Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 01001101010011010100100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010111010011010100110101.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 01001101010011010100100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010111010011010100110101."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april Norsk digitalt bibliotek - utfordringer og muligheter Svein Arne Solbakk Nasjonalbiblioteket

2 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Norsk digitalt bibliotek Hvem er jeg? Arkitektur Norsk digitalt bibliotek Tjenester, rammeverk, metadata Utfordringer Anbefalinger Muligheter for norsk ABM-sektor?

3 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Hvem er jeg? IT-sjef Nasjonalbiblioteket (NB > 10 år) Styremedlem BIBSYS Arbeidsgruppe Norsk digitalt bibliotek Sivilingeniør IKT – 1986 Tidl. forsker raske datanettverk og distribuerte systemer SI/SINTEF (Oslo) og NORUT (Tromsø)

4 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Arkitektur - NDB Rammeverk Metadata Innhold Brukergrensesnitt Norsk digitalt bibliotek Brukere Leverandører Tjeneste

5 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Tjenester Søke etter, hente og vise innhold Organisere innhold Støtte produksjon av innhold La andre utnytte innhold og metadata Støttetjenester –Oversetting, kopibestilling, formatkonvertering, betalingstjenester, tilgangskontroll, bevare innhold, …

6 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Arkitektur - NDB Rammeverk Metadata Innhold Brukergrensesnitt Norsk digitalt bibliotek Brukere Leverandører Tjeneste

7 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Rammeverket Limet som gjør det mulig å integrere tjenester, metadata og innhold fra mange leverandører i et felles digitalt bibliotek Basistjenester og standarder

8 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Rammeverket Basistjenester –autentifisering og autorisering –betalingssystemer –rettighetsadministrasjon –personifisering –navnetjenester –oversetting, kopibestilling, formatkonvertering –bevaring

9 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Rammeverket Standarder –metadataformat og registreringspraksis –utveksling av metadata og innhold –distribuerte søk –dataformat –identifisering –autentisering og autorisering –tekstkoding

10 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Perspektiv Internasjonalt Europeisk Nordisk Nasjonalt Regionalt Lokalt

11 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Utfordringer Samordning og samhandling –Utnytte totale ressurser bedre –Bedre tjenester til brukerne Innhold Metadata Tjenester Brukergrensesnitt Rammeverk Brukere Leverandører

12 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Innhold Lisenser og kostnader Opphavsrett Arkivering Norsk innhold Kvalitet Statistikk

13 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Metadata Gjenbruk og sambruk Autoritetsregistre Sektorovergripende samordning Indeksering av tidsskriftartikler

14 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Tjenester Samsøk Dokumentlevering Referansetjenester Portaler Elektronisk publisering Katalogisering Forskningsdokumentasjon Adgangskontroll E-læring

15 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Brukergrensesnitt Enhetlig grensesnitt Språk Personifisering

16 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Rammeverk Standardisering Basistjenester Verktøy Teknisk infrastruktur Langtidslagring

17 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Brukere Kompetanse Markedsføring Felles låntakerregister

18 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Leverandører Fleksibelt samspill mellom ABM- institusjoner og kommersielle Få kommersielle leverandører til å tilpasse seg NDBs rammeverk

19 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Anbefalinger Tjenesten Norsk digitalt bibliotek Prosjekt- midler FoU og kompetanse utvikling Arbeids grupper Kompe- tansesentr e Ramme- verk Sekretaria t Brukerrelaterte tjenester Resultater Styringsgruppe Referansegruppe

20 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Anbefalinger Kompetansesentre –Opphavsrett –Metadata –Digitalisering -> Nasjonalbiblioteket

21 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Anbefalinger Arbeidsgrupper –Håndtering av lisenser –Digitaliseringsprogram norsk materiale –Nasjonale metadatastandarder

22 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Anbefalinger Videre utredning –FoU-program –Kvalitetbasert ressursutvelgelse –Samsøking –Brukergrensesnitt –Teknologiske valg i rammeverket –Digital arkivering –Nasjonale autoritetsregistre

23 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Nye muligheter Mer ut av tilgjengelige ressurser for hver enkelt institusjon Fokus på digital tjenesteutvikling Helt nye muligheter for brukerne!

24 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Informasjonssøkere Se flere tjenester/databaser under ett –enkelt og ”avansert” fellessøk Spesialiserte systemer Tilgang til selve dokumentet! –ulike kvalitetsnivå, jus + infrastruktur

25 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Dagens situasjon Internett Nasjonalbiblioteket

26 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Ønsket situasjon Internett Nasjonalbiblioteket id meta CMS

27 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Metadata Id Metadata- kjerne lokalt -> nasjonalt -> nordisk -> europeisk -> globalt

28 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Personifisering Tilpass profil Personlig grensesnitt tilpasset rolle, interesser, språk, egne ønsker, … Definere egne ressurslister Mappa mi (lenker, søk, resultat, dokumenter, …) Varsel når nye ting av interesse dukker opp

29 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Informasjonsprodusent Digitalisering Publisering og digital pliktavlevering Håndtering og bevaring (Digitalt sikringsmagasin) Autorisert tilgang Samarbeid om metadata Tildeling av unike identifikatorer Elektronisk håndtering av opphavsrett

30 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Informasjonstilbyder Z39.50 OAI OpenURL Råmateriale til videreforedling, eller kunnskapsbank?

31 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Hvordan organisere kunnskapen? UTFORDRINGER: –Det publiseres i et stadig høyere tempo –Det publiseres på stadig nye måter –Det publiseres av stadig nye aktører -> STORE mengder digitalt innhold!

32 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 MENGDER!

33 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 MENGDER! Svært ønskelig å samordne og effektivisere katalogisering! –Seleksjon -> velge det viktigste –ulike beskrivelsesnivå –samarbeid med utgivere om metadatakjerne –nye metoder for gjenfinning?

34 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Aktuelle standarder Dublin Core ( ) ONIX ( ) MARC 21 ( ) METS ( )

35 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Regler! Må ha regler for å gjøre data sammenliknbare! Katalogiseringsregler og praksis Nasjonale autoritetsregistre Nasjonal Dublin Core-profil

36 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Nye metoder Nye metoder for gjenfinning –Søk i fulltekst (Internett-metoden…) –Automatisk indeksering –Kontekst-sensitive referanselinking (OpenURL) –Mønstergjenkjenning i lyd og bilder

37 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 JUS Fortsatt betydelige utfordringer knyttet lovgivningen i det digitale domenet –implementering av EUs opphavsrettsdirektiv –digitalisering for konservering, sikring og forskning –digital artikkellevering –personvern –avtaler som ivaretar rettighetshavernes interesser

38 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 analog -> digital riktig infrastruktur riktig kvalitet standarder gjenfinning? tilgang? bevaring?

39 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Kompetanse og organisering Dagens bibliotek vanligvis tilpasset arbeidet med ”fysiske” dokumenter –trenger vi ny kompetanse i cyberspace? –kan arbeid med digitale og tradisjonelle dokumenter gå hånd i hånd, eller må vi tenke nytt?

40 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Kompetanse og organisering Aktiv tjenesteutvikler heller enn tjenesteformidler? Brukerorientering Større grad av tverrfaglighet Kombinere det digitale med det tradisjonelle Se nye muligheter – utvikle bibliotekets rolle!

41 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april

42 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Søk i fulltekst OCR-behandle bilder av tekst Generere tekst fra lyddokumenter Eksportere databaser til tekstfiler Ustrukturert eller strukturert Indeksere tekst Bruke rask søkemotor Lenke til digitalt innhold

43 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Søk i fulltekst Hva med fullstendighet og presisjon? Støy? Hvor presist klarer verktøy å vekte treff? Gevinst ved å strukturere tekst? Mulig gevinst i forhold til ordinær katalogisering? Hva er alternativet?

44 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Automatisk indeksering Indeksere og hyperlinke dokumenter ut fra automatisk deteksjon av viktigste begreper + sammenheng mellom dokumenter

45 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 OpenURL Med utgangspunkt i metadata oversendt via OpenURL lokaliseres andre relevante ressurser for brukeren

46 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Mønstergjenkjenning Ut fra et gitt lyd eller bildemønster finne relatert informasjon i lyd, bilder eller levende bilder Enda fremtidsmusikk…

47 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Andre innfallsporter Portaler Geografisk tilnærming Tidfesting Historiefortelling

48 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Portaler Temainngang Deweyportal Jusportal Kulturportal -> Ressurskrevende! ”Dynamisk” portal?

49 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Geografisk tilnærming Brukervennlig Krav til metadata Geografiske navn tidsavhengige

50 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Tidfesting Tidsakse interessant Krav til metadata Kombinasjon tid, sted, søk

51 Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 Historiefortelling Interaktiv fortelling Assosiasjoner Vise vei gjennom innhold Ressurskrevende!


Laste ned ppt "Norsk digitalt bibliotek - NOLUG 1. april 2003 01001101010011010100100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010111010011010100110101."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google