo) og NORUT (Tromsø)

4 Arkitektur - NDB Norsk digitalt bibliotek Brukere Brukergrensesnitt
Rammeverk Metadata Innhold Brukergrensesnitt Norsk digitalt bibliotek Brukere Leverandører Tjeneste

5 Tjenester Søke etter, hente og vise innhold Organisere innhold
Søke etter, hente og vise innhold Organisere innhold Støtte produksjon av innhold La andre utnytte innhold og metadata Støttetjenester Oversetting, kopibestilling, formatkonvertering, betalingstjenester, tilgangskontroll, bevare innhold, …

6 Arkitektur - NDB Norsk digitalt bibliotek Brukere Brukergrensesnitt
Rammeverk Metadata Innhold Brukergrensesnitt Norsk digitalt bibliotek Brukere Leverandører Tjeneste

7 Rammeverket Limet som gjør det mulig å integrere tjenester, metadata og innhold fra mange leverandører i et felles digitalt bibliotek Basistjenester og standarder

8 Rammeverket Basistjenester autentifisering og autorisering
Basistjenester autentifisering og autorisering betalingssystemer rettighetsadministrasjon personifisering navnetjenester oversetting, kopibestilling, formatkonvertering bevaring

9 Rammeverket Standarder metadataformat og registreringspraksis
Standarder metadataformat og registreringspraksis utveksling av metadata og innhold distribuerte søk dataformat identifisering autentisering og autorisering tekstkoding

10 Perspektiv Internasjonalt Europeisk Nordisk Nasjonalt Regionalt Lokalt
Internasjonalt Europeisk Nordisk Nasjonalt Regionalt Lokalt

11 Utfordringer Samordning og samhandling Innhold Metadata Tjenester
Samordning og samhandling Utnytte totale ressurser bedre Bedre tjenester til brukerne Innhold Metadata Tjenester Brukergrensesnitt Rammeverk Brukere Leverandører

12 Innhold Lisenser og kostnader Opphavsrett Arkivering Norsk innhold
Lisenser og kostnader Opphavsrett Arkivering Norsk innhold Kvalitet Statistikk

13 Metadata Gjenbruk og sambruk Autoritetsregistre
Gjenbruk og sambruk Autoritetsregistre Sektorovergripende samordning Indeksering av tidsskriftartikler

14 Tjenester Samsøk Dokumentlevering Referansetjenester Portaler
Samsøk Dokumentlevering Referansetjenester Portaler Elektronisk publisering Katalogisering Forskningsdokumentasjon Adgangskontroll E-læring

15 Brukergrensesnitt Enhetlig grensesnitt Språk Personifisering
Enhetlig grensesnitt Språk Personifisering

16 Rammeverk Standardisering Basistjenester Verktøy Teknisk infrastruktur
Standardisering Basistjenester Verktøy Teknisk infrastruktur Langtidslagring

17 Brukere Kompetanse Markedsføring Felles låntakerregister
Kompetanse Markedsføring Felles låntakerregister

18 Leverandører Fleksibelt samspill mellom ABM-institusjoner og kommersielle Få kommersielle leverandører til å tilpasse seg NDBs rammeverk

19 Tjenesten Norsk digitalt bibliotek
Anbefalinger Styringsgruppe Tjenesten Norsk digitalt bibliotek Referansegruppe Prosjekt- midler FoU og kompetanse utvikling Brukerrelaterte tjenester Kompe- tansesentre Ramme- verk Sekretariat Resultater Arbeids grupper

20 Anbefalinger Kompetansesentre -> Nasjonalbiblioteket Opphavsrett
Kompetansesentre Opphavsrett Metadata Digitalisering -> Nasjonalbiblioteket

21 Anbefalinger Arbeidsgrupper Håndtering av lisenser
Arbeidsgrupper Håndtering av lisenser Digitaliseringsprogram norsk materiale Nasjonale metadatastandarder

22 Anbefalinger Videre utredning FoU-program
Videre utredning FoU-program Kvalitetbasert ressursutvelgelse Samsøking Brukergrensesnitt Teknologiske valg i rammeverket Digital arkivering Nasjonale autoritetsregistre

23 Nye muligheter Mer ut av tilgjengelige ressurser for hver enkelt institusjon Fokus på digital tjenesteutvikling Helt nye muligheter for brukerne!

24 Informasjonssøkere Se flere tjenester/databaser under ett
Se flere tjenester/databaser under ett enkelt og ”avansert” fellessøk Spesialiserte systemer Tilgang til selve dokumentet! ulike kvalitetsnivå, jus + infrastruktur

25 Dagens situasjon Internett Nasjonalbiblioteket
Internett Nasjonalbiblioteket

26 Ønsket situasjon Internett Nasjonalbiblioteket id meta CMS
Nasjonalbiblioteket id meta Internett CMS

27 Metadata Id Metadata-kjerne
Id Metadata-kjerne lokalt -> nasjonalt -> nordisk -> europeisk -> globalt

28 Tilpass profil Personifisering Personlig grensesnitt tilpasset rolle, interesser, språk, egne ønsker, … Definere egne ressurslister Mappa mi (lenker, søk, resultat, dokumenter, …) Varsel når nye ting av interesse dukker opp

29 Informasjonsprodusent
Digitalisering Publisering og digital pliktavlevering Håndtering og bevaring (Digitalt sikringsmagasin) Autorisert tilgang Samarbeid om metadata Tildeling av unike identifikatorer Elektronisk håndtering av opphavsrett

30 Informasjonstilbyder
Z39.50 OAI OpenURL Råmateriale til videreforedling, eller kunnskapsbank?

31 Hvordan organisere kunnskapen?
UTFORDRINGER: Det publiseres i et stadig høyere tempo Det publiseres på stadig nye måter Det publiseres av stadig nye aktører -> STORE mengder digitalt innhold!

32 MENGDER!

33 MENGDER! Svært ønskelig å samordne og effektivisere katalogisering!
Svært ønskelig å samordne og effektivisere katalogisering! Seleksjon -> velge det viktigste ulike beskrivelsesnivå samarbeid med utgivere om metadatakjerne nye metoder for gjenfinning?

34 Aktuelle standarder Dublin Core (www.dublincore.org)
Dublin Core (www.dublincore.org) ONIX (www.editeur.org/onix.html) MARC 21 (www.loc.gov/marc/) METS (www.loc.gov/standards/mets/)

35 Regler! Må ha regler for å gjøre data sammenliknbare!
Må ha regler for å gjøre data sammenliknbare! Katalogiseringsregler og praksis Nasjonale autoritetsregistre Nasjonal Dublin Core-profil

36 Nye metoder Nye metoder for gjenfinning
Nye metoder for gjenfinning Søk i fulltekst (Internett-metoden…) Automatisk indeksering Kontekst-sensitive referanselinking (OpenURL) Mønstergjenkjenning i lyd og bilder

37 JUS Fortsatt betydelige utfordringer knyttet lovgivningen i det digitale domenet implementering av EUs opphavsrettsdirektiv digitalisering for konservering, sikring og forskning digital artikkellevering personvern avtaler som ivaretar rettighetshavernes interesser

38 analog -> digital riktig infrastruktur riktig kvalitet standarder
riktig infrastruktur riktig kvalitet standarder gjenfinning? tilgang? bevaring?

39 Kompetanse og organisering
Dagens bibliotek vanligvis tilpasset arbeidet med ”fysiske” dokumenter trenger vi ny kompetanse i cyberspace? kan arbeid med digitale og tradisjonelle dokumenter gå hånd i hånd, eller må vi tenke nytt?

40 Kompetanse og organisering
Aktiv tjenesteutvikler heller enn tjenesteformidler? Brukerorientering Større grad av tverrfaglighet Kombinere det digitale med det tradisjonelle Se nye muligheter – utvikle bibliotekets rolle!

41

42 Søk i fulltekst OCR-behandle bilder av tekst
OCR-behandle bilder av tekst Generere tekst fra lyddokumenter Eksportere databaser til tekstfiler Ustrukturert eller strukturert Indeksere tekst Bruke rask søkemotor Lenke til digitalt innhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

43 Søk i fulltekst Hva med fullstendighet og presisjon? Støy?
Hva med fullstendighet og presisjon? Støy? Hvor presist klarer verktøy å vekte treff? Gevinst ved å strukturere tekst? Mulig gevinst i forhold til ordinær katalogisering? Hva er alternativet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

44 Automatisk indeksering
Indeksere og hyperlinke dokumenter ut fra automatisk deteksjon av viktigste begreper + sammenheng mellom dokumenter

45 OpenURL Med utgangspunkt i metadata oversendt via OpenURL lokaliseres andre relevante ressurser for brukeren

46 Mønstergjenkjenning Ut fra et gitt lyd eller bildemønster finne relatert informasjon i lyd, bilder eller levende bilder Enda fremtidsmusikk…

47 Andre innfallsporter Portaler Geografisk tilnærming Tidfesting
Portaler Geografisk tilnærming Tidfesting Historiefortelling

48 Portaler Temainngang Deweyportal Jusportal Kulturportal
Temainngang Deweyportal Jusportal Kulturportal -> Ressurskrevende! ”Dynamisk” portal?

49 Geografisk tilnærming
Brukervennlig Krav til metadata Geografiske navn tidsavhengige

50 Tidfesting Tidsakse interessant Krav til metadata
Tidsakse interessant Krav til metadata Kombinasjon tid, sted, søk

51 Historiefortelling Interaktiv fortelling Assosiasjoner
Interaktiv fortelling Assosiasjoner Vise vei gjennom innhold Ressurskrevende!


Laste ned ppt "Norsk digitalt bibliotek - utfordringer og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google